Operatör Nedir, C# Operatörleri Nelerdir?
09.07.2020 16:28 5998 Görüntülendi

Operatör Nedir, C# Operatörleri Nelerdir?

C# vd programlama dillerinde tek başlarına herhangi bir anlam taşımayan ancak programın işleyişine katkı sunan karakter ya da karakter topluluklarına operatör denir. Kısaca operatör önceden tanımlanmış olan ve birtakım matematiksel veya mantıksal işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan özel karakterlerdir.

Operatörler, operandlara etki ederler. Örneğin a+b ifadesinde a ve b birer operanddır.

x+y bu ifade operatör +, operandlar ise x ve y dir.

a++ bu ifade operatör ++, operand ise a dır.
 

Unutmayınız;

  • Operatörlerde öncelikli olarak parantez içleri yapılır. Örn. (11+33)*7 gibi bir tanımda önce toplama işlemini yapmak gerekir.
  • İç içe parantez mevcutsa öncelikli olarak en içteki parantezişleme alınır, sonra dıştaki parantezlere gidilir.

C# Operatörleri

Birinci öncelikliler

x++, x--

Tek operand alan operatörler

+, -, !, ~, ++x, --x, (Tür)x

Çarpma ve bölme

*, /, %

Toplama ve çıkarma

+, -

Kaydırma operatörleri

<<, >>

İlişkisel ve tür testi operatörleri

<, >, <=, >=, is, as

Eşitlik operatörü

==, !=

Bitsel Ve (AND)

&

Bitsel Özel Veya (XOR)

^

Bitsel Veya (OR)

|

Mantıksal Ve

&&

Mantıksal Veya

||

Koşul operatörü

?:

Atama ve işlemli atama operatörleri

=, *=, /=, %=, +=, -=, <<=, >>=, &=, ^=, |=

Oparetörler 3 e ayrılır

Unary Operatörler:Tek operanlar olan operatörler

Binary Operatörler:Üç operandı olan operatörler

Unary Operatörler : Tek operandı olan operatörlerdir.

(),[],++,--,!, trpeof

İnt i =10;
İ++//i değişkeninin değerini l arttırır

Operatörler konusuna ait bu yazıyı daha da geliştirerek ve örneklendirerek sizlerle paylaşacağız. Umarım faydalı bir yazı olmuştur.