KPI Nedir?
11.09.2020 14:42 1304 Görüntülendi

KPI Nedir?

Temel Performans Göstergesinin kısaltması olan KPI’lar, kuruluşların üretken alanlarda performansı ölçmek için kullandıkları performans göstergeleridir.

KPI Nedir - Atak Domain HostingStratejik yönetim kontrolü ve iş stratejisi beş temel unsura dayanmaktadır:

 • Amaç: Şirketin bir dönem sahip olduğu niyettir. Niteliksel karakterdir. Örneğin, Türkiye pazarında lider şirket olun
 • Hedef: Doğası gereği nicel. Bunu mümkün kılmak için ulaşmanız gereken noktayı belirtin. Örneğin, “%40 pazar payına ulaşın.”
 • Göstergeler (KPI): Hedefin yerine getirilmesi hakkında bilgi veren ve kaynağı aynı zamanda nicel olan. Örneğin, haziran ayında geçen yıla göre daha yüksek bir satış seviyesi var ve bu artış %7 Pazar payı hedefine ulaşmak için ayda iki puan yükselmemiz gerekiyor. KPI, aylık satış yüzdesidir.
 • Sorumlu: Hedefi alacak ve sorumluluğunu üstlenecek kişi veya departmana karşılık gelir. Örneğin, Ticari Yönetim.

Bunu mümkün kılmak için araçlar: Hedefe ulaşmak için gerekli olan maddi, mali, zaman ve insan kaynakları ile ilgilidir. Bu durumda, ticari bir hedef olduğu için, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler için bir bütçe kaleminin yanı sıra satış gücü, satış elemanlarının işe alınması ve eğitilmesi için teşvikler ve son derece kararlı bir ekip gerekecektir.

Pazarlamada KPI’lar

KPI’lerin pazarlamada kullanılması, satış seviyesinin, pazar payının ve satış teşviklerine yanıtın sürekli izlenmesine izin verdiği için çok kullanışlıdır. İnsanların davranışlarıyla ilgili daha nitel yönler için KPI’ları bulmak sürekli bir zorluk olsa da örneğin reklamcılıkta.

Bunlardan biri, nicel unsurları kolayca sağladıkları için sosyal ağlar aracılığıyla daha kolay ölçülen konumlandırmadır.

Sosyal Ağlardaki KPI’lar:

Facebook, Instagram ve Twitter’daki takipçi sayısı.

Tepki içeren gönderi sayısı (Beğeniyorum, Seviyorum, Beni üzüyor, vb.)

Gönderiler ve içerikleri hakkında olumsuz yorum sayısı Markaya veya gönderiye yönelik bir yorum mu? Sosyal medya yöneticilerinin analiz konusudur.

Kesinlikle, Facebook’taki “beğeniler” bir KPI olabilir! Bu göstergeler, markanın kendisini nasıl ve hangi segmentlerde konumlandırdığına dair sonuçlara varılmasına olanak sağlar. Dolayısıyla günümüzde markanın imajının kamuoyuna nasıl yerleştirildiğini ve davranışının satın alma eylemiyle tutarlı olup olmadığını anında bilmek mümkündür. Yani, markanın çok sayıda takipçisi varsa, aynı zamanda yüksek bir satış seviyesi varsa.

KPI’ların Doğru Kullanımı

KPI’lar bir araçtır ve tüm araçlar gibi, onları nasıl kullanacaklarını bilmeleri gerekir. Yani yanlış kullanılırlarsa sonuçlar da yanlış olur. İşte onu daha iyi anlamak için bir örnek. Bir şirketin 2×1 tipinde bir satış hedefi varsa (2 ürün taşır ve 1 ödersiniz) ve bununla sezonun birikmiş stoklarını israf etmemek için satmayı umar. Hedef, ocak ayında 1.000 adet 2×1 promosyon satmaktır.

Bu hedefi takip etmek için aşağıdaki KPI’lardan hangisi doğru olur?

A. Yıl içinde satılan ürün sayısı.

B. 2 × 1 promosyon sırasında yani ocak ayında satılan ürün sayısı.

C. Faturalandırmayı ocak ayında saklayın.

Pekâlâ, cevap B, çünkü KPI hedefle tamamen aynı ilişkiye sahip olmalı. Alternatif C bir olasılık olabilirken, bu tüm ürünler hakkında bilgi sağlarken, C özellikle 2×1 promosyonu hakkında ayrım yapar. Aynısı, yıl içinde ve ayrıca yılın tüm aylarında satılan tüm ürünleri dikkate alan alternatif A için de geçerlidir.

Özetle, KPI’lar, organizasyonların üretken alanlarında nicel faktörler etrafında ölçüm ve kararlar almaya izin veren bir kontrol aracıdır.

Finansal KPI Nedir?

İş düzeyinde bana ne katkıda bulunabilirsiniz? Bu temel performans göstergelerini tanımlamadan önce, bir stratejide belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığımızı bilmemize izin verdiklerini anlamak önemlidir, bu nedenle bunları nasıl doğru kullanacağımızı bilmek önemlidir.

KPI, eylemlerinizin sonucunu ölçmenize izin veren bir göstergedir, yani gerçekleştirdiğimiz belirli bir eylemin beklenen sonuçları verip vermediğine dair bilgi sağlayan verilerdir. Objektif bilgiler elde etmek, doğru kararları alıp almadığınızı ve şirketinizin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığınızı belirlemek için çok önemlidir.

