Son Makaleler

MS ACCESS FUNTIONS Nedir? Kullanımı Nasıldır? MS Access Fonksiyonları ve Örnekleri

Asc Belirli bir karakter için ASCII değerini verir Chr Belirtilen ASCII numara kodunun karakterini verir Concat with & İki veya daha fazla dizeyi birbirine ekler CurDir Belirtilen bir sürücü için tam yolu döndürür Format Bir değeri belirtilen formatla formatlar InStr Bir dizenin başka bir dizedeki ilk oluşumunun konumunu alır InstrRev Bir dizenin başka bir dizedeki ilk oluşumunun konumunu alır

Devamını Gör

SQL QUICK REFERENCE Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım

AND / OR SELECT sütun_adı FROM tablo_adı WHERE şart1 AND|OR şart2 ALTER TABLE ALTER TABLE tablo_adı ADD sütun_adı veri_türü (text,varchar,int…) or ALTER TABLE tablo_adı DROP SÜTUN sütun_adı

Devamını Gör

SQL SERVER FUNCTIONS Nedir? Kullanımı Nasıldır? SQL Server Fonksiyonları ve Örnekleri

ASCII Belirli bir karakter için ASCII de karşılık gelen değeri verir. CHAR ASCII koduna göre karakteri verir CHARINDEX Bir dizedeki bir alt dizenin konumunu verir CONCAT İki veya daha fazla dizeyi birbirine ekler Concat with + İki veya daha fazla dizeyi birbirine ekler CONCAT_WS Ayırıcıyla(‘-’,’ ’) birlikte iki veya daha fazla ifade ekler DATALENGTH Bir değeri temsil etmek için kullanılan bayt sayısını verir

Devamını Gör

MYSQL FUNCTIONS Nedir? Kullanımı Nasıldır? MySQL Fonksiyonları ve Örnekleri

ASCII Belirli bir karakter için ASCII de karşılık gelen değeri verir. CHAR_LENGTH Bir dizenin uzunluğunu verir CHARACTER_LENGTH Bir dizenin uzunluğunu verir CONCAT İki veya daha fazla ifadeyi birbirine ekler CONCAT_WS Ayırıcıyla(‘-’,’ ’) birlikte iki veya daha fazla ifade ekler FIELD Değerler listesindeki bir değerin dizin konumunu(index olarak) verir

Devamını Gör

SQL KEYWORDS Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım

ADD Hazır bir tabloya sütun ekler. ADD CONSTRAINT Tablo oluşturulduktan sonra bir kısıtlama ekler ALTER Tablodaki sütunlara ekleme, silme ve bir sütunun veri türünü değiştirmek gibi değişiklikler uygular.

Devamını Gör