Kullanıcı Sözleşmesi

 1. Kabul edilebilir Kullanım İlkesi.

Bu Sözleşme kapsamında, Kullanıcı zaman içinde Atakdomain.com' tarafından yapılan bugüne kadar, değiştirilmiş veya güncellenmiştir ve bu kendi Web sitesinin Hizmet Koşulları bölümünde (topluca "Sözleşmeler") görüntülenebilen Atakdomain.com'e ait diğer sözleşmelere ("KSP") göre bu işlem ve daha sonra yapacağı tüm işlemler için geçerli olduğunu kabul eder, Kullanım Sözleşmesi Politikasına ("KSP") uyacağını onaylar.. Referans olarak bu Sözleşmeye dahil edilmiştir. Kullanıcı işbu belgeyle KSP'yi incelediğini ve KSP hükümlerinin referans olarak burada yer alındığını kabul eder. İşbu Sözleşme ile KSP son kullanıcı arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda KSP hükümleri geçerli olacaktır. Atakdomain.com, Servis ("Kullanıcı İçeriği") aracılığıyla kullanıcıya gönderilen, saklanan veya dağıtılan ya da dağıtılan içeriği periyodik olarak izlemez. Kullanıcı İçeriği, kullanıcının ve/veya kullanıcının Web sitesinin kullanıcılarının kendi yönettiği alanlara ilave ettiği ya da çıkardığı içeriğini içerir. Bu Sözleşme uyarınca, kullanıcılarınızın Web sitenizdeki içeriklerinden ve etkinliklerinden son kullanıcı sorumlu olur. İşbu Sözleşmede yer alan aksini belirten herhangi bir hüküm bulunsa da Atakdomain.com Kullanıcı İçeriğinin tamamını veya bir kısmını kaldırmak, herhangi bir Hizmetin bağlantısını kesmek veya bunların tümünü iptal etmek de dahil olmak üzere derhal düzeltici eylem gerçekleştirebilir. Ya da KSP kullanıcısının olası ihlali durumunda işbu tek taraflı Sözleşmenin feshedilmesi Atakdomain.com e aittir. Atakdomain.com KSP'nin ihlali nedeniyle düzeltici eylem gerçekleştirmesi durumunda, Atakdomain.com bu düzeltici eylem öncesinde veya işlem sırasında ödenen ücretleri kullanıcıya iade etmez. Kullanıcı işbu belgeyle, Atakdomain.com sözleme veya işlem yapılan dönemde,Atakdomain.com den kaynaklanmayan her türlü(Hizmetlerin askıya alınması, feshedilmesi veya bağlantısının kesilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir düzeltici eylem nedeniyle Kullanıcı veya Kullanıcının kullanıcılarına karşı hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Atakdomain.com Kişisel bilgilerinizin gizliliğini koruma haklarınıza saygı gösterir. Kişisel bilgilerinizi toplama, kullanma, ifşa etme ve başka bir şekilde yönetme şeklimizle ilgili ayrıntılar için lütfen KVKK ve GDPR Gizlilik Politikamızı inceleyin.

 1. HIPAA hakkında Yasal Uyarı

 “HIPAA uyumlu değiliz. Tıbbi veriler veya diğer hassas veriler dahil olmak üzere kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini düzenleyen ülke yasalarına uygun hareket etmekten yalnızca işlem yapan ya da son kullanıcı olarak siz sorumlusunuz. Hizmetlerin, çocuklar sayılacak reşit olmayan bireylerin veya kişisel tıbbi ya da sağlık bilgileri gibi hassas verilere erişimin depolanması ya da kontrolü için uygun olmayabileceğini kabul edersiniz. Atakdomain.com, Hizmetlerimiz üzerinde saklamış veya bu hizmetlerden aktarmış olduğu bilgileri veya verileri kontrol etmez veya izlemez. Hizmetlerin sunulan şekilde Sağlık sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasasına (“HIPAA”) uymakla ilgili herhangi bir beyan veya garantiyi özellikle kabul etmiyoruz. "HIPAA kapsamında "korunan sağlık bilgilerinin" güvenli bir şekilde depolanmasını isteyen müşterilerin bu tür amaçlarla bu Hizmeti kullanmaları kesinlikle yasaktır." HIPAA kapsamında tanımlandığı gibi “korunan sağlık bilgilerine” erişim sağlamak ve sağlamak, bu Kullanıcı Sözleşmesinin önemli bir ihlalidir ve hesabın hemen sonlandırılmasına neden olur. “İş Ortağı Anlaşmaları”nı imzalamayız ve Atakdomain.com'in HIPAA uyarınca sizin İş Ortağı veya alt yüklenici veya acente olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Verilerinizin güvenliğiyle ilgili sorularınız varsa bize [email protected] üzerinde e-posta gönderebilirsiniz.

 1. Süre; Fesih; İptal Politikası.

◾ Bu Sözleşmenin süresi 1(bir)yıldır, Sözleşme Kayıt Formunda ("Sözleşme Süresi") belirtilen şekilde olacaktır. Sözleşme Süresi, Hizmetlerin kullanıcıya başlamasıyla başlar ve Sözleşme Süresi sonrasında, bu Sözleşme art arda dönemler (veya yenileme dönemi) boyunca devam eder BAŞLANGIÇ SÜRESI VEYA BU TÜR DIĞER DÖNEM VE FIYATLARIN, BU ARDIŞIK DÖNEMIN VEYA YENILEME DÖNEMININ BAŞLAMASINDAN EN AZ 30 GÜN ÖNCE MÜŞTERIYE KENDİ KONTROL PANELİNDEN VEYA DİĞER İLETİŞİM KANLLARINDAN EN AZ BİRİ İLE BILDIRIMDE BULUNACAKTIR. BUNA EK OLARAK, BU BÖLÜMDE BELIRTILDIĞI GIBI TARAFLARDAN BIRI TARAFINDAN SONLANDIRILMADIĞI VEYA IPTAL EDILMEDIĞI SÜRECE, TÜRKİYE'NIN KREDI KARTINIZDAN VEYA HESABINIZDAN ART ARDA VEYA YENILEME DÖNEMLERI IÇIN OTOMATIK OLARAK FATURA VE/VEYA ÜCRET TALEP ETMESINI KABUL VE ONAYLARSINIZ. Sözleşme Süresi ve sonraki tüm yenileme dönemleri toplu olarak "Terim" olarak anılacaktır.

◾ Bu Sözleşme sonlandırılabilir veya iptal edilebilir;

 ◦Taraflardan herhangi biri tarafından (bu Sözleşmede bir değişiklik bildirimi alırsanız siz dahil) diğer tarafa On dört (14)gün önceden yazılı bildirimde bulunmanız şartıyla, erken iptal ücreti olarak en az 15.00 ABD doları tutarında ücret talep etmemiz koşuluyla, ilgili tarafça herhangi bir zamanda iadeniz sağlanmış olacaktır.(bu Sözleşmede bir değişiklik bildirimi almanız dahil, satın aldığınız ürün ya da hizmete ait iade koşulunda kısıtlayıcı başka hüküm ve politikalar varsa, ürün veya hizmete ait olanlar geçerli olacaktır.). On dört (14) günlük para iadesi garantisine sahip bir hesap, kaydolma tarihinden itibaren On dört (14) gün içinde satın alınıp iptal edilirse Kullanıcı, talep üzerine tüm barındırma ücretlerinin tamamını geri alır. Bu geri ödeme talepleri Destek Ekibimiz aracılığıyla yapılmalıdır. On dört (14) günlük para iadesi garantisi için yapılan geri ödemeler, alan adı kayıt ücretlerini veya kurulum ücretlerini içermeyecek ve ilk On dört (14) gün içinde satın alınan ek hizmetlerin ücretlerini içermeyecektir. Planınız ücretsiz bir etki alanı adı içeriyorsa ve ilk 30 gün içinde iptal ederseniz, geri ödemenizi alan adına (ve geçerli tüm vergilere) ait bir ücret düşülür. Etki alanı adını korumak istemiyorsanız, Atakdomain.com etki alanına sahip olur ve ücret tahsil edilmeyecektir. On dört (14) günlük para iadesi garantisi yalnızca kredi kartı ödemeleri için geçerlidir. Diğer yöntemlerle yapılan ödemelerin işlenmesiyle ilişkili maliyetler nedeniyle, diğer ödeme yöntemleri için On dört (14) günlük para iadesi garantisi sağlayamıyoruz.

Atakdomain.com a sözleşme süresince Kullanıcı tarafından ödeme yapılmadıysa,

◾ Atakdomain.com Sözleşme Süresi içinde , herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın, Atakdomain.com KSP'de tamamen kendi takdirine ve/veya kararına göre, Kullanıcıya önceden haber vermeksizin işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü veya koşulunu ve KSP içeriğini, veya kullanıcının verilen Hizmetleri kullanmasını, Atakdomain.com Sözleşme Süresinde tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve/veya karar önceden bilgi vermeden kesintiye uğrayabilir, durdurabilir, engelleyebilir, silebilir. Atakdomain.com iş operasyonu ve/veya istediği zaman yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle yapılan iş ve işlemlerden dolayı Atakdomain.com maddi/manevi/hukuki yükümlülük üstlenmediğini kabul edersiniz. Atakdomain.com'a KSP’de burada belirtildiği gibi kullanıcıya ait haklar.

◦ Bu Sözleşme'yi, Atakdomain.com adresine doğru bir bildirimde bulunduktan sonra, Sözleşme Süresi sona ermeden önce veya sonraki bir dönem (veya yenileme dönemi) sonrasında iptal ederseniz,

Bu iptalin etkinliğinden önce tahakkuk eden tüm ücret ve ücretleri ödemekle yükümlü olacaksınız;

◾İptal işleminden sonra kalan tüm ay boyunca (yani kısmi aylık ücret iade edilmez) temel barındırma hizmetlerinin tüm ön ödemeli ücretlerini, daha az kurulum ücreti, iptal ücreti, kesinleşmiş diğer gider ve masrafları ödemeyi kabul edersiniz

◾Atakdomain.com Ve bu KSP, Kullanıcı Sözleşmesi, Anti-spamming Politikası veya Domain sahip olma Politikası'nın hüküm ve koşullarını ihlal etmemeniz kaydıyla, ön ödeme için uygulanan tüm geçerli vergiler ve indirimler; Planınızda ücretsiz bir alan adı varsa alan adı için bir ücret ve geçerli vergiler iade işleminden düşülür. Etki alanı adını korumak istemiyorsanız, Atakdomain.com etki alanına sahip olur ve ücret tahsil edilmeyecektir.

◾ O dönemde geçerli olan süre içinde (yukarıdaki (ii)'de belirtilen temel barındırma ücretleri dışında) kalan her ay için tüm Hizmetler için vergiler ve diğer zorunu ödemeler düştükten sonra yüzde yüz (%100) ücret talep edebiliriz.

◦ Atakdomain.com Sözleşmeyi hakkı olan ödemeleri almadan feshedebilir, ancak bu başka iş ya da işlemler için örnek ve hak oluşturmaz,

◾ Verilen ürün ve Hizmetler geçerli kanunlar tarafından yasaklanmışsa veya herhangi bir teknik, Hizmet Şartları veya düzenleme nedeni için uygulanamaz veya uygulanabilir değilse kullanıcıya makul ölçüde önceden bildirimde bulunulur, işlem iptal edilir.

Atakdomain.com, işbu Sözleşmeyi ve KSP, Kullanıcı Sözleşmesi, Anti-Spam İlkesi, Gizlilik İlkesi veya Etki Alanı İlkesi veya kullanıcının Hizmetleri kullanması gibi ilgili sözleşmeleri ihlal etmeniz durumunda Sözleşmeyi süre bitmeden önce iptal eder, Atakdomain.com Bu iptalden önce ödenen ücretleri size iade etmeyecek ve bu iptalin etkinliğinden önce tahakkuk eden tüm ücretleri ve ücretleri ödemekle yükümlü olacaksınız; Ayrıca, o dönemde geçerli olan süre içinde kalan her ay için tüm Hizmetler için tüm ücretlerin vergiler ve diğer zorunu ödemeler düştükten sonra %100'ini size ödeyebiliriz veAtakdomain.com size en az 15.00 ABD doları tutarında bir idari ücret talep etme hakkına sahip olacaktır.

