SQL OPERATORS Nedir? Kullanımı Nasıldır? SQL Operatörleri Örnekleri
08.02.2021 17:50 2689 Görüntülendi

SQL OPERATORS Nedir? Kullanımı Nasıldır? SQL Operatörleri Örnekleri

SQL Aritmetik Operatörleri

Operatör

Açıklama

+

Ekle

-

Çıkar

*

Çarpma

/

Bölme

%

Mod alma

 

SQL Karşılaştırma Operatörleri

Operatör

Açıklama

=

Eşittir

Büyüktür

Küçüktür

>=

Büyük veya Eşit

<=

Küçük veya Eşit

<> 

Eşit değil

 

SQL Bileşik Operatörleri

Operatör

Açıklama

+=

Eşitlik Ekle

-=

Eşitlik Çıkar

*=

Eşitlikleri Çarpma

/=

Eşitlikleri Bölme

%=

Eşitliklerin Mod alma

&=

Bitsel VE Eşittir 

^-=

Bitsel Dışlayıcı VEYA Eşittir

|*=

BİTSEL VEYA EŞİT

 

SQL Mantıksal Operatörleri

Operatör

Açıklama

ALL

Tüm alt sorgu değerleri koşulu karşılıyor olmalıdır.

AND

Bir satırın seçilmesi için belirtilen tüm koşullar doğru olmalıdır.

ANY

Alt sorgu değerlerinden herhangi biri koşulu karşılıyor olmalıdır.

BETWEEN

İşlenen karşılaştırma aralığı içindeyse olmalıdır.

EXISTS

Alt sorgu bir veya daha fazla kayıt döndürülmelidir.

IN

İşlenen, bir ifade listesinden birine eşitse olmalıdır.

LIKE

İşlenen bir örnekle eşleşmelidir.

NOT

Bir satırın seçilebilmesi için belirtilen koşulun yanlış olması gerekir.

OR

Seçilecek satır için koşullardan en az biri doğru olmalıdır.

SOME

Alt sorgu değerlerinden herhangi biri koşulu karşılamalı.

 

İçerik : YUSUF ERDOĞAN