Hindistan Başkenti
28.10.2020 11:51 2255 Görüntülendi

Hindistan Başkenti

Hindistan Başkenti

Port-au-Prince

Hindistan Cumhuriyeti, Güney Asya’da bulunan bir ülkedir. Dünyanın en büyük yedinci coğrafi alanı ve en büyük ikinci nüfusuna sahip olan ülkedir. Hindistan; 1,353 milyar (2018) nüfusu ile dünyanın en büyük ikinci nüfusuna sahiptir. Dünya nüfusunun %15’ine sahiptir.

Hindistan Fiziki yapı bakımından üç ayrı bölüme ayrılmaktadır bunlar; Dekkan Platosu, Ganj Ovası ve Himalayalar Bölgesi’dir. En önemli nehirleri Ganj, Brahmaputra, Narbada, Godavari, Krişna ve İndus’un bir kısmıdır.

Hindistan; enteresan özelliklere sahip bir ülkedir. Dünyada bulunan bütün dinlerine tabi olanların hepsi Hindistan’da görülür.

Uzun süre İngiliz sömürgesi olmasından dolayı birçok insan İngilizce bilen iyi eğitimli nüfusunun avantajını kullanan Hindistan, bilgi teknolojileri, ticari dış kaynaklar ve yazılım işçileri ihracatında dünyanın önde gelen ülkelerindendir.

Hindistan Yüzölçümü

3.287.000 km²

Hindistan Anadili

Resmi dilleri; Hintçe, Bengalce, Tamilce, Teluguca, İngilizce, Pencapça, Kannada dili, Guceratça, Urduca, Sanskritçe.

Hindistan'da Konuşulan Diller

Ülkede 850 çeşit dil vardır. Yazışmalarda İngilizce kullanılmaktadır. Hindistan anayasasında kabul edilen resmi dillerle yazışma yapılabilmektedir. Bu dillerin bazıları şunlardır; Hindu, Urdu, Pecabi, Marathi, Bengali, Gucerat, Oriya, Assamese, Keşmir dili, Sindhi, Sanskritçe, Telugu Tamil, Kannada, Malayam dilleri. Bu dilleri kullanan insanlar arasında anlaşmak için ya Hindu dili veya İngilizce kullanılmaktadır.

Hindistan Yönetim Şekli

Cumhuriyet

Hindistan'da Yaşayan Halklar

Halk, beş ayrı etnik gruptan meydana gelmiştir. Bunlar; Dravitler, Aryalar, Hindular, Tibet-Çin ve Moğollar ve Müslümanlardır.  

Hindistan Nüfusu

1,353 milyar (2018)

Hindistan Bayrağı

Hindistan Haritası