◦ İşbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle veya nedenle feshedilmesi durumunda, burada açıkça belirtilenler dışında hiçbir tarafın bu Sözleşme kapsamındaki başka hak veya yükümlülüğü olmaz. Bölüm 3(e), 4, 5, 15, 16 hükümleri, Bu Sözleşmenin 20, 22 ve 24'ü, herhangi bir nedenle veya nedenle işbu Sözleşmenin sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra da geçerliliğini sürdüreceklerine, ve bu Sözleşmenin sona ermesine veya feshedilmesine bakılmaksızın, taraflar bu Sözleşme kapsamında ortaya çıkan her türlü tazminat veya diğer sorumluluklardan karşı taraflardan sorumlu olacaktır. Bu Sözleşmenin feshedilmesi ve ön ödemeli ücretlerin ve ücretlerin saklanması, Atakdomain.com'in hak kazanabileceği diğer Hizmet Koşulları veya eşdeğer haklara veya çıkarlarına ek olarak yapılmalı ve bunların yerine geçilmelidir.

◦ HER HANANGİ BİRİ'N HERHANGI BIR NEDENI VEYA NEDENLERIYLE BU SÖZLEŞMENIN FESHEDILMESI DURUMUNDA, HESAP SONLANDIRILDIĞINDA KULLANICI WEB SITESI DOSYALARI VE KULLANICI IÇERIĞI VE DIĞER VERILER SILINIR. Buna göre, kullanıcının web sitesinin ve diğer Kullanıcı içeriğinin ve verilerinin yedeklerini her zaman kullanıcı kendi sorumluğunda koruması gerekir, böylece kullanıcı bu tür bir sonlandırmadan sonra bu tür kopyaları içerikleri başka bir yerde kullanabilir.

◦ Atakdomain.com’a ödenen herhangi bir ücret veya ödemeye itiraz etmek için otuz (30) gününüz var. Yanlış olduğunu düşündüğünüz bir ücret ile ilgili bir sorunuz varsa lütfen [email protected] destek sistemi adresinden bizimle iletişime geçiniz.

 1. Kullanıcının Sorumlulukları.

◦ Kullanıcı Web sitesi aracılığıyla sağlanan Kullanıcı İçeriği ve mal veya hizmetlerin kalitesi, performansı ve diğer tüm yönlerinden yalnızca kullanıcı sorumludur.

◦ Kullanıcı, Hizmetlerin Atakdomain.com' kuralları ile bağlantılı olarak Atakdomain.com ile tam işbirliği içinde çalışacaktır. Kullanıcı, Hizmetleri kullanmak için gerekli olabilecek herhangi bir ekipman veya yazılım sağlamalıdır. Kullanıcının bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesindeki gecikmeler, kullanıcının günlük performansına bağlı olarak yükümlülüklerinin Atakdomain.com’un yerine getirilmesi için gereken süreyi uzatacaktır. Kullanıcı, Kayıt Formunda tam, doğru ve gerçek iletişim bilgilerini sağlamalı ve bu bilgileri zaman zaman gereken şekilde güncellemelidir; böylece bilgilerin her zaman eksiksiz, doğru ve gerçek kalması sağlanır; aksi takdirde Hizmetlerin askıya alınması veya iptal edilmesi söz konusu olabilir. Kullanıcı, kullanıcının posta adresi, telefon, elektronik posta veya diğer iletişim bilgilerindeki herhangi bir değişikliği Atakdomain.com adresine en geç 3(üç) gün içinde bildirecektir.

◦ Kullanıcı, son kullanıcılara; kendine sağlanan hizmet ve ürünler üzerinden sunduğu Kullanıcı Web sitesinin çeşitli özelliklerinin ve burada açıklanan mal veya hizmetlerin yanı sıra tüm kural, hüküm ve kullanım koşullarının açıklanması veya açıklanması konusunda tam sorumluluk üstlenir.

◦ Hizmetler, kullanıcıların içeriği doğrudan Kullanıcı Web sitesine elektronik olarak aktarmasına veya yüklemesine izin verdiği için, Kullanıcı Web sitesine tüm içeriği yüklemekten ve tüm yedekler de dahil olmak üzere Kullanıcı Web sitesini eklemekten, değiştirmekten ve güncellemekten tamamen sorumlu olacaktır. Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin ve Kullanıcı Web sitesinin tüm yönlerinin Hizmetleri sağlamak için Atakdomain.com tarafından kullanılan donanım ve yazılım ile uyumlu olmasını sağlamaktan da sorumludur. Sunucu ve ürün özelliklerini daha önceden açıklandığı gibi Atakdomain.com' haber vermeksizin değiştirilebilir. Atakdomain.com Kullanıcı İçeriğindeki hasarlardan sorumlu tutulamaz, Kullanıcı Web sitesi veya Kullanıcı İçeriğinin arızalanması veya Kullanıcı Web sitesinin Hizmetleri sağlamak için Atakdomain.com tarafından kullanılan donanım ve yazılımla uyumlu olmaması nedeniyle oluşan diğer hasarlar veya arızalar ya da hizmet kesintilerinden◦ Kullanıcı Web sitesinin ve Kullanıcı İçeriğinin yedeklerinin kopyalanmasından, saklanmasından ve sağlamlığından yalnızca kullanıcı sorumludur.

◦ Atakdomain.com Kullanıcı Web sitelerinin veya e-postaların yedek kopyalarını bulundurmaz Atakdomain.com bir Web sitesinin içeriğinin hiçbir zaman silinmeyeceğini veya bozulmayacağını ya da bir Web sitesinin yedeklerinin her zaman kullanılabilir olacağını garanti edemez. Kullanıcılar bir Web sitesinin tüm içeriğini her zaman yerel bir bilgisayara yedek alması kendi sorumluluğudur ve Atakdomain.com kullanıcıların dosyaların kullanılabilirliğini sağlamak için ek bir kopya (teyp, CD, birden çok disket, başka bir masaüstü veya başka bir yerde) oluşturmalarını önerir. KULLANICININ WEB SITESININ VE KULLANICI IÇERIĞININ VE VERILERININ ÇEVRIMDIŞI, YEDEKLENEN KOPYALARINI OLUŞTURMAK YALNIZCA KULLANICININ SORUMLULUĞUNDADIR. NOT: KULLANICILARIN SITE YEDEKLEME VE GERI YÜKLEME GIBI ÜRÜNLERI SATIN ALMALARINA VEYA BU ÜRÜNLERE SAHIP OLSALAR BILE, DOSYALARI ÇEVRIMDIŞI OLARAK YEDEKLEMESI SON DERECE ÖNEMLIDIR.

◦ Kullanıcı, zaman zaman bir VPS hesabı veya VPS paneli içinde depolanan tüm dosyalar, içerik, yazılım veya diğer öğeler için tam yedekleme sağlamaktan sorumludur. Atakdomain.com bu tür yedeklemeler yapmaz. Atakdomain.com sürekli barındırma işleminin bir parçası olarak Atakdomain.com, yalnızca donanım arızası durumunda ve daha sonra kısa bir süre için kullanılabilen Atakdomain.com felaket kurtarma amaçlı geçici tabanlı VPS yedeklemeleri oluşturur ve depolar. Atakdomain.com yedeklemelerin varlığını, doğruluğunu veya eksiksizliğini garanti edemez. Genellikle tam bir VPS geri yükleme işleminin VPS hesabınızda saklanan bilgilerin ve ayarların her şeyin üzerine önceki/eski bilgileri yazacağını lütfen unutmayın.

◦ Kullanıcı, oturum açma ve fatura bilgilerinin gizliliğini korumaktan sorumludur. Atakdomain.com, hesap oturum açma bilgilerini elinde tutan çeşitli taraflar arasında ortaya çıkabilecek hesap anlaşmazlıklarından sorumlu değildir. Atakdomain.com hesapta yapılan değişikliklerden veya Kullanıcı tarafından ya da Kullanıcı tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir kişi tarafından Yönetim Paneline erişim için değiştirilen bilgilerden sorumlu değildir. Atakdomain.com ile iletişim ve fatura bilgilerini güncellemekten ve korumaktan kullanıcı sorumludur. Kullanıcı iletişim bilgilerinde yapılacak her türlü değişiklik, hesap Yönetim Paneli kullanılarak veya Destek Ekibimiz ile iletişime geçilerek yapılmalıdır. Kullanıcı, Atakdomain.com'in hesabı korumak için Atakdomain.com'e kadar gerekli görülen teknik, faturalandırma veya diğer sorunlar ya da amaçlar için kullanıcıyı bilgilendirebilmesini sağlamaktan sorumludur.

◦ Ücretsiz Web barındırma. Ücretsiz bir plana kaydolduysanız, Web siteniz Atakdomain.com için reklam HTML'i veya banner veya açılır pencereler gibi farklı reklam türlerini içerebilen üçüncü bir taraf taşıyabilir. Web sitenizde bu tür bir reklam olmasını tercih etmiyorsanız, reklam içermeyen bir plana kaydolmanızı öneririz. Destek Ekibimiz size uygun planı seçmenize yardımcı olabilir

 1. Kullanıcının Beyanları ve Sorumlulukları.

◦ Kullanıcı işbu belgeyle Atakdomain.com'i beyan ve garanti eder ve bu tarihten sonraki ilk ve dönem boyunca kullanıcının şunları sağlayacağını kabul eder:

◾ Kullanıcı, Kullanıcı İçeriği'nin ve her öğenin sahibi veya geçerli lisansördür ve Kullanıcı gerekli tüm lisansları, onayları, izinleri ve Kullanıcı İçeriğinin ve bunların her bir öğesinin kullanımına ilişkin feragat ve yayınlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm ticari markalar, logolar, adlar ve benzerler dahil olmak üzere, Atakdomain.com Sözleşme Süresine kadar herhangi bir kişi için herhangi bir ücret, kalıntılar, kötü niyetli veya suç içeren ödemeleri veya başka herhangi bir ödeme yapma yükümlülüğü olmaksızın;

◾ Kullanıcının Kullanıcı İçeriğinin kullanımı, yayınlanması ve görüntülenmesi herhangi bir kişinin telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır veya diğer mülkiyet hakları ya da fikri mülkiyet haklarını ihlal etmez. Veya herhangi bir sözleşme, yasal veya ortak yasa hakkı veya herhangi bir "ahlaki hak" veya benzeri hak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir kişinin herhangi bir yayın hakkının veya herhangi bir başka hakkının iftira, gizlilik ihlali veya kötüye kullanmayı içerir;

◾ Kullanıcı, Kullanıcı İçeriği ve Kullanıcı Web sitesi ile ilgili geçerli tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uyacaktır ve Kullanıcı Web sitesini yalnızca yasal amaçlar için kullanacaktır;

◾ Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin tüm bilgisayar virüsleri, solucanlar ve diğer kötü amaçlı kodlardan arındırılmasını sağlamak için en iyi niyetli davranmakla görevlidir.

◦ Kullanıcının Web sitesinin, çevrimiçi mağazasının ve elektronik ticaret faaliyetlerinin, Kullanıcı tarafından sınırlama olmadan sunulan veya çevrimiçi olarak sunulan tüm ürün ve hizmetlerin ve çevrimiçi olarak ya da Kullanıcı'nın ürünlerinde görülen tüm içerik ve malzemelerin geliştirilmesinden, kullanılmasından ve bakımından yalnızca kullanıcı sorumludur.

