1. Giriş

İşbu Atak Domain " Satılık Domain Sözleşmesi" ("Sözleşme"),Atak Domain Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“Atak Domain”) ile aranızda imzalanmış olup, elektronik olarak kabul ettiğiniz tarihte yürürlüğe girer. Bu Sözleşme, Atak Domain’in "Satılık Domain Hizmetleri" ("Pazar Hizmeti" veya "Hizmetler") kullanımınızın şartlarını ve koşullarını belirtmektedir. Bu Sözleşmeyi kabul etmeniz, Atak Domain'in referans olarak dâhil edilen Kullanıcı Sözleşmesi ile birlikte işbu Sözleşmenin şartlarını okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi gösterir. Bu " Satılık Domain Sözleşmesi" kapsamında tanımlanmayan tüm özel terimler, Atak Domain Kullanıcı Sözleşmesinde açıklanan anlamı taşır.

Atak Domain, kendi takdirine bağlı olarak, makul bir bildirim döneminden sonraki herhangi bir zamanda, ancak genellikle iki haftadan az olmamak üzere ve bildirim süresi içinde Sözleşmenin değiştirilme koşullarına yazılı itirazınızı almadıkça değişiklikler yapabilir ve bu değişiklikler, Atak Domain web sitesine (“Site”) gönderildikten sonra geçerli olacaktır. Bunu kabul etmenizle birlikte (i) Atak Domain, bu değişiklikleri Siteye göndererek sizi bilgilendirebilir ve, (ii) bu sayfanın üstündeki yürürlük tarihinden sonra siteyi veya sitede bulunan hizmetleri kullanımınız, en son revize edildiği şekliyle bu Sözleşmeyi kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. En son revize edildiği şekliyle bu Sözleşmeye bağlı kalmayı kabul etmiyorsanız, Siteyi veya Sitede bulunan Hizmetleri kullanmayın (veya kullanmaya devam etmeyin).

  1. Satılık Domain Hizmetleri tanımı

Atak Domain ve Site, kullanıcıların belirtildiği gibi ilişkili web sitesi içeriği olsun ya da olmasın, Domain ilan verme, satma ve kaydetme ya da münhasır haklarını kullanmalarına izin veren bir ticaret ve açık artırma platformu olarak hizmet vermektedir (toplu olarak "Alan Adları"). Herhangi bir Domain için satın alma ve satış sözleşmesi, yalnızca Alıcı ve Satıcı arasındadır. Atak Domain'in anlaşma sonrası katılımı veya tüm taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, sunulan Hizmetler için sadece ücret tahsil etmekle sınırlıdır.

BİR DOMAİN SATIN ALMAK VE/VEYA ATAK DOMAIN WEB SİTESİNE VE HİZMETLERİNE ERİŞMEK İÇİN BAĞLAYICI BİR ANLAŞMA YAPMADAN ÖNCE, DOMAİNİN OLASI KULLANIMININ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN HAKLARINI İHLAL ETMEYECEĞİ VE TÜM BİLGİLERE SAHİP OLDUĞUNUZ DOMAİNİ KAYDETTİRMENİZ VE KULLANMANIZ İÇİN GEREKLİ OLAN, AKREDITE EDİLMİŞ BİR KAYIT ŞİRKETİ TARAFINDAN TARAFINIZDAN KAYDEDİLİP ÖDEMELERİNİN SİZİN TARAFINIZDAN YAPILDIĞINA DAİR TÜM SÜREÇLERDEN BİZZAT SİZ SORUMLUSUNUZ.

