İsrail'de İş Kurmak - İsrail'de Nasıl İş Kurulur?
05.06.2020 15:56 4785 Görüntülendi

İsrail'de İş Kurmak - İsrail'de Nasıl İş Kurulur?

Küçük bir işletme açmayı mı düşünüyorsunuz? Birçoğu için bu sevdiklerini yapma hayali var ancak bürokrasi ezici görünebilir. Bu o kadar zor değil ve bir profesyonel aracılığıyla yapılabilir veya kendiniz yapabilirsiniz.
Başlarken dikkate almanız gereken diğer pek çok öğe arasında, çeşitli vergi daireleri ile doğru bir şekilde ayarlandığınızdan emin olmanız gerekir. Tüm adımların her durumda tamamlanması ve aşağıda açıklanan sırayla yapılması gerektiğini lütfen unutmayın.
Bunu sizin için yapmak üzere (vergi bilgisayarlarına bağlı olan) bir muhasebeci kullanabilirsiniz. Gerekli evraklar aynıdır, ancak aksi halde sıraya girip formları kendiniz doldurmanız gerekir. Muhasebecinin sizden, çeşitli mercilerle sizin adınıza hareket edebilmeleri için bir vekaletname imzalamanızı da istemesi muhtemeldir. Formların tümü İbranicedir ve İbranice doldurulmalıdır.
İsrail’de İş Kurma Adımları

 • Adım 1- Katma Değer Vergisi
  İşletmeniz hakkında ad, kimlik, adres, işletmenin açıklaması ve beklenen yıllık ciro (yani masrafları düşmeden önce müşterilerinizden almayı beklediğiniz) dahil olmak üzere temel ayrıntıları verdiğiniz 821 (burada bulunabilir) formunu doldurmanız gerekir. Bu son iki madde, “osek patur” veya “osek morshe” olarak kayıtlı olup olmadığınızı belirler.
 • Formu doldurmanın yanı sıra aşağıdakilerin kopyalarını sağlamanız istenecektir:
  1. İsrail kimliği (Teudat Zehut), orijinali yanınıza ve bir kopyasını getirin.
  2. İsminizdeki bir İsrail bankasından veya (şirketleşmemiş) işletmenizin adını kontrol edin. Alternatif olarak, bankadan hesap detaylarını doğrulayan ve hesabın sahibini tanımlayan bir sertifika yeterli olacaktır. Banka hesabı eşinizle birlikte tutulursa, komplikasyonların ortaya çıkması durumunda yetkililerin hesaba haciz vermesine izin veren bir feragat imzalamaları gerekecektir (örneğin ödenmemiş faturalar).
  Kişisel Finans İpucu: Yeni işletmeniz için ayrı bir hesap açın, bunu işletmeyi açmadan önce yapabilirsiniz. Gelir ve giderlerinizi izlemeyi kolaylaştırır, başlangıçta ne kadar küçük olursa olsun bir “maaş” almanıza olanak tanır ve muhtemelen işin büyümesini beklediğiniz için, ilk günden itibaren kurulumun yapılması en iyisidir.
  3. Faaliyet göstereceğiniz meslek için gerekli olması halinde, uygulama lisansınız/sertifikanız (örn. Doktorlar, avukatlar, muhasebeciler vb.)
  4. Ofis için kiralama/satın alma sözleşmesi. Evden çalışıyorsanız, yetkililerin kayıtlarınıza erişmesine izin veren imzalı (sizin tarafınızdan) bir mektup vermelisiniz. Kaydı kendiniz yapıyorsanız bu her zaman istenmez, ancak böyle bir mektubun olması zarar veremez.
 • Adım 2- Gelir Vergisi
  Kendiniz ve işletmeniz hakkında temel bilgileri verdiğiniz 5329 formunu (burada bulabilirsiniz) doldurmanız gerekir. Hanımefendi dosyası bireysel olmakla birlikte, Gelir Vergisi dosyası karı koca arasında ortaktır.
  Çalışanları almak istiyorsanız, bu formda ayrıca vergi dairesinde Nicיכיים, Nicuyim, Kesintiler dosyasını açmak için başvuru için yer vardır.