◾ Kendi mağazasında veya ürünlerinde görünen Kullanıcı İçeriği ve içeriğinin doğruluğu ve uygunluğundan sorumludur,

◾ Kendi mağazasında veya ürünlerinde görünen Kullanıcı İçeriğinin, içeriğinin ve materyallerinin herhangi bir kişinin haklarını ihlal etmediğinden

◾ Kullanıcı İçeriğinin ve mağazasında veya ürünlerinde görünen içerik ve materyallerin karalayıcı veya başka bir şekilde yasa dışı olmadığından emin olmaktan. Kullanıcı siparişlerinin kabul edilmesi, işlenmesi ve doldurulması ve Kullanıcı sorguları veya şikayetlerinin ele alınmasından yalnızca kullanıcı sorumludur. Web sitesi ve çevrimiçi mağazasıyla ilişkili tüm vergilerin ödenmesinden veya tatmininden yalnızca kullanıcı sorumludur.

◦ Kullanıcı, Atakdomain.com Kullanıcı İçeriğinin tamamını ve herhangi bir kısmını Hizmetleri sağlamak ve çalıştırmak için gereken ölçüde çoğaltma, kopyalama, kullanma ve dağıtma hakkını verir

◦ Kullanıcı olarak sizin kendi adınıza yaptığınız işlemlere ek olarak, Ayrıca, sizin adınıza acenteniz/bayiniz/temsilciniz olarak hareket eden herkes tarafından sizin adınıza yapılan işlemler ve sizin adınıza talep edilen işlemler olsun veya olmasın hesabınızı kullanan herkes tarafından yürütürken işlemler için bu Sözleşmenin hükümlerine tabi olmayı kabul edersiniz.

 1. com lisansı

 Kullanıcı işbu belgeyle, Kullanıcı İçeriğinde yer alan kişisel bilgiler haricinde, Atakdomain.com'a, Sözleşme Süresi ve sonrasında Hizmetlerin performansında gerekli olduğu ölçüde aşağıdakileri yapmak için münhasır olmayan, telifsiz, dünya çapında kullanım hakkı ve izin vermektedir. Bu izin, Atakdomain.com 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve diğer sözleşme kapsamındaki haklar bu Kişisel Bilgileri Gizlilik Politikası uyarınca kullanmasına izin vermekle sınırlı olacaktır:

◦ dijitalleştirme, dönüştürme, yükleme, yükleme, seçme, sipariş, düzenleme, derleme, birleştirme, senkronize etme, kullanma, çoğaltma, kaydetme, işleme, alma, Kullanıcı İçeriğini iletme, dağıtma, yayınlama, genel olarak görüntüleme, genel olarak gerçekleştirme ve bağlantı oluşturma ve

◦ Kullanıcı İçeriğinin ve Kullanıcı Web sitesinin arşiv veya yedeklerini kendiniz oluşturun.

◦ Yukarıda açıkça verilen haklar dışında Atakdomain.com, Kullanıcı İçeriğine ilişkin hiçbir hak, unvan veya çıkar elde etmez ve bunların tümü yalnızca Kullanıcıya aittir.. Bunlardan doğacak her türlü zarar ve sorumluluğu hakları saklı kalmak şartı ile reddeder.

◦ Atakdomain.com tamamen kendi takdirine bağlı olarak (i) reddetme, iptal etme, askıya alma, aktarma veya değiştirme, değiştirme hakkını saklı tutar, Hizmetlerin bütünlüğünü ve istikrarını (değiştirme, değiştirme, düzeltme, değiştirme, değiştirme, değiştirme, değiştirme, değiştirme, değiştirme, değiştirme, değiştirme, değiştirme, Herhangi bir kötü amaçlı kod, yazılım veya ilgili kötü amaçlı faaliyet, Kullanıcı İçeriği ve/veya Web siteleri ve/veya (ii) yürürlükteki yasalara, devlet kurallarına veya gerekliliklerine, kanun uygulama taleplerine uymak veya herhangi bir yükümlülük, hukuki veya suçluyu önlemek için herhangi bir düzeltici eylem programlama veya uygulama. Kullanıcı ayrıca, Atakdomain.com'in bu tür bir davranıştan kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan Kullanıcı'ya karşı sorumlu olmayacağını da kabul eder.

 1. com İçerik

◦ Atakdomain.com İçerik. Kullanıcı İçeriği dışında, site oluşturma araçları, web sitesi şablonları, temalar, tasarımlar, metin, grafikler, görüntüler, video, bilgi, yazılım, Ses dosyaları ve diğer dosyalar ile bunların seçimi ve düzenlenmesi ve Hizmetleri (topluca "Atakdomain.com İçerik") sağlamak için kullanılan tüm yazılımlar Atakdomain.com veya lisans verenlerinin mülkiyetindedir. Atakdomain.com İçerik değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çerçevelenemez, çoğaltılamaz, yeniden yayınlandı, indirildi, kazındı, görüntülendi, gönderildi, Atakdomain.com tarafından açıkça izin verilenler dışında, herhangi bir biçimde veya kısmen ya da tamamen herhangi bir şekilde, herhangi bir amaçla iletilen, satılan veya kullanılan. Herhangi bir Atakdomain.com İçeriğinden kaynak kodu veya diğer ticari sırları doğrudan veya dolaylı olarak tersine mühendislik uygulayamaz, kaynak koda dönüştüremez, kaynak koda dönüştüremez, parçalara ayıramaz veya türetmeye çalışamazsınız. Atakdomain.com İçeriğinin burada özellikle izin verilenler dışında herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır ve Hizmetlerin ve burada verilen Atakdomain.com İçeriğinin kullanımına ilişkin haklarınızı otomatik olarak sonlandıracaktır. Bu Sözleşmede açıkça verilmeyen Atakdomain.com veya lisans verenlerinin tüm hakları Atakdomain.com ve lisans verenlerine aittir.

◦ Lisanslar, Telif Hakkı Uyarıları ve Fotoğraf Kredileri. Atakdomain.com İçeriğinin izin verilen her türlü kullanımı, geçerli tüm lisansların koşullarına tabidir. Kullanıcılar, kullanıcılara kullanım hakkı verilen Atakdomain.com İçeriğinde görünen telif hakkı bildirimlerini veya fotoğraf kredilerini kaldırmaz. Bu bölümün herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, işbu Sözleşmenin ihlali olarak kabul edilecektir.

 1. Faturalandırma ve Ödeme.

◦ Kullanıcı, Kayıt Formunda belirtilen şekilde Hizmetler için hizmet ücretlerini Atakdomain.com'e kendine tanınan süreye kadar ödeyecektir. Ayrıca ödeme kısıtı olan işlemler varsa Atakdomain.com kullanıcıya uyması için bildirecektir.

◦ Özel tekliflerin, yeni müşteriler için geçerli olan ve yalnızca Sözleşme Süresi için geçerli olan sınırlı süreli promosyon fiyatlarıdır ve art arda veya yenileme dönemleri için geçerli değildir. Bu ardışık dönemin (veya yenileme döneminin) başlangıcından önce, her bir sonraki dönem (veya yenileme dönemi) için fiyatlandırmanız size bildirilecektir. Bu gibi bir sonraki dönem (veya yenileme dönemi) için fiyatlandırmanız, art arda gelen dönemin (veya yenileme döneminin) başlangıcında kontrol panelinizden de ulaşılabilir. Atakdomain.com Sözleşme Süresi'nin sona ermesinin ardından veya sonrasında 30 gün içinde kullanıcıya yazılı bildirimde bulunarak Hizmet ücreti ve Ürün ücretlerini (i) hizmet açıklamasında izin verilen şekilde ve (ii) herhangi bir zamanda arttırabilir. Yazılı uyarı (i) Kullanıcı Yönetim Paneli'ndeki bildirimler ve güncellemeler, (ii) Domain.com tarafından yayınlanan halka açık duyurular, (iii) ardışık Dönem Fiyatlandırması bildirimi (veya YENILEME dönemi fiyatı) veya [(iv) kullanıcının Faturalandırma Merkezi'nde bir sonraki programlanmış yeniden faturalandırma tutarının yayınlanması şeklinde olabilir]. Kullanıcının Faturalandırma Merkezi bilgilerini ve Atakdomain.com. Kullanıcı tarafından gönderilen veya gönderilen diğer tüm iletişim ve bildirim yöntemlerini düzenli olarak gözden geçirmek, Hizmetler için kullanıcıya faturalandırılan geçerli tutarın güncel bir bildirimini almak için her zaman kullanıcının Faturalandırma Merkezi alanını kontrol edebilir. Kullanıcıların Faturalandırma Merkezi bilgilerini düzenli olarak incelemek kullanıcının tek sorumluluğudur.

◦ Hizmet ücretleri, Hizmetler veya bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir yazılım (Atakdomain.com net gelir vergisi hariç) ile ilgili olarak herhangi bir vergi dairesi tarafından ilan edilen herhangi bir geçerli satış, kullanım, gelir, tüketim vergisi veya diğer vergileri içermez. Bu vergilerin tümü, Kullanıcı tarafından ödenecek ayrı ücretler olarak Atakdomain.com faturaya eklenebilir. Tüm vergi ve ücretler, ödendiğinde tamamen hizmet ürün kullanma hakkı kazanılır ve ödendiğinde ürün veya hizmet iade edilmez.

◦ Aksi belirtilmedikçe, tüm başlangıç ücretleri kaydolduktan sonra ödenir ve sonraki tüm ücretler ile ilgili ücretler, kredi kartıyla faturalandırıldığında veya kredi kartıyla alınmazsa fatura tarihinden itibaren On dört (14)gün içinde ödenir.

◦ Atakdomain.com kanunen veya kanunen bir avukat aracılığıyla ya da bir tahsilat kurumundan veya bir acentesi aracılığıyla ödenmesi gereken herhangi bir ödeme alırsa, Ya da Kullanıcı ve Atakdomain.com'in taraf olduğu herhangi bir eylemde Atakdomain.com geçerli olursa, Kullanıcı tüm mahkeme masrafları ve Atakdomain.com makul avukat ücreti dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla toplama, tahkim ve dava masraflarının tümünü ödeyecektir.

◦ Yetersiz fon için herhangi bir çek iade edilirse Atakdomain.com, minimum işlem ücreti 25.00 ABD doları ve geçerli vergiler uygulanabilir.

◦ Atakdomain.com, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Atakdomain.com'den kaynaklanan herhangi bir tutarın vadesi geldiğinde ödenmemesi durumunda, işbu Sözleşme'yi derhal feshedebilir ve/veya Hizmetleri askıya alabilir veya askıya alabilir. NOT: HESAP SONLANDIRILDIĞINDA KULLANICI WEB SITESI DOSYALARI, KULLANICI IÇERIĞI VE DIĞER VERILER SILINIR.

◦ Askıya alınmış veya sonlandırılmış hesapları yeniden devreye almak için en az 50.00 ABD doları ücret alınabilir.

◦ Elektronik para transferleri, 35.00 ABD doları artı geçerli vergiler olarak değerlendirilecektir.

◦ Tüm kredi kartı yedekleri için minimum 35.00 ABD doları artı geçerli vergiler uygulanabilir.

◦ Kullanıcı, Sözleşme Süresi için kayıt sırasında Kullanıcı tarafından sağlanan kredi kartına Atakdomain.com Kullanıcı'nın Hizmet ve ürün ücretlerini önceden ödeyebileceğini kabul eder ve onaylar.

◦ TARAFLARDAN HERHANGI BIRI TARAFINDAN BÖLÜM 'DE BELIRTILDIĞI ŞEKILDE SONLANDIRILMADIĞI VEYA IPTAL EDILMEDIĞI SÜRECE, TÜRKİYE'NİN KREDI KARTINIZDAN ILK DÖNEM ILE AYNI UZUNLUKTA ART ARDA GELEN ŞARTLAR IÇIN OTOMATIK OLARAK FATURA VE/VEYA ÜCRET TALEP ETMESINI KABUL VE ONAYLARSINIZ.

 1. Ücretsiz Deneme Koşulları

◦ Ücretsiz deneme için kaydolmanız durumunda ücretsiz deneme teklifiniz için aşağıdaki hüküm ve koşullar geçerlidir.

◦ Deneme süresi sona ermesinden sonra, Hizmetleri deneme süresi sona ermeden iptal etmediğiniz sürece, daha önce sağladığınız kredi kartını kullanarak sürenin geri kalanı için otomatik olarak sizden ücret tahsil edilir.