  1. Ücretler ve Maliyetler

Atak Domain, Alıcılardan ve Satıcılardan sadece satış sonrası komisyon almakta olup ilan yayınlamak için ücret almaz. Atak Domain, Satıcılardan ve Alıcılardan, Atak Domain ‘in Hizmetleri sonucunda meydana gelen ve / veya tamamlanan satışlar için bir ücret talep eder. Atak Domain ‘in standart ücretleri ve her türlü değişiklik, Fiyat Listemize konulacak ve Fiyat Listesinde belirtilen yürürlük tarihinde bağlayıcı olacaktır. Alıcı ve Satıcı, bir Alanın adı satın alınması ve satılması için bir anlaşma imzaladıktan sonra, ilgili Domainin ödenmesi ve devri, Doman Transfer Anlaşmasının Atak Domain’in ihlali ile ilgili olmayan nedenlerle başarısız olursa, Atak Domain, işlemin tamamlanması konusunda işbirliği yapma yükümlülüğünü ihlal eden tarafın satışından, bu tür bir ücretle karşılaşmayacak Alıcılar da dahil olmak üzere, satış için geçerli herhangi bir komisyon ücreti alma hakkını saklı tutar. Ayrıca, tazminat veya sözleşmeye bağlı performans talepleri, ihlalde bulunmayan tarafça, bu şartlar altındaki yükümlülüklerini veya geçerli alım ve satım sözleşmesinin şartlarını ihlal eden tarafa karşı da ileri sürülebilir.

Atak Domain, rahatsızlık veya zarara ve / veya bir domainin alım ve satımının tamamlanmasını önlemeye neden olmamak için, Kullanıcının Atak Domain’in Domain Market listelerini ve / veya Müzayedelerini kesintiye uğratmak için görünen niyetle hareket ettiği durumlarda ilgili Alanlar listesi için minimum komisyon ücretinin iki katı (2x) oranında Kullanıcılardan Pazar Taşıma Ücreti alma hakkını saklı tutar.

  1. Satılık Domain Kullanım Koşulları

Bu Anlaşmada ve yürürlükteki yayınlanmış politikalarda belirtildiği gibi, Domain sahiplerinin ("Satıcılar") Alan Adlarını alıcılara sunabileceği, pazarlayabileceği, açık artırma yapabileceği ve satabileceği ve Site ve tanıtım iş ortağı ağındaki Domain alıcılarının (“Alıcılar”), alan adlarını arama, teklif verme ve satın alma işlemlerini gerçekleştirebileceği Atak Domain kayıtlı Kullanıcılarına bir Domain işlem platformu ("Satılık Domain") sunmaktadır.

Alan adlarını satış için listelemek isteyen kullanıcılar, aşağıda Bölüm 4.2'de açıklandığı gibi liste türünü seçerek başlar. Domain satın almak isteyen kullanıcılar, Domain Pazarını ilgili Domain listeleri için sorgulamak üzere Siteye arama terimleri girebilir ve ardından Satıcının belirtilen fiyatını satın alma veya kabul etme teklifi içeren bir teklif gönderebilir. Bu teklifler ve Satıcıların ve Alıcıların yanıtları, Kullanıcı kaydının bir parçası olarak sağlanan e-posta adresleri aracılığıyla diğer tarafa ücretsiz olarak iletilecektir. Atak Domain, belirli bir teklifin veya yanıtın hedeflenen alıcıya iletileceğini ve / veya alınacağını garanti edemez. Atak Domain burada ne Alıcı ne de Satıcı, ne kiracı, ne kiralayan, ne de yukarıda belirtilen tarafların temsilcisi olarak hareket eder ve Satıcının Domain listesinin içeriği veya Alıcının Domain teklifi için sorumluluk kabul etmez.

Her Domain uzantısı birbirine benzemez ve bazı üst düzey alan adları ("TLD'ler"), kendine özgü kayıt politikaları, kısıtlamalar, fiyatlar ve diğer ilişkili ücretlere tabidir. Bir Domain satın almak veya satmak için bir anlaşma yapmadan önce, Alıcı ve Satıcı, öngörülen Domain için ilgili kayıt şirketinin kurallarını, düzenlemelerini ve ücretlerini tanımak için gerekli tüm araştırmaları yapmakla sorumludur. Alıcı ve Satıcı, Atak Domain’in, bir Alanla ilişkili herhangi bir kayıt politikası, fiyat veya ücretten hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmayacağını ve her iki tarafın da bunun farkında olmaması durumunda bir satın alma işlemini geçersiz kılmak için bir gerekçe olmayacağını kabul eder.