  Özellikle sorulmasa da dosyayı Mas Hachnasa’da açtığınızda Ma’am dosyasını açmakla aynı belgeleri eklemek iyi bir fikirdir. Ayrıca KDV kayıt sertifikanızın bir kopyasını da eklemenizi öneririm תעודת עוסק מורשה / פטור. KDV ile kaydınızı bitirdiğinizde bu size teslim olurdu.
 • Adım 3- ביטוח לאומי, Bituach Leumi, Ulusal Sigorta/Sosyal Güvenlik
  Bunu yapmak için aslında Bituach Leumi ofisine gitmeniz gerekmez, ancak kağıtları fakslayabilirsiniz. Yine de hangi ofise gönderileceğini bilmeniz gerekecek ve burayı burada bulabilirsiniz.
  Siz de çalışıp çalışmadığınız, iş için harcayacağınız haftalık saat sayısı ve beklenen ortalama aylık kârınız da dahil olmak üzere, kendiniz ve işletmeniz hakkında temel bilgileri verdiğiniz 6101 (burada bulunabilir) formunu doldurmanız gerekir. Bunlar, hesap üzerinden ne kadar ödemeniz gerektiğini değerlendirmeye yarar.
  Tüm bunlar yerine getirildikten sonra, yetkililerle tamamen kuruluyorsunuz ve gitmeye hazırsınız. Mutlu iş!
  İsrail’de İşletme Türleri
  1. Ticari Kuruluşlar
  İsrail’deki başlıca ticari kuruluş türleri şunlardır:
  A-Bir Şirket
  İsrail Şirketler Yönetmeliği (ICO), bir şirketi İsrail yasalarına uygun olarak İsrail'de kurulan ve kayıtlı bir şirket olarak tanımlar.
  Şirketin Şirketler Sicil Memurluğuna kaydolması gerekmektedir. İbranice ve Arapça İsrail'in resmi dilleri olmakla birlikte, uygulamada İngilizce kurumsal belgeler genellikle Yazı İşleri Müdürü tarafından kabul edilecektir. Ancak Şirket Tescil Memuru ana sözleşmenin İbraniceye de tercüme edilmesini şart koşmaktadır.
  Çoğu şirket üyelerinin kişisel sorumluluklarını genellikle hisse şeklinde sınırlandırır. Bu durumda, “Limited” (veya “Ltd.” kısaltması) terimi şirketin tam adının bir parçası olarak görünmelidir.
  Bir şirket, Menkul Kıymetler Borsasına kayıtlı menkul kıymetlerle “Özel Şirket” veya “Halka Açık Şirket” olarak kaydedilebilir. Her iki şirket de hissedarlarına denetlenmiş mali tablolar da dahil olmak üzere yıllık raporlar sunmalıdır.
  Bir özel şirket 1-50 hissedarları ve bir yönetmen oluşan, sağlayamayabilir veya satmak tahvil veya hisse halka ve esas olan eşyalar hisselerinin transfer edilebilmesi üzerindeki kısıtlama içermelidir.
  En az 7 hissedarı olan bir kamu şirketi, ancak ICO ve Menkul Kıymetler Kanununun gereklerine uygun olarak bir izahname çıkardıktan sonra halka stok veya borç verebilir. Ayrıca, halka açık bir şirket, tamamı kamuya açık olan Şirketler Siciline dosyalanacak denetlenmiş mali tablolar ve yönetim kurulu raporlarını içeren yıllık bir rapor yayınlamakla yükümlüdür.
  B. Yabancı Şirket (örneğin bir şube)
  Denizaşırı bir şirket kurulduktan sonra bir ay içinde Şirketler Siciline yabancı bir şirket olarak kayıtlı olduğu sürece İsrail'de bir şube veya yerel ofis kurabilir.
  Şirket adının bir parçası olarak “sınırlı” terimini kullanıyorsa, adını ve her fatura, mektup, duyuru, reklam veya diğer resmi yayınlara dahil edildiği ülkenin adını göstermelidir.