 1. Ödeme Politikaları - Genel

◦ Hesaplar önceden ödeme yapılmadan etkinleştirilmez veya yeniden etkinleştirilmez.

◦ Tüm barındırma ücretleri ve etki alanı adı yenileme ücretleri, yenileyen hesap ve/veya etki alanı adının fatura zamanında ödenmelidir.

◦ Tamamlanmamış, hatalı veya şüpheli kayıt bilgileri, hesabın askıya alınmasıyla veya SONLANDIRILMASIYLA ya da ETKINLEŞTIRILMEMESIYLE sonuçlanabilir. Bazı hesaplar, alınan bilgilerin incelenmesi için 72 saate kadar beklemeye alınabilir.

◦ Kullanıcı tarafından, Atakdomain.com tarafından ödeme yapmayan kullanıcılara yanıt olarak gerçekleştirilen eylemlerden kaynaklanan kayıplar veya giderler Atakdomain.com'in sorumluluğunda değildir.

◦ Aksi belirtilmediği sürece "USD$", "$US", "Dollar" veya "$" ABD para birimine referanstır. Bu sözleşme kapsamındaki tüm ücretler veya diğer tutarlar ABD para biriminde ödenir ancak hesabınız veya diğer bir ürün veya hizmet için kaydolmanız durumunda ücret veya diğer tutarın ABD doları dışındaki bir para biriminde ödenmesi durumunda, bu durumda sizin tarafınızca ödenecek tutarlar bu tür başka bir para biriminde ödenecektir.

◦ Kredi kartı bilgilerinizi Atakdomain.com verdiyseniz ve deneme süresi sona ermeden önce Hizmetleri satın almaya karar vermezseniz Hizmetler otomatik olarak yenilenmez ve web sitenize ve dosyalarınıza erişiminiz sona erdikten sonra sınırlanabilir veya tamamen sonlandırılabilir.

 1. Ödeme Politikaları - Ödeme İşleme

◦ Atakdomain.com tercih edilen ödeme yöntemi kredi kartıdır.

◦ Hizmetlerimizi satın alarak Atakdomain.com'in hesabınızı tekrar eden bir ödeme planına yerleştirmesine izin vermeyi kabul etmiş olursunuz. Hesap, seçtiğiniz plan, ürün veya hizmetlerin koşullarına göre otomatik olarak yeniden faturalandırılır. Hizmetlerinizi ve ürünlerinizi devam ettirerek (veya yenileyerek) Atakdomain.com Hizmet Şartları'nın tümünü ve fiyat artışlarını kabul etmiş olursunuz.

◦ Herhangi bir ürün veya hizmet dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere istediğiniz tüm hizmetler için kredi kartınızdan Atakdomain.com ücret alma izni vermiş sayıldınız.

◦ Planınız, ürününüz veya hizmetiniz için ödemenizi bitiş tarihine kadar işleme alamıyorsanız hesabınız ödeme yapılmadığı için iptal edilir ve Web sitenize veya e-postanıza erişemezsiniz

◦ BIR HESAP IPTAL EDILDIĞINDE, HESAP IPTAL EDILDIĞINDE WEB SITESININ VE E-POSTA DOSYALARININ TÜM KOPYALARI KALICI OLARAK VE GERI ALINAMAZ BIR ŞEKILDE SUNUCULARIMIZDAN KALDIRILIR.

◦ Bir hesap, ödeme yapılmamasından askıya alındıysa yalnızca vadesi geçmiş tüm ücretler ödendikten sonra yeniden etkinleştirilir. Yeniden etkinleştirme sonrasında, silinen Web siteleri veya İçeriklerden sorumlu değiliz.

◦ Atakdomain.com numaralı kredi kartınızla olan itirazlarınız nedeniyle geri ödeme yaparsak hesabınızı iptal ederiz. İptal edilen hesap, yalnızca tüm itiraz edilen/iade edilen ücretler tatmin edici bir şekilde çözümlendikten sonra yeniden etkinleştirilecek ve anlaşmazlık veya geri ödeme talebiniz sonucunda Atakdomain.com'den kaynaklanan tüm idari ücretlerin ödemesini alıyoruz. Yeniden etkinleştirme sonrasında herhangi bir dosya veya e-postanın kullanılacağına dair garanti veremeyiz.

◦ Kredi kartlarını, şarj kartlarını, elektronik para transferlerini ve/veya elektronik kontrolleri kötüye kullanmanız veya hileli bir şekilde kullanmanız bu Sözleşmenin ihlalidir. Bu tür yanlış kullanım veya hileli kullanımın belirlenmesi tamamen kendi takdirimize bağlı olacaktır. Ayrıca, tüm bu tür kötüye kullanımları ve hileli kullanımları (tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bizim tarafımızdan belirlendiği şekilde) uygun hükümet ve yasa uygulama makamlarına, kredi raporlama hizmetlerine, finansal kuruluşlara ve kredi kartı şirketlerine rapor edebiliriz.

 1. com Bayi veya Lisans veren olarak

 Atakdomain.com yalnızca üçüncü bir taraf ("Non-Atakdomain.com Ürün") tarafından üretilen veya sağlanan ürünler ve/veya hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılan belirli hizmetlerin, donanımların, yazılımların ve ekipmanların satıcısı veya lisans vereni olarak hareket ediyor. Atakdomain.com Non-Atakdomain.com ürününün geçersiz olmasına neden olan, değişiklik veya değişiklik gerektiren veya Hizmetlerin performansını başka bir şekilde etkileyen Hizmetlerdeki değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Atakdomain.com tarafından Kullanıcı tarafından satılan, lisanslanan veya sağlanan ya da hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılan Kullanıcı tarafından doğrudan satın alınan Non-Atakdomain.com Ürünü'ndeki herhangi bir arıza veya üretici kusuru, bu Sözleşme kapsamındaki Atakdomain.com yükümlülüğü ihlal ettiği kabul edilmeyecektir. Kullanıcının Non-Atakdomain.com ürününün mülkiyeti, lisansı, performansı veya uyumluluğuyla ilgili sahip olabileceği haklar veya çözümler, Kullanıcı tarafından bu Non-Atakdomain.com ürününün üreticisi tarafından sağlanan haklarla sınırlıdır. Kullanıcı, Atakdomain.com tarafından sağlanan Non-Atakdomain.com Ürünü yalnızca kullanıcının İzin verilen Hizmetler'i kullanımıyla bağlantılı olarak kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı, Atakdomain.com tarafından sağlanan tüm fikri mülkiyeti korumak ve herhangi bir Non-Atakdomain.com Ürünü aracılığıyla kullanıcıya korumak için elinden gelen çabayı sarf edecek ve bu tür fikri mülkiyeti kopyalama, değiştirme, tersine mühendislik veya izinsiz değiştirme ya da Hizmetler dışında kullanma girişiminde bulunamaz. Kullanıcı herhangi bir Non-Atakdomain.com Ürünü veya bundan türetilen herhangi bir teknik veriyi geçerli Türkiye veya yabancı yasaları ihlal ederek yeniden satmaz, aktarmaz, ihraç edemez veya yeniden ihraç edemez.

 1. Internet Protokolü (IP) Adresi sahipliği

 Atakdomain.com Kullanıcı'nın kullanımı için bir Internet Protokolü ("IP") adresi atadığı takdirde, bu IP adresini kullanma hakkı yalnızca Atakdomain.com'e ait olacaktır. Ve Kullanıcı, bu Anlaşma süresince, Atakdomain.com tarafından yalnızca kendi takdirine bağlı olarak Hizmetlerle bağlantılı olarak izin verilenler dışında bu IP adresini kullanma hakkına sahip değildir. Atakdomain.com, Atakdomain.com Sözleşme Süresine kadar kullanıcıya atanabilecek tüm Internet Protokolü numaraları ve adreslerinin sahipliğini korur ve kontrol eder ve Atakdomain.com tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu tür Internet Protokolü numaraları ve adreslerinin tümünü değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutar.

 1. Önbelleğe alma. Kullanıcı açık bir şekilde;

◦ Üçüncü taraflarca sağlanan içerikler de dahil olmak üzere Kullanıcı İçeriği ve Kullanıcı Web sitesinin tamamını önbelleğe almak için Atakdomain.com lisans verir, Bu Sözleşme kapsamında Atakdomain.com tarafından barındırılır ve

◦ Bu tür önbelleğe alma, kullanıcının fikri mülkiyet haklarının veya herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelmeyeceğini kabul eder.

 1. CPU Kullanımı

Kullanıcı, Atakdomain.com sunucunun hiçbirinde aşırı miktarda CPU işlemi kullanmayacağını kabul eder. Bu politikanın herhangi bir ihlali, ek ücretlerin değerlendirilmesi, herhangi birinin veya tüm Hizmetlerin bağlantısının kesilmesi veya feshedilmesi veya bu Sözleşmenin feshedilmesi dahil olmak üzere Atakdomain.com Sözleşme Süresine kadar düzeltici eylemlere neden olabilir. Bu işlem, tamamen Atakdomain.com'da ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Atakdomain.com bu bölüm kapsamında herhangi bir düzeltici işlem yaparsa Kullanıcı, bu tür bir işlem öncesinde önceden ödenen ücretlerin geri ödemesine hak kazanmaz.

 1. Bant Genişliği ve Disk Kullanımı

Atakdomain.com kullanıcılara bant genişliği, disk alanı ve e-posta ve/veya dosya aktarım protokolü ("FTP") hesapları gibi diğer kaynakları sağlar. Bu hesap miktarı, satın alma sırasında satın alınan Hizmetler paketini açıklayan Atakdomain.com web sayfasında tanımlanır. Bazı durumlarda, Atakdomain.com belirli bir bant genişliği miktarı, disk alanı ve diğer kaynaklar oluşturamayabilir ve "Sınırsız" olarak adlandırılabilir. Her durumda, Hizmetler yalnızca normal kullanıma yöneliktir ve normal kullanım düzenleriyle tutarsız aşırı kullanıma neden olan herhangi bir faaliyet kesinlikle yasaktır. Atakdomain.com Disk alanı, bant genişliği veya diğer kaynakları kullanan kullanıcıların hesaplarını askıya alma, sonlandırma veya silme hakkını saklı tutar. Bu, disk alanı miktarına bakılmaksızın hizmetin diğer müşterilere bozulması riskine neden olur veya bu riski sunar. Kullanıcının planında yer alan bant genişliği veya diğer kaynaklar. Kullanıcı, bu kullanımın satın alınan Hizmetler ("kabul edilen Kullanım") için Atakdomain.com tarafından belirlenen miktarları aşmayacağını ve ayrıca Atakdomain.com tarafından belirlenen ve zaman zaman geçerli olan normal kullanım kurallarına tabi olduğunu kabul eder. Bu tahsislerin optimize edilmesi ve yalnızca Atakdomain.com ile kullanıcının web barındırma hesaplarıyla ilgili İçeriğe ve kullanıcının etkin elektronik posta hizmetlerine hizmet vermeye adanması.

Barındırma alanı yalnızca normal kullanıma yöneliktir ve Web dosyaları, etkin e-posta ve barındırılan Web sitelerinin içeriği ile sınırlıdır; depolama için değildir (ortam, e-posta veya diğer veriler). Daha fazla barındırma alanı, elektronik dosyaların, elektronik postaların veya FTP ana bilgisayarlarının tesis dışı depolama alanı olarak kullanılamaz. Bu gereksinimleri karşılamayan dosyaları, e-postaları veya diğer verileri kaldırmak ve hesaplarınıza atanan kullanım gereksinimlerine veya sınırlarına bağlı kalmaktan siz sorumlusunuz. Aksi takdirde bu tür materyaller (dosya ve e-postalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) kaldırılıp silinebilir ve/veya tamamen kendi takdirimize bağlı olarak yapabileceğimiz hizmetler veya hesabınızın sonlandırılması halinde söz konusu materyaller silinebilir.