Satıcı ve Alıcının Domain Pazarı aracılığıyla Domain Satın Alma ve Satış Sözleşmesi üzerinde anlaşma sağlaması durumunda, Alıcı ve Satıcı, satın alma ve satış şartlarının, Atak Domain tarafından sağlanan standart çevrimiçi satın alma ve satış sözleşmesine uyacağını kabul eder. Buna ek olarak, Alıcı ve Satıcı, ilgili satın alma ve satış sözleşmesinin şartlarına uygun olarak işlemi tamamlamak için gerekli adımları yönetmek üzere, Domain Pazarında tamamlanan tüm satışlar için ücretsiz olarak sağlanan Atak Domain Domain Transfer Hizmetini kullanmayı kabul eder.

4.1. Satılık Domain Platformu Kullanım Koşulları

Alıcılar ve Satıcılar her zaman, bu Domain Pazar Sözleşmesinin hüküm ve koşullarına ve Sitede yayınlanan veya Politikalar bölümünde bulunan Atak Domain Domain Pazarındaki Alanların listelenmesi, pazarlık edilmesi, satın alınması ve satılması ile ilgili politikalara bağlı kalır. Her Atak Domain Kullanıcısı, Kullanıcı Hesabı sertifika durumlarına bağlı olarak aynı anda katılabilecekleri Domain görüşmeleri ("Açık Artırma") ile sınırlıdır. Atak Domain, Domain Pazarında listelenen Alan Adları özellikleri hakkında hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. Bu, özellikle ancak yalnızca ziyaretçi istatistikleri, trafik istatistikleri ve bir Domainin kesin alfanumerik bileşimi için geçerli değildir.

4.1.1. Atak Domain, Alıcı ve Satıcı Arasındaki Hukuksal İlişkiler

Atak Domain, ne Domain Pazarında listelenen Alan Adlarının sahibidir, ne de Domain Pazarı Kullanıcıları arasında yürütülen işler üzerinde herhangi bir etkisi ya da kontrolü vardır. Atak Domain tarafından veya başka bir şekilde ölçülen ve görüntülenen istatistiklerin doğruluğu da dahil olmak üzere, Domain listelerinin içeriğinin sorumluluğu yalnızca ilgili Satıcılara aittir. Atak Domain, yasal işlemler veya Domain Pazarı Kullanıcılarının diğer işlemlerinden sorumlu olmayacaktır. Bu aynı zamanda, Atak Domain Hizmetlerini kullanımı yoluyla üçüncü bir tarafın haklarının ihlali için de geçerlidir ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Domain Pazarında fikri mülkiyet haklarını, bir adın kullanım haklarını ve ticari marka haklarını ihlal eden bir Alanın listelenmesi de buna dahildir. Alıcı ve Satıcı, Atak Domain'in her iki tarafın satın alma ve satış sözleşmesinin bu tür bir sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinden ve Atak Domain'in Domain Pazarının tarafsız kolaylaştırıcısı ve ilgili Hizmetler, Alan Adlarının satın alınması ve satılmaya çalışılmasıyla ilgili herhangi bir zarara karşı olmayacaktır.

4.1.2. Teklif Verilmesi

Bir Açık Teklif sırasında, bir kullanıcı bağlayıcı bir satın alma ve satış sözleşmesine yol açacak bir teklifte bulunursa veya potansiyel bir Alıcı, Satıcının belirtilen fiyatının altındaki Şimdi Satın Al listesi için bir teklifte bulunursa, bu teklife, olası bir Alıcı, Satıcı'nın bildirileceği teklifini sunarken farklı bir süre bir seçenek olarak mevcut olmadıkça, teklifin verildiği andan itibaren yedi güne karşılık gelen 168 saat boyunca bağlı kalır (“Teklif Süresi”). Benzer şekilde, bir Açık Artırma sırasında, bir kullanıcı orijinal teklifin veya Rezerv Fiyatının üstünde bağlayıcı bir satın alma ve satış sözleşmesine neden olacak bir teklifte bulunursa, Açık Artırma Dönemi boyunca bu teklif geçerli olur. Domain satın alma veya satma tekliflerinin bağlayıcı niteliği nedeniyle, bağlayıcı bir teklif göndermeden önce, Kullanıcılar Domain listesini dikkatle incelemeli ve herhangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek için amaçlanan kullanımlar için gerekli tüm araştırmaları yapmalıdır. Bir teklif gönderildikten sonra, bağlayıcı bir teklif kabul edildikten sonra, Domain satın alma veya satma yükümlülüğünden Kullanıcı sorumludur. Diğer Kullanıcı teklifi reddederse, başka bir Kullanıcının teklifini kabul ederse, bir karşı teklif gönderirse veya bağlayıcı süre geçmesine izin verilirse, Alıcının teklifi geçerliliğini kaybeder. Teklifin gecikmiş kabulü veya karşı teklif, yeni bir teklif olarak kabul edilecektir.

