SQL ALTER TABLE Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım
09.02.2021 14:33 18950 Görüntülendi

SQL ALTER TABLE Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım

ALTER TABLE komutu, mevcut tablodaki sütunları eklemek silmek veya değiştirmek için kullanılır. Tabloya çeşitli kısıtlamalar eklemek ve bunları bırakmak içinde kullanılır.

ALTER TABLE Sütun Eklemek:

Bir tabloya sütun eklemek için kullanılır.

ALTER TABLE tablo_adı
ADD sütun veritipi;

Aşağıdaki SQL komutu “ Müsteriler tablosuna “E-Posta” sütunu ekler.

ALTER TABLE Musteriler
ADD Eposta varchar(255);

ALTER TABLE Sütun Silmek

Tablodaki bir sütunu silmek için kullanılır.

ALTER TABLE tablo_adı
DROP COLUMN Sütun;

Aşağıdaki SQL “E-posta” sütununu “Musteriler” tablosundan siler.

ALTER TABLE Musteriler
DROP COLUMN Email; 

ALTER TABLE Sütun Değiştirmek

Bir tablodaki bir sütun veri türünü değiştirmek kullanılır.

Kullanımı:

SQL SERVER/ MS

ALTER TABLE tablo_adı
ALTER COLUMN sütun veritipi;

MySQL/ Oracle

ALTER TABLE tablo_adı
MODIFY sütun veritipi;

SQL ALTER TABLE Örneği

Örnek veritabanı üzerinde çalışalım.

>

KisiID

Ad

Soyad

Yas

1

Mehmet

Demir

23

2

Ali

Kılınç

27

3

Ayşe

Aslan

32

 

Kişiler tablosuna DoğumTarihi sütununu eklemek istiyoruz bunun için gereken SQL komutu aşağıdadır.

ALTER TABLE Kisiler
ADD DogumTarihi date;

Yeni sütun tarih türünde olup sadece bir tarihi tutacağına dikkat edelim. Veri türü, sütunun ne tür verileri tutabileceğini belirtir.

Veri Türünü Değiştirme Örneği

Kişiler tablosundaki DogumTarihi sütunun veri türü değiştirmek istersek aşağıdaki komutu kullanırız.

ALTER TABLE Kisiler
ALTER COLUMN DogumTarihi year;

Artık DogumTarihi sütunu yıl türünde olup 2 veya 4 basamaklı bir yılı kapsar.

ALTER TABLE Sütun Silme Örneği

Kişiler tablosundaki Dogumtarihi adlı sütununu silmek istersek aşağıdaki komut dizisini kullanırız.

ALTER TABLE Kisiler
DROP COLUMN DogumTarihi;

 

İçerik: YUSUF ERDOĞAN