Atakdomain.com kullanıcının bant genişliği, disk kullanımı ve diğer kaynakları kullanımını izler. Atakdomain.com kullanıcının bant genişliği, disk kullanımı veya diğer kaynakları kullanımı üzerinde anlaşılan Kullanım, normal kullanım veya diğer uygun olmayan depolama veya kullanım için kullanılırsa, tamamen kendi takdirine bağlı olarak düzeltici eylem alma hakkına sahip olacaktır. Bu düzeltici eylem ek ücretlerin değerlendirilmesini, herhangi bir ve tüm Hizmetlerin bağlantısının kesilmesini veya sonlandırılmasını, Kullanıcı Web sitesinin, Kullanıcı İçeriğinin, kullanıcının elektronik posta ve e-posta hizmetlerinin ve/veya diğer malzeme ve hizmetlerin kaldırılmasını veya Kullanıcı hesabının ve işbu Sözleşmenin sonlandırılmasını içerebilir, Hangi işlemler yalnızca Atakdomain.com Sözleşme Süresinde ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak gerçekleştirilebilir.

Atakdomain.com bu bölüm kapsamında bu tür bir düzeltici eylem gerçekleşirse, Kullanıcı bu tür bir eylemden önce ödenen herhangi bir ücretin iadesi veya kredisine hak kazanmaz. Kullanıcı, bant genişliği, disk kullanımı ve diğer kaynakların kullanımı da dahil olmak üzere Kullanıcı Web sitesi, Kullanıcı İçeriği ve/veya Kullanıcı'nın elektronik posta hizmetlerine ilişkin geçerli tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uyacaktır ve bu hizmetleri ve kaynakları yalnızca yasal amaçlarla kullanacaktır. Kullanıcı, kullanım hakkını kullanmaz: Üçüncü taraflardan (metin, grafik, müzik, video veya diğer telif hakkına tabi materyaller dahil) materyali uygun yetki olmadan kopyalamak için Hizmetler; Üçüncü tarafların patentlerini, telif haklarını, ticari markalarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını kötüye kullanma veya ihlal etmek; Yasa dışı uyuşturucu, kumar, müstehcen malzeme veya yürürlükteki kanunlar uyarınca yasaklanmış diğer ürün veya hizmetlerdeki trafiğe Hizmetler; Geçerli ihracat kontrol yasalarını ihlal ederek şifreleme yazılımını Türkiye dışındaki noktalara (veya Kullanıcı Türkiye dışındaysa, kullanıcının ulusal yargı alanı dışındaki noktalara) dışa aktarma hizmetleri; Mesaj başlığını oluşturan kişi için maskelemek amacıyla mesaj üstbilgilerini tamamen veya kısmen elde etmek veya yanlış temsil etmek için Hizmetler. Atakdomain.com, kullanıcının Web sitesi, Kullanıcı İçeriği ve/veya kullanıcının elektronik posta hizmetleri, bant genişliği kullanımı, disk kullanımı veya diğer kaynaklar veya kabul edilmiş Kullanım ile ilgili herhangi bir yasayı ihlal ettiğini öğrenir veya fark ederse, Atakdomain.com gerekli yasa uygulama organlarına ve/veya ilgili herhangi bir temsilciye/kuruluşa bu tür bir davranış hakkında bilgi vermek ve bu ajanslara Kullanıcı, kullanıcının Web sitesi, Kullanıcı İçeriği ve/veya kullanıcının elektronik postasıyla ilgili bilgiler sağlamak zorunda kalabilir veya kendi takdirine bağlı olarak bu tür kuruluşlara bilgi verebilir.

Kullanıcı, bant genişliği, disk alanı veya diğer kaynaklar için kullanım gereksinimlerine veya sınırlarına uymakla ve Web sitesinin bu tür gereksinimleri ihlal etmediğinden veya hesaplar için ayrılmış bu tür sınırları aşmadığından ve bu Sözleşmeye başka şekilde uyduğundan emin olmak için bu tür kullanımları izlemekten sorumludur. Atakdomain.com Kullanım sınırlarında veya bu sınırlara yakın olan kullanıcılara e-posta göndermek için ticari olarak makul olan çabalar sarf eder, ancak Kullanıcı tarafından e-posta bildirimleri alınmazsa Atakdomain.com sorumluluk almaz. Atakdomain.com Bu tür bir tahsisi geçmesi durumunda hesabınız için önümüzdeki ayın başında hizmeti durdurma hakkını saklı tutar.

 1. Park edilen Etki Alanı Hizmetleri.

Bu belgede yer alan geçerli hüküm ve koşullara ek olarak:

◦ Kullanıcı Atakdomain.com ile bir etki alanı adı kaydetmek ve park etmek için kaydolursa tüm etki alanı adı yenileme ücretleri fatura zamanında, etki alanı adının yenileme tarihinden önce ödenmelidir. Ödemeler iade edilmez. Herhangi bir nedenle Atakdomain.com, sağlanan hizmet için Atakdomain.com tutarının tamamı için kullanıcının ödeme yöntemini ücretini tahsil edemiyorsa Ya da ödeme yönteminizle ilgili olarak daha önce ödemiş olduğu herhangi bir ücret için Atakdomain.com ceza alınırsa, Kullanıcı ödeme almak için Atakdomain.com'in mevcut tüm çareleri takip edebileceğini kabul eder. Kullanıcı, ödemeyi geçerli hale gelebilmesi için Atakdomain.com numaralı çareler arasında, Kullanıcı'nın hizmeti hakkında önceden bildirimde bulunulmaksızın derhal iptal edilmesini de kapsayacağını ancak bununla sınırlı kalmayacağını kabul eder. Atakdomain.com düzenli hizmetlerinin kapsamı dışında idari görevler için makul bir hizmet ücreti talep etme hakkını saklı tutar. Bunlar arasında e-posta üzerinden ele alınamaması, ancak kişisel hizmet gerekmesi ve yasal hizmetler gerektiren Kullanıcı hizmeti sorunları yer alır ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu ücretler, Kullanıcı dosyasında bulunan ödeme yöntemiyle faturalandırılır

◦ Kullanıcı, satın alınanlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Park edilen Sayfa Hizmetlerinin kullanımını sonlandırmak istemesi halinde Atakdomain.com derece bilgilendirmenin sorumluluğunu kabul eder. Kullanıcının sona erme niyeti bildirimi, Atakdomain.com adresine kullanıcının fatura tarihinden en geç On dört (14)gün önce, fatura tarihinden en geç on (10) gün önce sunulmalıdır. Kullanıcıdan bildirim alınmazsa Atakdomain.com otomatik olarak Park edilen Sayfa Hizmetleri'ne süresiz olarak devam eder ve Atakdomain.com ile dosyada bulunan Kullanıcının ödeme yöntemini Atakdomain.com ile o zamanki oranlarda ücretler üzerinden tahsil eder. Kredi kartı kullanılıyorsa son kullanma tarihini içeren ödeme yöntemi bilgilerini güncel tutmak kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcının Park edilen Sayfa Hizmetlerini sonlandırması durumunda, Web sitelerini Atakdomain.com barındırma sunucusundan çıkarmak kullanıcının sorumluluğundadır. Atakdomain.com bu Web sitesini başka bir sağlayıcıya aktarmaz veya FTP'ye göndermez. Kullanıcı tarafından ad sunucusu üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik, Park edilen Sayfa Hizmetlerinin iptal edildiği anlamına gelmeyecektir.

◦ Atakdomain.com, Kullanıcı burada ve Atakdomain.com ilke ve prosedürden her birinde belirtilen hüküm ve koşullara uyduğu sürece kullanıcıya Park edilmiş Sayfa Hizmetleri sağlayacaktır.

◦ Park edilen Sayfalar Hizmetlerinden herhangi birini kullanan Kullanıcı, Atakdomain.com'in etki alanı adını veya DNS'yi Atakdomain.com veya Atakdomain.com bağlı kuruluş web sayfasından birine işaret edebileceğini ve kullanıcının web sayfasına reklam yerleşebileceğini ve Atakdomain.com'in bu hakkı özellikle saklı tuttuğunu kabul eder. Kullanıcı herhangi bir tazminat hakkına sahip değildir ve kullanıcının park ettiği sayfaların para kazanmasıyla ilgili herhangi bir para kazanma hakkına sahip değildir.

◦ Kullanıcı, Atakdomain.com tarafından barındırılan bir Web sitesinin uygunsuz veya yasa dışı kullanımını gidermek için almayı seçtiği eylemler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Park edilen Sayfa Hizmetleri'nin kullanımından kaynaklanan tüm komplikasyonlar için zararsız Atakdomain.com ödemeyi ve bu zararı ödemeyi kabul eder Atakdomain.com. Kullanıcı, herhangi bir nedenle Atakdomain.com'in Park edilen Sayfa Hizmetlerinin uygunsuz veya yasa dışı kullanımı ile ilgili düzeltici eylem yapması halinde Atakdomain.com'e ödenen ücretlerin geri ödenmesinin gerekli olmadığını kabul eder.

◦ Kullanıcının park ettiği sayfalardan biri veya daha fazlası nedeniyle bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, Kullanıcı bu tür bir anlaşmazlıktan kaynaklanan hasarlar için Atakdomain.com zararını tazmin eder, savunur ve tutar. Kullanıcı, Atakdomain.com'e Atakdomain.com tarafından barındırılan bir Web sitesiyle ilgili olarak bir hükümet, idari veya yargı organına şikâyette bulunulduğu bildirilirse, Atakdomain.com tamamen kendi takdirine bağlı olarak, anlaşmazlık çözülene kadar Web sitesinin başka bir şekilde değiştirilmesi, atanması ve/veya denetimi ile ilgili olarak hükümet, idari veya yargı organlarının eylemlerine veya gerekliliklerine uymak için Atakdomain.com derece gereken her türlü eylemi gerçekleştirebilir.

 1. Basit Kullanıcı Uygulamaları (SimpleScripts…vs)

SimpleScripts, belirli bir açık kaynak uygulamasının kurulumunu otomatikleştirir. Kullanıcılar, Atakdomain.com veya açık kaynak uygulamasını geliştiren kuruluş tarafından sağlanan talimatları izleyerek SimpleScripts'ten bağımsız olarak açık kaynak uygulamalarını yükleyebilirler. Bir Kullanıcı açık kaynak uygulaması kullandığında, Kullanıcı bunu Atakdomain.com değil, açık kaynak sağlayıcısından lisanslar.

◦ Uygulama başarıyla yüklendikten sonra uygulama için destek sağlamayız; yalnızca yükleme veya yükseltme işlemi için destek sağlıyoruz. Uygulamanın gerçek kullanımıyla ilgili tüm destek talepleri, organizasyona veya uygulamayı geliştiren Atakdomain.com adresine yönlendirilmelidir.

◦ Kullanıcı, bir sonraki sürüme yükseltmeden önce yedekler oluşturmaktan sorumludur.

◦ Şu anda sağladığımız sürümün satıcı tarafından dağıtılan en son sürüm olduğunu garanti edemeyiz.

◦ Korsanlık, kimlik avı ve bilgi korsanlığı dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm güvenlik riskleri tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

◦ SimpleScripts tarafından yönetilen uygulamaları istediğiniz zaman sonlandırma hakkımızı saklı tutarız.

◦ SimpleScripts uygulamaları kullanıcının kendi riski altında yüklenir. SimpleScripts aracılığıyla sağlanan açık kaynak uygulamalarının neden olduğu veri kaybı veya hasardan sorumlu tutulamayız.

 1. Standart ve Özel etiketli Bayi Programlar.

 Bu Sözleşmede açıklanan tüm hüküm ve koşullara ek olarak, aşağıdakiler Atakdomain.com Toptan Satış, Toptan Satış ve Özel etiketli Satıcılar için de geçerli olacaktır;

◦ Bayi, hem Bayi hem de Bayi tarafından imzalanan her Kullanıcı adına bu Hizmet Koşulları'na uymayı kabul eder.

◦ Bir Satıcının veya Satıcının kullanıcısının Hizmet Koşullarını ihlal ettiği tespit edilmesi durumunda, İhlalin ihbar edilmesi üzerine Bayi, Söz konusu hesabın Hizmet Koşulları'na tam olarak uygun şekilde güncellendiğinden emin olmak için derhal harekete geçin.