4.1.3. Vergiler, Para Birimi ve Satın Alma Fiyat Kuru

Müzakere veya açık artırma sürecinde Kullanıcılar arasında teklif edilen veya Satıcı tarafından Şimdi Satın Al listesinde veya Minimum Teklif tercihlerinde kullanılan tüm fiyatlar, geçerli vergiler dahil son fiyatlar olarak kabul edilir. Teklif verme işlemi sırasında, Kullanıcılar, Alan adları için teklifler veya karşı teklifler için para birimi seçme olanağına sahiptirler. Her iki taraf da teklif içinde teklif ve karşı teklif için aynı para birimini kullandığında, bu para birimi müzakere sürecinin sonuçlanmasına kadar olan para birimi olur. Domain için satın alma fiyatı, teklifin zamanında kabul edilmesi yoluyla, üzerinde anlaşmaya varılan para birimi cinsinden bir fiyat olacaktır. Mutabık kalınan para birimindeki bu satın alma fiyatı, Alıcı ile Satıcı arasında satın alma ve satış sözleşmesinin yürütülmesi ve Atak Domain'in ücretlerinin ödenmesi için temel oluşturur. Üzerinde mutabık kalınan para birimi, Kullanıcı tarafından orijinal olarak seçilen para birimi ile veya Kullanıcı tarafından Kullanıcı Hesabında belirtilen veya Para Birimi hesabında atanan varsayılan para birimi tercihi ile aynı değilse, satın alma fiyatının varsayılan para birimine dönüştürülmesi, tarafların anlaşmaya vardığı anda otomatik olarak gerçekleşecektir. Atak Domain'in bu dönüşüm için kullandığı döviz kuru, anlaşmaya varıldığı andaki beş (5) basamak yuvarlatılmış ondalık sayıya göre Türkiye Merkez Bankası döviz kuruna göre belirlenecektir. Atak Domain'e borçlu olunan herhangi bir ücretin hesaplanması da dâhil olmak üzere, bu bölümdeki herhangi bir dönüşümün sonucu, Kullanıcıya atanan para birimine bağlı olarak, ABD doları (USD) veya Euro (EUR) veya Türk Lirası (TL) cinsinden ödenir. Yuvarlama sonucu çıkan rakam, Kullanıcının, Kullanıcı tarafından seçilen veya Kullanıcıya atanan para biriminde satın alma fiyatı olacaktır.

4.1.4. Atak Domain'in Açık Teklifi veya Açık Artırmayı İptal Etme Hakkı

Atak Domain, Atak Domain'in kendi takdirine bağlı olarak, bu Sözleşmenin şartlarının ihlali dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, teklif edilen Alanın fikri mülkiyet haklarını veya üçüncü bir tarafın diğer haklarını ihlal etme riski varsa, Teklif Dönemi veya Açık Artırma Döneminin başlamasından önce veya sonra herhangi bir zamanda bir Açık Teklifi veya Açık Artırmayı iptal etme hakkını saklı tutar. Açık Teklif veya Açık Artırma iptal edilirse, Satıcı ile en yüksek teklif veren ve / veya son teklifi yapan kişi arasındaki bağlayıcı veya sözleşmeye dayalı ilişki geçersiz sayılacaktır. 4.1.5. Reddedilen ve / veya Engellenen Domain Listeleri Atak Domain, dilediği zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, önceden bildirimde bulunmadan, herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir zamanda, özellikle Kullanıcının bu Sözleşmeyi ihlal etmesi veya bir Alanla ilgili üçüncü taraf haklarının ihlali veya geçerli yasaların ihlal edildiğinden şüphelenilmesi durumunda, Domain Pazarındaki herhangi bir Domain listesini reddetme veya önceden girilmiş Domain listelerini kaldırma ve kara listeye alma hakkını saklı tutar.

