Afganistan Başkenti
14.10.2020 11:55 2091 Görüntülendi

Afganistan Başkenti

Afganistan Başkenti

Kâbil

Asya’da denize sınırı olmayan bir ülkedir. Orta Asya’dadır. Bazı kaynaklar tarafından, Orta Doğu’da kabul edilir. Komşuları ise; doğu ve güneyde Pakistan, batıda İran, kuzeyde Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan ile çevrilidir.

Afganistan, Hindikuş ve Pamir sıradağı zincirleri kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılır. Halkın çoğunluğu Sünni olmak üzere tamamı Müslümandır.

Afganistan Yüzölçümü

652.860 km²

Afganistan Anadili

Peştuca ve Tacikçedir.

Afganistan Konuşulan Diller

Peştuca, Tacikçe, Farisi’ce, Özbekçe, Türkmence ve ülkede yaşayan diğer azınlıkların dilleri de konuşulmaktadır.

Afganistan Yönetim Şekli

İslam Cumhuriyeti

Afganistan Yaşayan Halklar

Peştun, Tacik, Hazara, Özbek, Aymak, Türkmen, Beluci ve diğer topluluklardan da %4 insan yaşamaktadır. 

Afganistan Nüfusu

37,17 milyon (2018)

Afganistan Bayrağı

Afganistan Haritası