◦ Atakdomain.com Bayilerin eylemlerinden veya yanlış beyanlarından sorumlu değildir. Bayi işbu belgeyle, Bayinin yanlış beyanda bulunmasından, Hizmet koşullarının ihlal edilmesiyle veya Bayi tarafından yapılan diğer uygunsuz eylemlerden kaynaklanan tüm Kullanıcı taleplerinden Atakdomain.com tazmin etmeyi ve bu taleplere karşı tazmin etmeyi kabul eder.

◦ Atakdomain.com Toptan Satış, Toptan Satış ve Özel etiketli Bayi Programları, KSP ve Hizmet Koşullarını istediği zaman revize etme hakkını saklı tutar. Değişiklikler, çevrimiçi ortamda yayınlandığında veya daha sonraki herhangi bir tarihte tarafımca ilgili olarak tarafımızdan sağlanan herhangi bir bildirimde belirtildiği gibi geçerli olacaktır.

◦ Bayiler tarafından kaydolmuş kullanıcılar, Web sitelerini Hizmet Koşulları'na uygun olarak işlemeyi kabul eder.

◦ Bayiler Atakdomain.com Hizmet Koşulları'nda herhangi bir değişiklik yapamaz. Bu tür değişiklikler Hizmet Şartları'nın ihlali olarak kabul edilir ve Bayi hesaplarının iptal edilmesine neden olabilir. Atakdomain.com Bayiler tarafından Hizmet Koşulları'nda yapılan değişikliklerden sorumlu değildir.

 1. Etki Alanı Kayıt Hizmetleri Satıcılarının Yükümlülükleri

 Etki Alanı Kayıt Hizmetleri Satıcısı isseniz, aşağıdaki hükümler de dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Kayıt Sorumlusunda Hizmet sağlayabileceğiniz sözleşmeyi ("Kayıt Sorumlusu Satıcısı") oluşturunuz:

◦ Kayıt sorumlusu Bayi ICANN'nin Base Registry Agreement - Updated 31 July 2017 (https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html ) tüm politika, hüküm ve koşullarına uymayı kabul eder, Veya ICANN, Atakdomain.com veya kayıt defteri yöneticisi gibi diğer kayıt anlaşmaları zaman zaman kendi web sitesinde yayınlamakla birlikte, yalnızca tüm kayıt defteri yöneticileri için geçerli olan bölümleri, bununla sınırlı olmamak kaydıyla, belirli etki alanı adlarının kaydedilmesini yasaklayanlar (tüzük veya düzenlemelerle kaydedilmesine izin verilmeyenler).

◦ Kayıt Sorumlusu, ICANN'den yazılı izin almadıkça ICANN veya ICANN Onaylı Kayıt Sorumlusu logosunu görüntülemesi veya ICANN tarafından akredite edildiği şekilde kendisini başka bir şekilde temsil etmesi yasaktır.

◦ Kayıt Sorumlusunda bulunan Bayi tarafından kullanılan her türlü kayıt anlaşması, ICANN Kayıt Sorumlusunda Akreditasyon Anlaşması ve ICANN uzlaşma Politikaları tarafından gerekli görülen tüm kayıt anlaşması hüküm ve bildirimlerini içerecektir. Ayrıca, sponsorluk kayıt sorumlusunda bir kimlik belirleyecek veya InterNIC WhoIs arama hizmetine bağlantı gibi sponsorluk kayıt sorumlusunda bir araç sunacaktır.

◦ Kayıt Satıcısı, müşteriden bilgi istemesi üzerine sponsorluk kayıt sorumlusunu belirtecektir.

◦ Kayıt Sorumlusu, Müşteri tarafından sağlanan kimlik ve iletişim bilgilerinin, Kayıt Sorumlusunda Bayi tarafından sunulan veya sunulan her kayıt ile bağlantılı olarak sunulan veya sunulan gizlilik veya proxy kayıt hizmetlerinde saklanmasını ya da alternatif olarak, kayıt yaptırılan kişinin Kayıt Sorumlusunda saklanmasını veya emanet olarak saklanmasını sağlayacaktır. Bu tür bir gizlilik veya vekalet hizmetini kullanmak için seçim yapıldığı sırada bu tür müşterilere verilerine tecavüz edilmediği konusunda dikkat çekici bir bildirim sunun. Emanet sözleşmesi, emanet sözleşmesi kullanıldığında, Kayıt Sorumlusunda bulunan Bayinin bu bayi sözleşmesini ihlal etmesi halinde kayıt sorumlusunda en azından veri yayınlanacak ve bu tür bir ihlal tüketiciler veya kamu yararına zararlıdır. ICANN'nin yukarıda açıklandığı gibi gizlilik veya proxy kayıt verilerine aykırı davranan ve Kayıt Sorumlusu ICANN tarafından Bylaws uyarınca belirlenen diğer kriterleri karşılayan bayilere tanınmasını sağlayan bir program sunması durumunda, Kayıt Sorumlusu bu tanıma için ICANN'a başvuruda bulunabilir.

◦ Kayıt sorumlusu Bayi, şu anda etki alanı adı kaydı veya yenilemesi için işletebileceği herhangi bir web sitesinde https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en adresinde bulunan mevcut kayıt haklarını ve sorumluluklarını tanımlayan ICANN web sayfasına bir bağlantı sağlar. Bu bağlantı, en azından ICANN Konsensüs Politikaları kapsamında gösterilmesi gereken ilke veya bildirimlere bağlantılar kadar kayıtlı ad sahiplerine açık bir şekilde görüntülenecektir.

◦ Atakdomain.com, bu tür bir Kayıt Sorumlusunda bulunan Bayinin yukarıdaki hükümlerden herhangi birini ihlal ettiği fark ederse, Atakdomain.com, Kayıt Sorumlusunda bulunan Bayiyi bu bayi sözleşmesinin ihlali durumunda olduğu ve Atakdomain.com'in bu sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olduğu konusunda bilgilendirmek için makul adımlar atmalıdır.

 1. Sanal Özel Sunucular (VPS)

VPS bazen Sanal atanmış Sunucu olarak da anılır. Bir VPS hesabı oluştururken, adanmış sunucuları kapsayıcı olarak adlandırılan bağımsız alanlara ayırdık. Müşteri, sunucudaki diğer kaplardan bağımsız olarak müşterinin kapsayıcısı için güvenlik duvarları, yazılım, web dosyaları, içerik ve işletim sistemleri sağlamaktan sorumludur. Her kapsayıcı kendi disk alanı, CPU gücü, bant genişliği ve belleği ile tahsis edilmiş olur. Sunucu alanının bu izolasyonu, müşterinin sorumlu olduğu bağımsız sunucu özelleştirmesine olanak tanır

VPS, paylaşılan barındırma ortamından farklıdır ve VPS müşterileri teknik olarak gelişmiş olmalı ve bir sunucuyu, çeşitli İşletim sistemlerini, Linux'u ve kök erişimini kullanmak ve çalıştırmak için hazır olmalıdır.

◦ Bu Sözleşmede açıklanan tüm hüküm ve koşullara ek olarak, aşağıdakiler Atakdomain.com VPS müşterileri için de geçerli olacaktır;

◾ Müşteri, müşterinin kapsayıcısı içinde kullanılan İşletim sisteminin (OS) kurulumu ve bakımı ile yeniden yükleme ve değişikliklerle ilgili tüm sorumluluğu üstlenir.

◾ Müşteri, VPS ortamı, güvenlik duvarları, hatalardan, virüslerden veya diğer izinsiz girişlerden korunma, içerik uygulamaları ve kullanılan kaynaklar için tüm sorumluluğu üstlenir.

◾ Müşteri, kapsayıcı ve VPS hesabına aktarılan veya bu hesapta kullanılan dosyaların, yazılımlarının, verilerinin ve diğer içerik veya öğelerinin yükleme, depolama, yedekleme, bakım ve diğer yönlerinden tam sorumluluk almayı kabul eder.

◾ Müşteri, VPS'sinde yer alan tüm dosyalardan, Müşterinin dosyaları bilip bilmemesinden ve konteynerin bu Sözleşme'ye uygun şekilde kullanılmasından ve çalıştırılmasından tamamen sorumludur.

◾ Sisteminin her zaman güvenli ve taviz vermeyecek şekilde güvence altına alınmasını sağlamak müşterinin sorumluluğundadır. Bir kapsayıcı bu Sözleşmenin ihlali veya ihlali bulunursa, Atakdomain.com hizmeti derhal askıya alma ve sonlandırma hakkına sahiptir.

◦ Kaynak Kullanım Sınırları. Aşırı CPU süresi (kullanıcının konteyneri için ayrılmış dışında), ağ kapasitesi, disk G/Ç'si veya depolama alanı kullanan programlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sistem kaynaklarının kötüye kullanılması, hesabın askıya alınmasına ve sonlandırılmasına neden olabilir.

◦ Posta İlkesi. VPS hesapları, paylaşılan barındırma posta politikamız tarafından yönetilecektir (bkz. kabul edilebilir Kullanım İlkesi bölüm 4.a). Ayrıca, sunucuları veya kapsayıcısı üzerinde spam gönderileri destekleyen veya IP alanlarımızın herhangi birinde listelenmesine neden olan web sitelerini veya hizmetleri barındıran herkes, sunucularını ağımızdan hemen kaldırmalıdır.

◦ Üçüncü Taraf Yazılımları. Herhangi bir üçüncü taraf yazılımı yüklemeyi seçerseniz aşağıdaki koşullar geçerli olacaktır;

◾ Üçüncü taraf yazılımı kullanma ve yükleme hakkına sahip olduğun için garanti ve taahhüt edersiniz.

◾ Üçüncü taraf yazılımı için geçerli lisans ücretlerini ödediniz ve üçüncü taraf yazılımı başka bir kişi veya kuruluşun fikri mülkiyet haklarını ihlal etmez ve etmez.

◾ Atakdomain.com Sözleşme Süresine ve çalışanlarına, memurlarına ve yöneticilerine karşı yazılım ihlallerini iddia eden üçüncü bir tarafın getirdiği tüm iddiaları savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız Atakdomain.com çalışanlarını, çalışanlarını, yöneticilerini ve yöneticilerini sorumlu tutmayı kabul edersiniz:

◾Üçüncü tarafın hakları veya bir üçüncü tarafın patent, ticari marka, telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları. Böyle bir durumda, bu tür iddialarla bağlantılı olarak Atakdomain.com Sözleşme Süresinde bir mahkeme ödülleri ve yerleşimlerine ilişkin ortaya çıkan tüm masrafları, zararları, masrafları ve makul avukatlık ücretlerini ödeyeceksiniz.

 1. Mülkiyet Hakları.

◦ Atakdomain.com İşbu belgesi ile kullanıcıya, yalnızca işbu Anlaşma süresi boyunca kullanılan sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez, telifsiz bir lisans vermektedir ve Atakdomain.com teknolojisini, ürünlerini ve hizmetlerini yalnızca hizmetlere erişim ve bunları kullanma amacıyla kullanmaktadır. Kullanıcı, Atakdomain.com teknolojisini hizmetlere erişmek ve bunları kullanmak dışında herhangi bir amaçla kullanmayabilir. Yukarıda açıkça verilen haklar dışında, bu Sözleşme Atakdomain.com'den kullanıcıya hiçbir Atakdomain.com teknolojisi aktarmaz ve herhangi bir Atakdomain.com teknolojisindeki tüm haklar, unvanlar ve çıkarlar yalnızca Atakdomain.com'te kalacaktır. Kullanıcı, Atakdomain.com'in herhangi birinden kaynak kodu veya diğer ticari sırları doğrudan veya dolaylı olarak tersine mühendislik uygulayamaz, kaynak koda dönüştüremez, kaynak koda dönüştüremez, parçalara ayıramaz veya türetmeye kalkışmaz.