4.1.6. Atak Domain Teklifleri Eleme Hakkı

4.1.6.1. Hatalı Yapılan Teklifleri Silme

Atak Domain, bir açık teklif veya açık artırma döneminde, bu tür tekliflerin yanlışlıkla, hata sonucu verildiğine ya da iyi niyetli bir firma teklifi olmadığı tespit edildiğinde, bu teklifleri silme hakkını saklı tutar. Kullanıcının yaptığı yanlışlık, makul olmalıdır. Kullanıcı, hatayı Atak Domain'e yazılı olarak ve makul bir süre içinde bildirmelidir. Kullanıcılar, bir işlemin gerçekleştirilmesine müdahale etmek veya işlemin tamamlanmasını engellemek amacıyla hata talebinde bulunamazlar. Kullanıcının bir Açık Teklif veya Açık Artırma Döneminde hatalı bir şekilde hak talebinde bulunduğu tespit edilirse, Atak Domain, Kullanıcı hesabını herhangi bir zamanda askıya alabilir. Bir Açık Artırma Döneminde iptal edilen tekliflerde, Atak Domain'in mevcut bir yüksek teklifi geçersiz kılması durumunda, bir sonraki en yüksek teklifin, açık artırma döneminin kapanışında yüksek teklif olarak kalması durumunda, vadesi gelen tüm yükümlülüklerle birlikte mevcut yüksek teklifin yerini alır.

4.1.6.2. Dolandırıcılık amacı ile yapılan Teklifleri Silme / Teklif Doğrulama

Atak Domain, bu tür tekliflerin hileli, sahte, "piyasayı kızıştırma" teklifleri olduğuna ya da iyi niyetli bir firma teklifi olmadığına kanaat getirirse, Açık Teklif veya Açık Artırma Döneminde bu teklifleri silme hakkını saklı tutar. Atak Domain, kimliğiniz, teklifin geçerliliğini doğrulamak ve tekliflerinizin geçerliliğini destekleyecek belgeler talep etmek için, sizinle iletişim kurma hakkını saklı tutar. Atak Domain bu bilgileri makul bir süre içinde doğrulayamıyorsa, Atak Domain'in teklifi itiraz etmeden silme hakkına sahip olduğunu unutmayın. Atak Domain, Kullanıcının bir Açık Teklif veya Açık Artırma Döneminde hileli bir teklif vermiş olduğu tespit edilirse, Kullanıcı hesabını herhangi bir zamanda askıya alabilir. Bir Açık Artırma Döneminde iptal edilen tekliflerde, Atak Domain'in mevcut bir yüksek teklifi geçersiz kılması durumunda, bir sonraki en yüksek teklif, açık artırma döneminin kapanışında yüksek teklif olarak kalması durumunda, geçerli tüm yükümlülüklerle birlikte mevcut yüksek teklifin yerini alır.

4.1.7. Kullanılabilirlik

Atak Domain, hiçbir şekilde Açık Teklif veya Açık Artırma Döneminde, Site'nin ve / veya tekliflerin verilebileceği belirli bir web sayfasının ("Teklif Verme Sayfası") her zaman erişilebilir olacağını garanti etmez. Teklif Sayfasına erişilemezse, Satıcı, gelecekte bu satış dönemi içinde potansiyel olarak daha yüksek bir teklife, satış yoluyla takip etmeme gerekçesi olarak başvuramaz. Ayrıca, potansiyel bir teklif sahibi, aynı amaçlarla, Site ve / veya Teklif Verme Sayfası mevcut olsaydı, bir Domain için en yüksek teklif sahibi olacağını iddia edemez. Yönetilen Açık Artırma Etkinlikleri dâhil tüm Atak Domain işlemleri ile ilgili olarak, Atak Domain'in sunucularında, ağlarında veya diğer mekanizmalarında oluşabilecek teknik sorunlar söz konusu olduğunda, bu tür sorunları ortaya çıktıkça çözmek için makul ölçüde gerekli önlemleri alabilir. Bu tür eylemler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Açık Artırma Süresinin uzatılması, Açık Artırmaların yeniden planlanması veya iptali sayılabilir.

