Dünyada En Çok İhracat Yapan Ülkeler
08.03.2021 12:09 4341 Görüntülendi

Dünyada En Çok İhracat Yapan Ülkeler

Genel olarak, toplam ihracat ürünleri 2019’da tahmini 18,74 trilyon ABD doları değerindeydi. Bu dolar tutarı, 2015’ten başlayarak 5 yıllık dönemde%13,4’lük bir artışı yansıtıyor, ancak 2018’de bir yıl önceki 19,456 trilyon ABD dolarından % -3,7’lik bir düşüş gösteriyor. İstatistiklere göre Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın Dünya Factbook’una göre, tüm ülkeler için toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 2018’de bir yıl önce 135.178 trilyon $’a ulaştı.

Milyon Dolarlık Domainler | Atak Domain Hosting

Bu mevcut en yeni ölçütleri varsayarsak, ihraç edilen mallar, dünya genelindeki ekonomik toplamın %13,9’una eşit bir tahmin Satın Alma Gücü Paritesi (PPP) cinsinden GSYİH cinsinden çıktı.

Haziran 2020 itibariyle, dünya nüfusu kabaca 7,8 milyardı. Toplam 2019 küresel ihracatındaki 18,74 trilyon dolar, gezegendeki her kişi için yaklaşık 2.400 dolar anlamına geliyor.

 • En Çok İhracat Yapan Ülkeler

Aşağıda, 2019 yılında ihracatta en yüksek dolar değeri gönderen dünyanın en çok ihracat yapan ülkeleri bulunmaktadır. Ayrıca, 2018’den 2019’a kadar her ülke için ihraç edilen ürünlerin toplam değerindeki değişim de gösterilmiştir.

 • 2019 İhracat Satışları Sıralaması (ABD $)

 1. Çin
 2. Amerika Birleşik Devletleri
 3. Almanya
 4. Hollanda
 5. Japonya
 6. Fransa
 7. Güney Kore
 8. İtalya
 9. Hong Kong
 10. Meksika

Değer olarak, en büyük 20 ihracatçı ülke, 2019 boyunca satılan toplam ihraç edilen ürünlerin dörtte üçüne (%72) yaklaşarak tedarik sağladı. En büyük 20 ihracatçıdan dördü, 2018’den 2019’a uluslararası satışlarının değerini artırdı. Vietnam (24,9 artış) %), Meksika (%4,7 artış), İsviçre (% 1.1 artış) ve Çin (% 0.2 artış).

Yıldan yıla düşüşün önde gelenleri: Güney Kore (% -10,4 düşüş), Rusya (% -5,9 düşüş), Hong Kong (% -5,9 düşüş), Singapur (% -5,3 düşüş), Birleşik Krallık (% -4,8 düşüş) Almanya (% -4.5 düşüş) ve Japonya (% -4.4 düşüş).

Hemen Bir Domain Sorgula ve Kaydet!