◦ Atakdomain.com, Hizmetler ve Atakdomain.com ticari ad, ticari marka, hizmet markası, icatlar, telif hakları, Hizmetlerin ve ilgili donanım, yazılım ve sistemlerin tasarımı, işlevi, pazarlaması, promosyonu, satışı ve tedariki ile ilgili ticari sırlar, patentler, teknik bilgiler ve diğer fikri mülkiyet hakları ("İşaretler"). Bu Sözleşmeye dikkat edilmesi, kullanıcıya İşaretleri kullanma veya yeniden satma lisansı teşkil eder.

 1. Garanti Reddi

 Kullanıcı, Atakdomain.com aracılığıyla veya bu adresten elde edilen tüm Hizmetleri ve bilgileri kullanıcının kendi riski altında kullanmayı kabul eder. Kullanıcı, Atakdomain.com'in Atakdomain.com ana bilgisayar, ağ hub'ı ve Internet'ten geçen bilgilerin içeriği üzerinde hiçbir denetim uygulamadığını ve bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmediğini onaylar ve kabul eder. BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAĞLANAN HIZMETLER, OLDUĞU GIBI VE MEVCUT OLDUĞU ŞEKILDE SAĞLANIR. NE ANA ŞIRKETIMIZ, ALT KURULUŞUMUZ VEYA BAĞLI KURULUŞLARIMIZDAN YA DA ILGILI ÇALIŞANLARIMIZDAN, GÖREVLILERIMIZDEN, DIREKTÖRLERIMIZDEN, HISSEDARLARIMIZDAN, BAĞLI KURULUŞLARIMIZDAN HIÇBIRI, ACENTELER, AVUKATLAR, TEDARIKÇILER, ÜÇÜNCÜ TARAF BILGI SAĞLAYICILARI, SATICILAR, LISANS VERENLER VEYA BEĞENLER (HER BIRI "ILGILI KIŞI"), SAĞLAYICILDIK HİZMETLER VEYA EKİPMANLAR İÇİN SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA HAK İHLALİ YAPILMAMASI GARANTİLERİ DE DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ VERİR. İLGİLİ KİŞİLERLE HİÇBİR GARANTİ VERİLMEZ VE HİZMETLERİN KESİLMEMEKTEDİR VEYA HATALI OLARAK HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR; BU SERVİSLERİN KULLANIMINDA ELDE EDİLEN SONUÇLARA VEYA HİZMETLER TARAFINDAN VERİLEN VEYA SUNULAN BİLGİ, HİZMETLER VEYA MAL HERHANGİ BİRİNİN DOĞRU, GÜVENİLİRLİK VEYA İÇERİĞİNE İLİŞKİN HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. BIZ HALİNDE DEĞILIZ, VE HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ AÇIKÇA REDDEDİNİN, KULLANICI VEYA HERHANGİ BİR KULLANICI TARAFINDAN Türkiye TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLER ÜZERİNDEN KULLANICI VEYA HERHANGİ BİR KULLANICI TARAFINDAN AKTARILAN VERİLERİN İÇERİĞİNE İLİŞKİN HİÇBİR SÖZLÜ TAVSİYE VEYA HERHANGİ BİR İLGİLİ KİŞİ TARAFINDAN VERİLEN YAZILI BİLGİ OLMAKTADIR; BU TÜR BILGILERE VEYA TAVSIYELERE DE GÜVENMEMELISINIZ. Bu bölümün hükümleri, işbu Sözleşmenin feshedilmesinden sonra da geçerli olacaktır.

 1. Sınırlı Garanti.

◦ Atakdomain.com, (a) Hizmetlerin, bu hizmetlerin performansı için makul olarak geçerli olan endüstri standartlarına uygun şekilde gerçekleştirileceği konusunda kullanıcıya garanti verir ve ve (b) en azından Atakdomain.com tarafından aynı hizmetler için diğer kullanıcılara sağlananla aynı düzeyde hizmet sunar; Ve (c) ilgili Servis açıklamalarında belirtilen tüm önemli açılara uygun olarak. Kullanıcı, yukarıdaki garantilerin ihlal edildiği herhangi bir Servisin verilmesinden sonraki Ondört (14)gün içinde Atakdomain.com'i yazılı olarak bildirmediği sürece, kullanıcının bu Servisleri kabul ettiği varsayılır. Yukarıda belirtilen garantilerin ihlal edilmesi için kullanıcının tek ve münhasır çözüm yolu ve Atakdomain.com tek yükümlülüğü Atakdomain.com, kendi takdirine bağlı olarak, kusurlu Hizmetleri Kullanıcı'ya hiçbir ücret ödemeden yeniden gerçekleştirmek, Veya, yukarıdaki garantilerin ihlal edilmesi nedeniyle Hizmetlerde kesinti olması durumunda, Hizmetlerin kesintiye uğradığı saat sayısına göre pro olarak geçerli aylık hizmet ücretlerine eşit miktarda Kullanıcı kredisi gönderin. Atakdomain.com Hizmetleri herhangi bir veri merkezinden temin edebilir ve zaman zaman Hizmetleri farklı veri merkezlerinden yeniden temin edebilir.

◦ Yukarıdaki garantiler, Hizmetlerdeki performans sorunları veya kusurlar için geçerli değildir (a) Atakdomain.com makul kontrol dışındaki faktörlerden kaynaklanan; (b) kullanıcının veya üçüncü tarafların herhangi bir eyleminden veya eylemsizliklerinden kaynaklanan; veya (c) Atakdomain.com'in tek kontrolü dahilinde olmayan Kullanıcı ekipmanı veya herhangi bir üçüncü taraf ekipman nedeniyle ortaya çıkmıştır. BU BÖLÜMDE AÇIKÇA BELİRTİLMEDİKÇE, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, BU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ HİZMETLER VEYA YAZILIM İLE İLGİLİ HİÇBİR BEYAN VEYA GARANTİ VERMEMEKTEDİR, AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR VE BURADA DA AÇIKÇA YEDELİLİĞİNDEYİN. YUUEKLARI SINIRLANMASINDA, HERHANGİ BİR KOŞUL VEYA GARANTİ VERİLMEKSİZİN, BURADA KULLANICIYA SAĞLANAN ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜN VEYA HİZMETLERİ "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANDIR. HIZMETLERIN KESINTISIZ, HATASIZ VEYA TAMAMEN GÜVENLI OLACAĞINI GARANTI ETMIYORUZ.

 1. Sorumluluk Reddi.

◦ HİZMETLERLE, BURADA VERİLEN YAZILIMLARLA VEYA HERHANGİ BİR SİPARİŞLE İLGİLİ OLARAK SUNULAN VERİLERİN KAYBOLMASINDAN, PERFORMANS ARIZASINDAN, ARIZALARDAN, GARANTİ İHLALİYLE VEYA BAŞKA BİR ŞEKILDE ORTAYA ÇIKAN SORUMLULUKLARDAN HİÇBİR DURUMDA BU TÜR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ORTAYA ATAN OLAYDAN HEMEN ÖNCE 3 AY BOYUNCA ÖDENEN TOPLU HIZMET ÜCRETLERININ AŞILMASINDAN,

◦ BELIRLI BIR ZAMANDA SÜREKLI HIZMET, VERI BÜTÜNLÜĞÜ, DEPOLANAN VEYA INTERNET ÜZERINDEN ILETILEN BILGILER VEYA IÇERIKLER IÇIN GARANTI VEREMEYIZ.GÜVENLİK İHLALLERİ VE SALDIRILARI SONUCUNDA, HIRSIZLIK, ALINAN VEYA SAKLANAN VERILERIN, BILGILERIN VEYA IÇERIĞIN DEĞIŞTIRILMESI VEYA YANLIŞLIKLA AÇIKLANMASI,

◦ AŞAĞIDA AÇIKÇA BELIRTILMEDIĞI SÜRECE, TARAFLARDAN HIÇBIRI, KAYBEDİLEN DATA VEYA FİNANSAL GELİRLER, ERİŞİMİN KAYBEDİLMESİ, VERİLERİN YEDEKLERİNİN KAYBEDİLMESİ VEYA KOPYA, LİSANS VEYA HİZMETLERİN SATIN ALMA MALİYETLERİ VEYA BENZER BİR EKONOMİK KAYIP İÇİN, DİĞER TARAFA VEYA BAŞKA BİR KİŞİYE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR, YA DA HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA BU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ BAŞKA BİR HAK VEYA GARANTİ KAPSAMINDA, HERHANGİ BİR SİPARİŞİN PERFORMANSINA BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, SONUÇ NİTELİĞİNDEKİ VEYA BENZER ZARARLAR İÇİN, YA DA ÜÇÜNCÜ BIR TARAFÇA, BU TÜR BIR TALEP VEYA ZARARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞINDAN HABERDAR EDILIP EDILMEDIĞINE BAKILMAKSIZIN DIĞER TARAFLA ILGILI HER TÜRLÜ TAZMİNAT VEYA SORUMLULUK TALEBİ,

◦ Bu bölümde yer alan sınırlamalar; sözleşmeye, haksız fiile veya diğer Hizmet Şartları teorisine (tam sorumluluk dahil) dayalı olarak, dolandırıcılık veya kasıtlı suistimal iddiaları dışında toplu olarak tüm eylem nedenleri için geçerlidir. Bölüm 18'de yer alan sınırlamalar, kullanıcının tazminat yükümlülükleri için geçerli değildir.

◦ Bu Sözleşmede aksi yöndeki herhangi bir hüküm bulunsa da, bu Sözleşmede yer alan Atakdomain.com azami yükümlülük, herhangi bir hak talebinde (sözleşmede, haksız fiilde, ihmal, yarı sözleşmede, yasal veya başka bir şekilde dahil olmak üzere) yer alan tüm hasarlar, zararlar, maliyetler ve eylemlerin nedenleri için Hasar veya kaybın meydana geldiği veya eylem nedeninin ortaya çıktığı tarihten önceki 3 aylık süre boyunca bu tür zararlar, kayıplar ve eylemlerin nedenlerine yol açan Hizmetler için Kullanıcı tarafından ödenen gerçek dolar tutarını aşamaz.

◦ Kullanıcı, bu Sözleşme kapsamında Kullanıcı veya Kullanıcılar ya da bir satıcı tarafından yapılan bir eylem nedeniyle Atakdomain.com'in düzeltici eylem yapması halinde, düzeltici eylemin diğer Kullanıcı kullanıcılarını veya diğer bayi kullanıcılarını olumsuz etkileyebileceğini anlar, onaylar ve kabul eder, Ve Kullanıcı, Atakdomain.com Sözleşme Süresine kadar bu tür düzeltici işlemler nedeniyle Atakdomain.com'in Kullanıcı, Kullanıcıları veya Bayi Kullanıcısı için hiçbir yükümlülük altına girmeyeceğini kabul eder.

◦ Bu Sorumluluk Reddi, bu Sözleşme ile bağlantılı olarak mevcut olabilecek risklerin (bilinen ve bilinmeyen) tarafları arasında bilinçli ve gönüllü bir şekilde tahsis edilmesini yansıtır. Bu bölümün hükümleri, işbu Sözleşmenin feshedilmesinden sonra da geçerli olacaktır.

 1. Tazminat

 Kullanıcı, zararsız Atakdomain.com ve ana, bağlı ve bağlı şirketlerini ve her birinin ilgili subaylarını, yöneticilerini, çalışanlarını, hissedarlarını, avukatlarını ve acentelerini (her biri "tazmin edilen taraf" ve toplu olarak "tazmin edilen taraflar") her türlü hak, zarar, zarar, yükümlülük, davaya karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve saklamayı kabul eder, (ii) KSP kullanıcısının herhangi bir ihlalinden kaynaklanan veya bu hizmetlere ilişkin olarak tazmin edilen tarafların herhangi birine karşı üçüncü bir tarafın karşı tehdit ettiği, vaat ettiği, verdiği veya açtığı (makul avukat ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) işlemler, talepler, işlemler (yasal veya idari) ve harcamalar (KSP'nin Kullanıcısı tarafından herhangi bir ihlal, (iii) Bu Sözleşmede yer alan Kullanıcı temsil, garanti veya antlaşmanın ihlali veya (iv) Kullanıcı'nın herhangi bir eylem veya ihmalinin ihlali. Bu bölümün hükümleri, işbu Sözleşmenin feshedilmesinden sonra da geçerli olacaktır.