4.1.8. Yayın Hakları

Atak Domain, verileri kullanmak, hizmetlerini geliştirmek ve İnternet alan adlarının değerini kamuya tanıtmak amacıyla, Domain ve satış fiyatı bilgilerini toplar. Kişisel olarak tanımlanabilir hiçbir bilgi bulunmamakla birlikte, Alıcı ve Satıcı, Atak Domain üzerinden satılan bir Domainin yanı sıra, Sitede veya başka yerlerde referans amaçlı satın alma fiyatını yayınlama hakkını saklı tutacağını kabul eder.

4.1.9. Potansiyel Alıcılarla ve / veya Satıcılarla İletişim Kurma

Atak Domain Gizlilik Politikası şartlarına bakılmaksızın, Atak Domain, her iki Kullanıcının görüşmelerinde karşılıklı olarak anlaşılır bir sonuca varmasına yardımcı olmak için, olası Alıcılar ve Satıcılarla iletişim kurma hakkını saklı tutar. Benzer şekilde, bir Kullanıcı, başka bir Kullanıcının Atak Domain’in Domain Aracılık Hizmetlerinin ilgili Domain'i satması veya satın alması için görüşmelerde temsil etmesi için aldığı bir Domain'i listelemesi, görüntülemesi veya teklif etmesi durumunda, temsil edilmeyen Kullanıcı, Atak Domain'in bu Hesap bilgilerini temsil edilen Kullanıcı adına kendileriyle iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul eder.

4.2. Domain Listeleme Seçenekleri

Satıcılar, Domain Pazarında Satılık Alan Adlarını sunarken, çeşitli listeleme seçeneklerine sahiptirler: Şimdi Satın Al, Teklif Yap veya Açık Artırma. Domain Açık Teklif veya Açık Artırmaya tabi değilse, ödemesi yapıldıysa ve / veya aktarılmayı beklemedikçe ve / veya ödemeye tabi olmadığı sürece ve/veya aracılık sözleşmesine tabi değilse satıcılar, Domain listelerini Domain Pazarından istedikleri zaman ücretsiz olarak silebilirler.

4.2.1. Şimdi Satın Al ve Teklif Listeleri Oluştur

Satıcılar, Domaini belirtilen bir fiyattan satmak için Alan Pazarındaki Alıcılara açık uçlu bir teklif olarak hizmet veren sabit bir fiyat eklemek üzere, Hesaplarındaki Domain girişlerini göndererek veya güncelleyerek bir 'Şimdi Satın Al' Domain listesi gönderebilir. Domaini belirtilen fiyattan satmak için yapılan bu teklif, Satıcı Atak Domain Hesaplarındaki ilgili Domain listesini farklı bir sabit fiyat teklifi veya alternatif bir liste türü ile güncelleyene kadar bağlayıcı kalacaktır ve bu güncelleme, Domain Pazarına da yansıtılır. Satıcının, Şimdi Satın Al listelerinde belirtilen Domain fiyatları, geçerli vergiler de dâhil olmak üzere Alıcı için son fiyat olarak kabul edilir. Mümkün olduğunda, Alan Pazarındaki Alıcılar, Satıcı tarafından, Şimdi Satın Al fiyat beklentilerini ayarlayarak yok sayabilir, kabul edebilir veya yanıt verebileceği bağlayıcı Şimdi Satın Al fiyatının altında bir teklif sunabilir. Bir Satıcı, hesabındaki bir Domainin satışını listelerken, sabit bir satış fiyatı belirtmezse, Domain listesi varsayılan olarak bir 'Teklif Yap' listesine ayarlanır ve diğer Kullanıcıların Domain listesinin konusu olan Domainin satın alınması ve satışı için bir teklif sunması ve pazarlık yapması için bir davetiye görevi görür. Satıcılar, Hesaplarındaki Domain listesini göndererek veya güncelleyerek Satıcının teklifleri değerlendirmek istediği minimum fiyatı içerecek şekilde Domain girişleri için 'Minimum Teklif' tercihi gönderebilir. Domain girişinizdeki bir Minimum Teklif göstergesi, diğer Kullanıcılar için Domain girişinin konusu olan Domain'in satın alınması ve satışı için pazarlık yapmak üzere belirtilen tutarın üzerinde bir teklif sunmaları için bir davetiye görevi görür. Önceden haber vermeksizin ve zaman zaman değişikliğe tabi olan Atak Domain ortaklarının listeleme tercihlerine göre, Şimdi Satın Al ve Teklif Ver Domain Listeleri, Atak Domain Sitesinde ve Atak Domain'in tanıtım ortaklarının web sitelerinde otomatik olarak tanıtılmaktadır.

