Irak Başkenti
02.11.2020 12:45 2587 Görüntülendi

Irak Başkenti

Irak Başkenti

Bağdat

Irak Cumhuriyeti, Türkiye’nin güneyinde bir Ortadoğu ülkesidir. Irak’ın Komşuları; İran, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan, Suriye ve Türkiye komşudur.

1930 yılında Irak, bağımsız bir devlet olma yolunda Birleşik Krallık ile 25 yıllık bir anlaşma imzalarken, 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne bağımsız bir devlet olarak katıldı. 1933’te Kral Faysal’ın ölümünün ardından ülkede dinsel ve etnik çatışmalar arttı.

Irak Yüzölçümü

437.072 km²

Irak Anadili

Arapça

Irak'da Konuşulan Diller

Bölgesel diller; Ermenice, Süryanice, Türkmence, Arapça, Kürtçe

Irak Yönetim Şekli

Cumhuriyet

Irak'da Yaşayan Halklar

Araplar, Kürtler, Irak Türkmenleri ve azınlık olarak da Asuriler, Keldaniler, Aramiler’dir.

Irak Nüfusu

38,43 milyon (2018)

Irak Bayrağı

Irak Haritası