 1. Arabulucu/Uzlaşmadan Feragat

◦ İşbu belge ile hem siz hem de Atakdomain.com işbu Sözleşmeyle ilgili veya bu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir dava veya dava nedeninin jüri davasına ilişkin tüm haklardan feragat etmeyi kabul edersiniz.

◦ Feragat kapsamının amacı, herhangi bir mahkemede sunulabilecek ve bununla ilgili olarak sözleşme talepleri, haksız iddialar, görev iddialarının ihlali ve diğer tüm ortak yasa ve yasal iddialar dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla buradaki konuyla ilgili tüm anlaşmazlıkları kapsamaktır.

◦ Siz ve Atakdomain.com kişi feragatmanın her bir tarafın bir iş ilişkisine girmesi için önemli bir zorlama olduğunu, her bir tarafın bu Sözleşmeye girmede feragat ettiğine zaten güvendiğini ve her birinin gelecekteki ilişkilerinde feragat edeceğinizi kabul edersiniz.

◦ Her bir taraf, her birinin işbu Sözleşmeyi ve bu feragatten feragat etme fırsatı olduğunu da garanti eder ve temsil eder.

◦ Feragat geri alınamaz, yani sözlü veya yazılı olarak değiştirilemez ve feragat bu Sözleşmede sonraki değişiklikler, yenilemeler, takviyeler veya değişiklikler için geçerli olacaktır. Dava durumunda, bu Sözleşme mahkeme tarafından davanın yazılı izni olarak sunulabilir.

 1. Çeşitli.

◦ Bağımsız Yüklenici. Atakdomain.com ve Kullanıcı bağımsız yüklenicilerdir ve bu Sözleşmede yer alan hiçbir şey Atakdomain.com ve kullanıcıyı anapara ve temsilci, uzman ve hizmet sahibi, ortaklar veya ortak girişimcilerin ilişkisine sokar. Taraflardan hiçbiri, açıkça veya zımni olarak kendisini sözleşme yapma, diğer tarafın adına anlaşma yapma veya anlaşma yapma ya da diğer tarafı herhangi bir şekilde zorlama veya bağlama yetkisine sahip değildir.

◦ Geçerli Kanun; Yargı Yetkisi. Bu Sözleşme, bu Sözleşme'nin oluşumu veya bu Sözleşme'nin ihlali ile ilgili olarak ortaya çıkan ve iddia edilen bir haksız fiilden kaynaklanan iddialar da dahil olmak üzere her türlü anlaşmazlık veya iddia, Kocaeli Mahkemeleri yetkilidir. Uluslararası Mal Satışı Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu bu Sözleşme için geçerli değildir. Bu anlaşmayla ilgili her türlü dava, eylem veya işlem, Kocaeli mahkemesine getirilmelidir.

◦ Başlıklar. Buradaki başlıklar yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve bu Sözleşmenin bir parçası değildir.

◦ Sözleşmenin tamamı; değişiklik. Bu Sözleşme, referans olarak burada yer alan belgeler de dahil olmak üzere, taraflar arasında bu konuyla ilgili olarak önceden yapılmış tüm görüşmelerin, görüşmelerin ve anlaşmaların yerine geçer ve bu Sözleşme taraflar arasında işbu belge ile kapsanan konularla ilgili tek ve tüm anlaşmayı teşkil eder. İşbu Sözleşme ile herhangi bir satın alma emri, hizmet siparişi, iş emri, onay, yazışma veya Kullanıcı ya da Atakdomain.com ile ilgili diğer iletişimler arasında bir uyuşmazlık olması durumunda işbu Sözleşmenin hüküm ve koşulları geçerli olacaktır. Bu Sözleşmenin konusuyla ilgili ek hüküm veya koşullar, Kullanıcı ve Atakdomain.com'in herhangi bir yetkili temsilcisi tarafından yazılı olarak onaylanmadığı sürece geçerli değildir. Bu Sözleşme, taraflar tarafından yazılı olarak ihale edilen başka bir sözleşme dışında değiştirilemez veya değiştirilemez; ancak, bu Hizmet Şartları'nın kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman Atakdomain.com'e kadar değiştirilebilmesi şartıyla, Atakdomain.com Web sitesine veya sonraki herhangi bir tarihte, tarafımca bu siteyle bağlantılı olarak sağlanan herhangi bir bildirimde belirtildiği gibi hangi değişiklikler geçerli olacaktır. Herhangi bir hizmet veya ürünün yenilenmesinin ardından, Kullanıcı, yenileme tarihinde geçerli olan tüm Hizmet Şartları'nı ve bu sözleşme hükümlerine uygun olarak geçerli olan tüm değişiklikleri kabul eder.

◦ Bölünebilirlik. Bu Sözleşmede yer alan tüm haklar ve kısıtlamalar uygulanabilir ve yalnızca geçerli yasaları ihlal etmemeleri ve bu Sözleşmeyi yasa dışı hale getirmemeleri için gereken ölçüde sınırlı olmaları şartıyla bağlayıcı olacaktır, geçersiz veya uygulanamaz. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya kısmının yasa dışı, geçersiz veya yetkili bir yargı mercii tarafından uygulanamaz olması durumunda, tarafların, geri kalan hükümlerin veya kısımlarının, burada söz konusu konuyla ilgili olarak kendi anlaşmasını teşkil etmeleri ve bu hükümlerin veya kısımlarının tam olarak yürürlükte ve geçerli kalması amaçlamaktadır.

◦ Bildirimler. Bir taraf tarafından diğer taraf tarafından talep edilen veya kabul edilen tüm bildirimler ve talepler yazılı olarak bulunmalı ve teslim tarihi sırasında şahsen veya bir gecelik teslimat veya posta hizmeti ile teslim edildiği varsayılarak usulüne uygun şekilde yapılmış ve verilmiş olarak kabul edilecektir, teslim alındığı faks ile teslim edildiğinde, teslim alındığı alıcı tarafından doğrulanır veya e-posta ile gönderildikten sonra, posta ücreti önceden ödenmişse, tarafların imzalarının altında belirtilen adreslere veya faks numaralarına gönderildikten beş gün sonra teslim edilir. Taraflardan herhangi biri, işbu Anlaşma'nın amaçları doğrultusunda burada belirtildiği gibi diğer tarafa yazılı olarak adresini veya faks numarasını değiştirebilir. Atakdomain.com, Atakdomain.com fatura kaydında tutulduğu şekilde kullanıcıya elektronik posta yoluyla elektronik posta yoluyla yazılı bildirim verebilir.

◦ Feragat. Burada adı geçen taraflardan herhangi birinin işbu Anlaşma kapsamındaki herhangi bir hakkı veya çözümü kullanmaması veya gecikmemesi, bundan feragat etmek amacıyla işlemez, taraflardan herhangi birinin herhangi bir hakkının veya çözüm yollarının tek veya kısmi olarak herhangi bir şekilde tek veya kısmen herhangi bir şekilde başka bir hakkın veya çözüm yollarının ya da başka bir hakkın ya da çözüm yollarının herhangi bir şekilde başka bir şekilde ya da başka bir hakkın ya da çaretin daha fazla bir şekilde İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü veya koşulunda herhangi bir ihlal veya temerrüt nedeniyle taraflardan açıkça feragat edilmesi veya bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmü veya koşulu altında herhangi bir müteakârlık veya temerrından feragat edilmesi veya bu tür bir hükme ya da diğer şarta ya da şarta ait herhangi bir ihlalden feragat edilmesi ya da bunlara gönderilen bir feragat ya da

◦ Atama; Vekil. Kullanıcı, Atakdomain.com'in önceden yazılı izni olmadan bu Sözleşme'yi veya bu Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerini devredemez veya devredemez. Yukarıdaki hükmü ihlal eden herhangi bir atama girişimi geçersiz ve geçersiz olacak ve hiçbir kuvvet veya etki olmayacaktır. Atakdomain.com bu Sözleşme kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini atayabilir ve alt yüklenicileri veya acenteleri kendi görevlerini yerine getirmeleri ve bu sözleşme kapsamındaki haklarını kullanmaları için, kullanıcının rızası olmadan dahil edebilir. Bu Sözleşme, buradaki taraflar ve ilgili halefleri ve izin verilen vekilleri üzerinde bağlayıcı olacaktır ve bu tarafların yararına olacaktır.

◦ Eylemlerin Sınırlandırılması. Bu Sözleşme'nin nedeninden veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan hiçbir eylem, eylem nedeni ortaya çıktıktan iki yıldan uzun bir süre sonra taraflardan herhangi biri tarafından gündeme getirilemez.

◦ Karşı parçalar. Bu Sözleşme manuel olarak imzalanırsa, her biri orijinal olarak kabul edilen ve tümü bir ve aynı aracı oluşturan herhangi bir sayıda karşı parça halinde uygulanabilir. Bu Sözleşme elektronik olarak imzalanırsa, aksi kanıtlanmadığı sürece bu tür bir icra kaydının Atakdomain.com kaydının doğru olduğu varsayılacak.

◦ Zorunlu Mücbir Sebep. Taraflardan hiçbiri, yangın, sel, yangın, sel, yangın, yangın, su baskını gibi, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, doğrudan veya dolaylı olarak söz konusu tarafın makul kontrolü dışındaki kuvvetler tarafından bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin herhangi birinin yerine getirilmesindeki herhangi bir temerrüt veya gecikmeden (vadesi geldiğinde ödeme yapmamak dışında) sorumlu tutulamaz. Doğal afetler, iş anlaşmazlıkları, kazalar, savaş veya terörizm eylemleri, ulaştırma veya iletişim kesintileri, tedarik yetersizliği veya üçüncü bir tarafın bu tarafın yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan herhangi bir ekipman veya malzemenin üretimi veya teslimine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmaması.

◦ Üçüncü Taraf Lehtar yok. İşbu Sözleşmede aksi açıkça belirtilmediği sürece, bu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm, işbu Sözleşmede yer alan taraflar ve ilgili halefleri ve izin verilen vekilleri dışında herhangi bir kişinin haklarını, Hizmet Koşullarını veya eşdeğerini kabul etmeyecek şekilde yorumlanamaz. Yukarıdaki hükümlere rağmen, Kullanıcı, Servis Açıklaması’nda üçüncü taraf lehtar olarak tanımlanan üçüncü taraf ürün veya hizmet tedarikçisinin, Bu Sözleşmede belirtilen hükümlerin, özellikle ürünleri veya hizmetleriyle ilgili olduğu için üçüncü taraf lehtarı olup, kullanıcıya karşı ürün veya hizmetleriyle ilgili olarak işbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını doğrudan uygulama hakkına sahiptir Bu Sözleşmenin bir tarafı.

◦ Resmi düzenlemeler. Kullanıcı, düzenlenmiş herhangi bir öğeyi veya bilgiyi doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye dışındaki herhangi bir kişiye ihraç edemez, yeniden ihraç edemez, aktaramaz veya kullanıma sunmaz (ya da Kullanıcı Türkiye dışındaysa, kullanıcının ulusal yargı alanı dışındaki herhangi bir kişiye ihraç edemez, yeniden ihraç edemez, aktaramaz ya da bu bilgileri veremez) Bu Sözleşme ile bağlantılı olarak, ilk olarak Türkiye hükümeti ve Yargı yetkisine sahip kullanıcının faaliyet gösterdiği veya faaliyet gösterdiği ülkelerin herhangi bir ülke veya kuruluşu tarafından uygulanabilecek tüm ihracat kontrol kanunlarına ve düzenlemelerine uymaksızın.

◦ Pazarlama. Kullanıcı, işbu Sözleşme'nin Atakdomain.com süresi boyunca Atakdomain.com kullanıcısı olarak kullanıcıya sözlü ve yazılı olarak atıfta bulunmayı kabul eder. Atakdomain.com Sözleşme Süresine kadar kullanıcıya yönelik diğer tüm genel başvurular için kullanıcının yazılı izni gerekir.