4.2.2. Tüm Liste Türleri için Geçerli Alıcı ve Satıcı Koşulları

Atak Domain Domain Pazarını ve Açık Artırma platformunu kullanımınız için, aşağıdaki Alıcı ve Satıcı görev ve yükümlülükleri geçerlidir:

(a) Alıcı ve Satıcı, bir Kullanıcı Hesabı oluşturmayı ve sürdürmeyi ve kayıt formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmayı kabul eder. Domain Satıcısı, kaydın doğrulanmış sahibi veya satış için listelenen Domain için münhasır kayıt hakkı olmalıdır. Domain sahibinin WHOIS veritabanı amaçları için bir gizlilik kalkanı yoksa, Atak Domain Kullanıcısı hesabında sağlanan bilgiler, Atak Domain takdirine bağlı olarak Kullanıcılardan haklarının yeterli kanıtını sunmalarını talep etmesi durumunda, WHOIS veritabanında yer alan bilgilere karşılık gelmelidir.

(b) Bir satın alma ve satış işlemine konu olan bir Domainin kaydı, ilgili kayıt şirketi ile birlikte sona erme riskiyle karşı karşıya kalırsa veya son kullanma tarihi, bir anlaşmanın yapıldığı tarihten sonraki altmış (60) gün içinde kalıyorsa, Satıcı, Domainin yıllık kaydını yenilemeyi kabul eder ve bu yenilemeyle ilgili tüm masraf veya ücretlerden münhasıran sorumludur. Alıcı ve Satıcı, kayıt şirketi ve / veya servis sağlayıcısı tarafından tahsil edilen ilgili ücretlerden müştereken sorumludur.

(c) Alan adları, Satıcı ile üçüncü taraf Domain kayıt kuruluşu veya satıcısı arasındaki Domain kayıt sözleşmelerinde yer alan tüm koşullara, sınırlamalara ve kısıtlamalara tabidir. Bu nedenle, Domain kaydının aktarılabilirliği sınırlı, yasaklanmış veya Domain kayıt kuruluşu veya hizmet sağlayıcısı tarafından uygulanan koşullara tabi olabilir. Bu Sözleşmedeki veya Sitede yer alan hiçbir şey, Satıcının, bir Alan üzerinde Satıcının ilgili Domain kayıt kuruluşu veya satıcısı ile yaptığı sözleşmede belirtilenlerin ötesinde herhangi bir hakka sahip olduğunu ima edemez. Bir Domain bu şartlar dâhilinde bir satın alma ve satış işlemi olarak atıfta bulunurken, Domain, Satıcının belirli bir Domainin, anlaşma sırasında bir Domain kayıt kuruluşuyla Domain tescil anlaşması kapsamında kaydedilmesine ilişkin sahip olabileceği tüm hakları ifade eder. Bir satın alma ve satış sözleşmesinin konusu olan gelişmiş bir web sitesiyle ilişkili tüm içerik veya materyaller, ilgili satın alma ve satış sözleşmesine tabi olması için, Satıcı listesi veya görüşme geçmişinde açıkça belirtilmelidir.

