ASP NET Nedir?
07.09.2020 16:05 25917 Görüntülendi

ASP NET Nedir?

ASP veya ASP. NET, web ve masaüstü uygulamaları oluşturmak için kullanılan bir çerçevedir. ASP yazılımı formlar veya web uygulamaları halinde gelir ve bu programlar Microsoft'un geliştirici platformu olan Visual Studio’da geliştirilir. ASP yazılımı, kurumsal veya küçük ofis ortamlarında bir Windows masaüstü bilgisayarında veya web barındırma sunucusunda çalışır.

ASP.NET, dinamik web uygulamaları geliştirmek için bir çerçevedir. VB.Net, C #, Jscript.Net vb. Dilleri destekler. Programlama mantığı ve içeriği, Microsoft Asp.Net’te ayrı ayrı geliştirilebilir.

ASP.Net, Microsoft tarafından sağlanan bir web geliştirme platformudur. Web tabanlı uygulamalar oluşturmak için kullanılır. ASP.Net ilk olarak 2002 yılında piyasaya sürüldü.

ASP.Net üzerinde dağıtılan ilk sürüm 1.0 idi. ASP.Net’in en yeni sürümü 4.6 sürümüdür. ASP.Net, HTTP protokolü ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Tüm web uygulamalarında kullanılan standart protokoldür.

ASP.Net uygulamaları çeşitli .Net dillerinde de yazılabilir. Bunlar C #, VB.Net ve J # içerir. Bu bölümde .Net Framework’ün bazı temel temellerini göreceksiniz. ASP’nin tam biçimi Active Server Pages ve .NET, Ağ Destekli Teknolojilerdir.

ASP.NET bir web geliştirme teknolojisidir ve Microsoft .Net platformunun bir parçasıdır. Web uygulaması, standart Windows uygulamasından tamamen farklıdır. Bir web uygulaması bir web sunucusunda konuşlandırılır. İstemci makinedeki web tarayıcısı, HTTP kullanarak web uygulamasına erişiyor. Web tarayıcılarından gelen istekler ve web sunucularının yanıtları HTTP üzerinden yapılır

Microsoft tarafından öncelikli olarak geliştirilen ve ilkel hali olarak MVC'nin bilinen hali olarak günümüzde işlevini devam ettirmekte olan özdevinimli yani dinamik bir web geliştirme hizmeti olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Asp.net, diğerlerinden farklı olarak İngilizce dilini ortak dil olarak (common language runtime) şeklinde kullanarak bu şekilde ortaya koymuş olduğu nitelikleriyle hizmetlerine büyük bir hızlılıkla devam etmesini sürdürmektedir.

Asp.net, söz konusu web uygulamaları, web hizmetleri alanına yönelik olarak ortak dil kullanması bakımından Java gibi açık kaynaklı veri tabanı olanağını sunabilmektedir. İçerik ve doküman olarak Microsoft tarafından geliştirilen bu XML tabanlı uygulamada asp.net nedir? konusunda Html veya XHTML belgesini kullanarak Aspx yapılandırılması şeklinde karşımıza çıkmaya devam etmektedirler. Ancak söz konusu belge özdevinimsiz yani statik bir şekilde karşımıza çıkarak yordamsal programlama özelliğiyle tepkilerin en hızlı şekilde yanıtlanmasını sağlamaktadır.

Ayrıca yine diğerlerinden farklı bir özelliği olarak asp.net nedir? konusunda öne çıkan bir durum; html belgelerinin ayrı tutularak bu sayede işletim yordamsal programlama teknolojisinin bir yeniliği olarak anlık duyarlık gösterebilmesi amaç edinilmiştir. Söz konusu bu işleme yönelik olması açısından da öne sürülen birçok gelişim çizgilerinin denetlenerek bu sayede ortaya konulan tepkilere anında bir etki oluşturulması ve etki-tepki bağının kuvvetlendirilmesi sağlanmaktadır. Web sayfalarında özellikle komutların anında tepki verebilmesinde son derece önemli olan bu özellik bakımından son derece işlevsel/fonksiyonel olma niteliğini korumaktadır.

Asp.Net’in Geliştirme Araçları

Asp.net tarafından geliştirilen araçlarından birisi olarak başlıca geliştirme araçları olarak şu uygulamaları meydana getirmesi bakımından son derece nitelikli bir biçimde ASP.net nedir? konusunda Visual Studio.Net en son sürümüyle 4.5.1 kararlı sürümüyle kullanılmaktadır. Yine Asp.net Matrix başlıca geliştirme araçlarını oluşturmaya devam etmektedir.

Adobe Dreamweaver ile geliştirme araçları sağlanarak bunu takiben notepad ++ başarılı metin düzenleyiciler arasında yerini koruması bakımından öne çıkan Asp.net geliştirme araçlarından birisini meydana getirmeyi sürdürmektedir. Sonuç olarak tüm bu yönleriyle işlevsel olma özelliğini koruyan uygulamalarda bu denli gelişimler sergilenerek bu sayede yapılması gerekenlerin daha aktif ve daha dinamik şekilde denetlenmesi sağlanmaktadır.

Önemi

ASP. NET dili, geliştiricilere web ve masaüstü uygulamaları için gerekli tüm araçları sağlar. ASP yazılım kullanıcısı. Her Windows işletim sisteminde yerleşik olarak bulunan NET çerçevesi. Microsoft üzerine kurulduğundan beri. NET işletim sistemi çerçevesinde, geliştiricilerin yazılımı Internet üzerinden Windows kullanıcılarına dağıtması veya CD ve DVD gibi kurulum ortamlarını kullanması kolaydır.

Türler

Geliştiriciler, web formlarını veya Windows formlarını kodlayabilir. Web formları, bir web sitesi uygulamasında görüntülenen sayfalardır. Web siteleri “.aspx” uzantısına sahiptir ve Windows işletim sistemiyle birlikte gelen ana web barındırma yazılımı olan Internet Information Services (IIS) üzerinde çalışır. Windows Forms, masaüstü uygulamalarıdır. Geliştiriciler, yerel bir bilgisayarda çalışan istemci uygulamaları için bu ASP yazılımını oluşturur.

Özellikleri

ASP yazılımı, kullanıcıların yazılımı nasıl kullanacaklarını anlamasını ve anlamasını kolaylaştıran standart kontroller kullanır. ASP yazılımındaki kontrol özellikleri arasında radyo düğmeleri, onay kutuları, düğmeler, metin kutuları ve açılır kutular bulunur. Her form bu kontrolleri içerir ve geliştirici koddaki kontrol eylemini uyarlar.

Kod

ASP yazılımı oluşturmak için kullanılan kod C # ve VB içerir. AĞ. C #, eski nesne yönelimli C ++ diline benzer bir dildir. VB. NET, Microsoft'un. NET çerçevesi. Her iki dil de web ve masaüstü uygulamaları oluşturmak için kullanılır. Her iki dil de geliştiricilerin panoları ve şekilleri kullanarak özelleştirmelerine olanak tanır.

Düşünme

ASP yazılım geliştirme, Visual Studio gerektirir. Microsoft, “Express” adlı ücretsiz bir sürüm dahil olmak üzere geliştirme araçlarının çeşitli sürümlerini dağıtır. Visual Studio yazılımı ayrıca SQL Server ile bağlantı kurarak geliştiricilerin içeriği Web siteleriyle dinamik olarak bütünleştirmesine olanak tanır.