Finans dünyasında, en iyi bilinen KPI’lardan bazıları net kâr, yani gelir ve giderler arasındaki farktır; gelirinizin yüzde kaçının net kar veya FAVÖK olduğunu gösteren net kâr marjı, mali giderler düşülmeden önceki brüt faaliyet kârı.

Diğer göstergeler, o yatırımla ilişkili giderler çıkarıldıktan sonra yapılan belirli bir yatırım sonucunda elde edilen kar hakkında bilgi toplayan yatırımın kârlılığı ve bu yatırımla ilgili giderleri ölçen gelir artış oranıdır. Şirketin geliri büyür.

Öte yandan, likidite derecesini bilmek, kuruluşun her zaman sahip olduğu kaynaklarla sağlanan bilgilere dayanarak doğru kararların alınmasını sağlar. Satış departmanı, yapılması gereken personel, malzeme ve ekstra yatırımları optimize etmek için yöneticiler tarafından da izlenmelidir.

İçin doğru ihtiyacımız olduğunu TPG’leri seçmek, bizim iş modeli ne olduğunu tanımlamak gereklidir. Büyük olasılıkla, göstergeler büyük bir şirket için olduğu kadar çevrimiçi bir işletme için de işe yaramayacaktır. Sunduğumuz ürün/hizmet türü veya faaliyet gösterdiğimiz pazar da belirleyicidir.

Her durumda, finansal KPI’lar her zaman spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, alakalı ve zaman içinde gelişimi izlenebilen olmalıdır. Ancak bu şekilde, kuruluşların stratejilerinin geliştirilmesi için yararlı olan ilgili verileri elde etmek mümkün olacaktır.

Pazarlamada Temel Performans Göstergeleri Nedir ve Niçin Önemlidir?

Az önce gördüğümüz gibi, KPI’lar şirketimiz için stratejik olan ölçümler, değişkenler veya faktörlerdir. Yani, ölçebildiğimiz ve dolayısıyla ölçülebilir olan, web’e yapılan ziyaret sayısı, elde edilen potansiyel müşteriler gibi dijital pazarlama planımızda doğrudan işaretlenen bir değişkeni sayısal olarak belirleyecek olan metriklerdir.

Şirketin yıllık hedeflerini belirlemeden önce, pazarlamada KPI’ların neler olduğu ve hangilerini ölçeceğimiz konusunda net olmalıyız.

Dijital Pazarlamada KPI’ler Nedir?

Dijital Pazarlamada KPI'ler Nedir - Atak Domain Hostingİş satışlarınız hangi trafik kaynaklarından geliyor? Bunları belirlemek ve hangisinin en karlı olduğunu belirlemek için analiz edin.

Geliri analiz ettiğiniz gibi, giderler için de aynısını yapın. Her trafik kaynağı için masrafı tanımlayın (örneğin, SEM kampanyalarınız için bütçe)

Çok önemli, en çok geliri bildiren ürün veya hizmetleri, giderlerle aynı şekilde tespit etmiş olmak, en çok gider üretenleri ve dolayısıyla rapor ettikleri daha az kâr marjını belirlemek çok önemlidir.

Sunulan her ürün veya hizmet için müşteri memnuniyeti seviyesi:

Sonuç olarak, işletmeniz için en iyi KPI’ları belirlemek için önce iyice analiz etmelisiniz.

Pazarlamada KPI’leri İşaretlemek İçin Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Dijital stratejimizin KPI’larının karşılaması gereken bir dizi gereksinim vardır.

 • Ölçülebilir ve ölçülebilir olun,
 • Bu belli bir süre takip edilebilir: günlük, haftalık,
 • Özel,
 • İşletmeniz için önemlidir, çünkü örneğin, belirli bir KPI olumsuz sonuçlar, verecekse, bu olumsuz eğilimi değiştirmek için harekete geçmemiz gerekir,
 • Şimdi, KPI’lerin pazarlamada ne olduğuna dair bazı örneklere bakalım,
 • En iyi bilinen ROI (yatırımın geri dönüşü), farklı pazarlama faaliyetlerinden, elde edilen ekonomik bir değerdir,
 • Nasıl hesaplıyoruz? ROI = (Kar -Yatırım) /Yatırım,
 • Diğer bir önemli KPI, satışların artması veya artmamasıdır,
 • Ana trafik kaynakları,
 • SEO stratejimizin anahtar kelimelerinin performansı,
 • Sosyal medya katılım oranı,
 • Farklı kampanyalarla elde edilen ve hangisinin daha karlı olduğu olası satışlar,
 • Kampanyalardaki potansiyel müşteri maliyeti.

Pazarlama Stratejisinde KPI’ler Nelerdir?

Ve bunlar dijital pazarlamadaki bazı KPI örnekleridir, dijital pazarlama danışmanlığımızda, müşterilerimize sunduğumuz tüm stratejilerde, işletmeniz için önemli KPI’ları ölçtüğümüzü ve böylece doğru kararları verebileceğimizi unutmayın.

Bu gönderiyle, pazarlamada KPI’lerin ne olduğu ve bunları dijital pazarlama stratejinizde hesaba katmanın neden bu kadar önemli olduğunun netleştiğini umuyoruz.