SQL COMMETS Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım
08.02.2021 17:15 619 Görüntülendi

SQL COMMETS Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım

SQL Comments(Yorumları)

Yorumlar, SQL ifadelerinin bölümlerini açıklamak ve ya SQL komutlarının yürütülmesini önlemek için kullanılır.

Tek Satır Commets (Yorumları)

Tek satır açıklamalar “-“ ile başlar.

“-“ ile satırın sonu arasındaki bir metin dikkate alınmayacaktır.

--Select all:
SELECT * FROM Musteriler;

Aşağıdaki ifade satırın sonunu yok sayak için kulanılır.

SELECT * FROM Musteriler -- WHERE Sehir='Berlin';

Çok Satırlı Commets(Yorumları)

Çok satırlı yorumlar /* ile başlar ve*/ ile biter.

/* Ve */ arasındaki herhangi bir metin yorum olarak algılanır ve işlevi yok sayılır.

Aşağıdaki örnek, açıklama olarak çok satırlı bir yorum kullanır.

/*SELECT * FROM Musteriler;
SELECT * FROM Urunler;
SELECT * FROM Siparisler;
SELECT * FROM Tedarikciler;*/
SELECT * FROM Calisanlar;

Komutun bir kısmını yok saymak için /* */ ifadesi kullanarak satırın bir kısmını yok sayabiliriz.

SELECT Ad, /*Sehir,*/ Ulke FROM Musteriler;

Aşağıdaki örnek, bir ifadenin bir bölümünü yok saymak için bir yorum olarak gösteririz.

SELECT * FROM Musteriler WHERE (Ad LIKE 'L%'
OR Ad LIKE 'R%' /*OR Ad LIKE 'S%'
OR Ad LIKE 'T%'*/ OR Ad LIKE 'W%')
AND Ulke='USA'
ORDER BY Ad;

 

 

İçerik: YUSUF ERDOĞAN