(d) Domain Pazarında ve / veya Açık Artırmada listelenen Domainin Satıcısı olarak, aşağıdakileri beyan ve garanti edersiniz: (i) Domaini uygun bir Domain kayıt kuruluşuna veya başka bir kayıt yetkilisine tescil ettirdiğinizi veya münhasır hakka sahip olduğunuzu;(ii) Domainna ilişkin kayıt haklarınızın güncel olduğu ve geçerli herhangi bir Domain kayıt kuruluşu veya başka bir kayıt yetkilisi tarafından silinmesine, iptal edilmesine veya devre dışı bırakılmasına tabi olmadığına; (iii) Domain tescil hakkını devretme ehliyetinizi veya hakkınızı olumsuz etkileyecek herhangi bir işlem yapmadığınızı ve size karşı böyle bir işlem yapılmadığını; (iv) Domainin, ticari marka, isim hakkı veya tanıtım hakları dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmadan, üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediğine; (v) Domainin, Domain kaydetme veya kullanma hakkınıza itiraz eden herhangi bir yasal anlaşmazlığa veya yargılamaya tabi olmadığına; (vi) Konu listesini doğru bir şekilde açıklayacağınıza; (vii) Sahip olduğunuz ve varsa Domaininizin bir parçası olarak listeye eklediğiniz içeriği satma hakkına sahip olduğunuza; ve (viii) Domainin satma ve aktarma teklifiniz kabul edilirse, işlemi hazır, istekli ve yetenekli bir Alıcı ile tamamlayacağınıza ve her koşulda, devir için yeterli haklara sahip olduğunua veya geçerli yasalar uyarınca devredilmesi yasa dışı olan hiçbir Domainin listelemeyeceğinize ve devretmeyeceğinize.

(e) Satıcı, Atak Domain tarafından kabul edilebilir kullanım politikalarını ihlal eden herhangi bir Domainin listelememeyi kabul eder ve Atak Domain'in, kendi takdirine bağlı olarak Hizmetler için uygun olmadığı kabul edilen herhangi bir Domain için listelemeyi veya kaldırmayı reddedebileceğini kabul eder. Bu, herhangi bir üçüncü kişinin veya başka bir Domainin mülkiyet haklarını potansiyel olarak ihlal edebilecek veya Atak Domain'in kendi takdirine bağlı olarak, kışkırtıcı, saldırgan veya uygunsuz ve Atak Domain'in genel politikalarına veya kabul edilebilir kullanım şartlarına aykırı olan Domainin içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

(f) Bir Alanın Satıcısı, kendi teklifi için bir teklif girmemeyi ve diğer kişilere bunu yapma talimatı vermemeyi kabul eder. Ayrıca, işlem sırasında Alıcıya gösterilen veya Atak Domain tarafından ölçülen ve görüntülenen trafik istatistiklerinin manipüle edilmesi veya yanlış bir şekilde şişirilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Domain listeleme istatistiklerinin herhangi bir kullanıcı tarafından manipülasyonu yasaktır.

(g) Kendinize veya başkalarına, Site veya Hizmetlere doğrudan veya dolaylı olarak müdahale etmesine izin vermeyeceksiniz.

(h) Atak Domain'in yorum sistemini, Atak Domain Domain Transfer Hizmeti'ne dâhil edilmeyecek ve doğrudan Satıcı ile Alıcı arasında aktarılması gereken web sitesi içeriğinin dâhil edilmesi haricinde Atak Domain'in kullanıcı sözleşmesini atlatmak ve / veya alan adlarının satışını değiştirmek / artırmak, komisyon ödemesinden kaçınmak veya şartlarını değiştirmek amacıyla Alıcı ve / veya Satıcı ile iletişim kurmak için kullanılamayacağını kabul edersiniz. Yorum sisteminin, telefon numaraları, e-posta adresleri veya Domain Pazarı yorum sistemi dışında iletişim kurmak amacı ile veya iletişim bilgilerini iletmek için kullanılması, kesinlikle yasaktır ve bu Sözleşmenin önemli bir ihlali anlamına gelir.

(i) Satıcı, Domain Pazarına eklediği tüm verileri güncel tutmayı kabul eder. Bir Domain satıldıysa veya Satıcı artık o Domain için tescil haklarına sahip değilse, ilgili Domainin Kullanıcı Hesaplarından derhal kaldıracaktır. Ayrıca Satıcı, bir uyarı alması halinde veya üçüncü bir tarafın haklarının veya geçerli yasaların ihlal edilebilebileceğine dair herhangi bir bildirim veya bilgi alır almaz, Domainin, Domain Pazarından ve / veya Açık Artırmadan derhal kaldırmayı kabul eder. Bu süreç, durumun yasal olarak açıklığa kavuşmasına kadar devam eder.

Atak Domain Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi 01-06-2020