  Kayıt olabilmek için, yabancı bir şirketin gerekli tüm belgeleri Şirketler Sicil Memuruna sunması gerekmektedir. Özel bir şirketin finansal tablolarının yayınlanmasına gerek yoktur.
  C. Ortaklık
  Ortaklık tüzüğü, ortaklığı ortaklık kurmak için sözleşme imzalayan kişilerden oluşan bir varlık olarak tanımlar. Sınırlı ortaklıkların sınırlı ortakları olmadıkça, ortakların kişisel sorumluluğu sınırlı değildir. Yabancı bir ortaklığın İsrail’de iş yapmasına izin verilir.
  D. Serbest Meslek Sahibi
  Serbest meslek sahibi bir kişi tamamen kendisi için çalışır ve işten tamamen sorumludur. Aynı kayıt kuralları geçerlidir.
  E. Kooperatifler
  Bu ticari işletme türü esas olarak tarımda, (kibbutz veya moshav gibi kooperatiflerde), ulaşımda ve tarımsal ürünlerle ilişkili belirli pazarlama faaliyetlerinde bulunur.
  F. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
  Bu kuruluşlar esas olarak akademik kurumlar, hastaneler, hayır kurumları ve belediyeler olarak faaliyet göstermektedir. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, bu tür kuruluşların oluşumu ve bu şekilde çalışma biçimleriyle ilgilenen özel bir yasaya tabidir.
  2. Bir İşletmeyi Kaydetme
  İsrail’deki tüm şirketler Mukayyidi ve Vergi Dairelerine kayıt yaptırmalıdır.
  Bir şirketi Şirketler Sicil Memurluğuna şirket olarak kaydetmek için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekir:
  1. Şirket Tescil Memuru Form 1- şirket tescil ettirmek için başvuru formu.
  2. Şirketin kurumsal kimliğini ve ana hedeflerini belirleyen Dernek Muhtırası, pay sahiplerinin sorumluluğu ve ihraç edilen paylar.
  3. Şirket için davranış kuralları ortaya koyan Ana Sözleşme: Bir şirketin kendi ana sözleşmesini sunmaması durumunda, Şirketler Yönetmeliğinde yer alan standart maddeler bu şirket için geçerli olacaktır.
  4. Halihazırda 2.244 NIS olan bir şirketi kaydettirme ücreti.
  Kayıt tamamlandıktan sonra, Kayıt Şirketi şirkete bir kuruluş belgesi ve bir şirket numarası (9 haneli) verecektir.
  Önemli: İsrailli bir avukatın şirket belgelerini doğrulaması gerekiyor. Genellikle bir avukat çoğu talep sürecini ele alır ve şirketi Şirketler Sicil Memurluğunda da temsil eder.
  3. Vergilendirme
  Şirket, Kayıt Şirketine kaydolduktan sonra, ilgili Vergi Dairelerine kayıtlı olmalıdır.
  Şirket olarak kayıt işlemlerin başlamasından sonra Vergi Dairesine yapılmalıdır. Dosyalama numarası genellikle Şirketler Sicil Memurunun verdiği numara ile aynıdır. Kayıt, şirketin temel detaylarını içeren 4436 formunu kullanarak yapılır.
 • İsrail Vergi Yapısı
  (1) Kurumlar Vergisi
  İsrail’de kayıtlı tüm şirketler kurumlar vergisine tabidir.
  2005 yılında yürürlüğe giren vergi reformu programına göre Kurumlar Vergisi oranının aşağıdaki programa göre azalması planlanmaktadır: 2008-% 27, 2009-% 26, 2010-% 25.
  (2) Katma Değer Vergisi (KDV)
  KDV, İsrail'de veya İsrail'de mal ve hizmetlerin tüketimine veya ithalatına dayalı dolaylı bir vergidir.
  Bugün KDV oranı%16,5,1 Ocak 2010'da%16'ya indirilmesi bekleniyor.
  Taze meyve ve sebzelerin ihracat geliri ve satışları KDV'den muaftır.
  Şirketlerin, operasyonun başlamasından sonra en geç KDV amaçları için bayi olarak kaydolmaları gerekmektedir.
  Önemli: Avukat, yeminli mali müşavir veya yeminli vergi danışmanı olan bir temsilci aracılığıyla KDV amaçları için kayıt yaptırmak mümkündür.
  Vergi Daireleri'ne kaydolduktan sonra, şirket KDV amaçları için geçici bir kayıt belgesi alacak ve postada daimî bir sertifika verilecektir. KDV kayıt numarası genellikle Şirketler Tescil Memuru tarafından verilenle aynıdır.
  Önemli: İsrail'de işin herhangi bir bölümünü yürütmeye başlayan bir yabancı kuruluş veya kişi, daimî ikamet yeri İsrail'de olan ve tüm KDV meselelerini ele alma sorumluluğunu üstlenen yerel bir KDV temsilcisi atamalıdır. KDV form 22 tüm taraflarca doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Temsilci, KDV'den sorumlu kişi olarak değerlendirilecektir.
  Bir işletme olarak kaydolmak için, kayıt şirketin ofisine en yakın yerel KDV ofisinde yapılmalıdır.
  Kaydolmak İçin Aşağıdaki Belgeler Gereklidir:
  1. Şirketler Mukayyidi tarafından imzalanan kuruluş belgesi.
  2. Esas Mutabakat Zaptı ve Esas Sözleşme'nin bir örneği.
  3. Şirket için ofis kiralama veya satın alma sözleşmesi
  4. Bir Avukat / Muhasebeci Sertifikası
  5. Şirketin yetkili imzacıları
  6. Şirket yöneticileri
  7. Yönetmenin kimlik kartının fotokopisi
 • İhracatçılar için KDV İstisnaları
  Mal ihracatı, yabancı bir tüzel kişiye hizmet sunumu veya yurtdışında yerleşik bir yabancı şirkete yerleşik veya maddi olmayan duran varlık satışı da dahil olmak üzere ihracat işlemlerinin çoğu, belirli koşullar yerine getirildiği takdirde sıfır oranlı işlemlerdir. Bu hükmün uygulanmasındaki değişiklikler nedeniyle, ihracatçılar daha fazla açıklama için muhasebecileri ile kontrol etmelidir.
  İhracatçılar için KDV İadeleri
  İhracatçılar da dahil olmak üzere İsrail’deki tüm ticari şirketlerin ithalatta KDV ödemeleri gerekmektedir. Ancak ihracatçılar genellikle ilgili iadeyi yaptıktan sonra 30 gün içinde KDV iadesi alma hakkına sahiptir.
  İhracatçılar, aşağıda ayrıntıları verilen kriterlerden birini karşılıyorlarsa hızlı bir geri ödeme düzenlemesine katılma hakkına sahiptir:
  Önceki yıl cirosunun en az%50’si ihracat oldu.
  Her KDV iadesi için toplam miktar 10.000 NIS’den az değildir.
  Bir önceki yıl ihracatta en az 10 milyon dolar vardı.
  İşletme onaylı / yararlanıcı bir şirkettir.
 • Temettü Vergileri
  Herhangi bir yabancı vergi antlaşmasına tabi olarak, standart temettü stopaj vergisi, şirketin%10’unun altında bulunan hissedarlar için%20 ve%10 veya daha fazla “önemli hissedarlar” için%25’tir.
 • Web Sitenizi Güncelleyin
  Bir Web siteniz varsa, web sitesinin çeşitli İsrail ve Avrupa-Asya Ülkelerine yönelik düzenlemelerine uygun olduğundan emin olun. Web sitesi sahiplerinin eksik bir bilgi veya yanlış ilişkilendirilmiş fotoğrafları olduğu için olumsuz hikayeleri var.
  Bu adımları takip ederek, İsrail’de kurmuş olduğunuz şirketinizin domain ve hostinglerinizi www.atakdomain.com adresinden uluslararası domainlerinizi çok rahatlıkla tescil edebilir veya transfer edebilirsiniz. Firmamız size atak çözümler sunmaya devam edecektir.