SQL CONSTRAINTS Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım
09.02.2021 15:09 14282 Görüntülendi

SQL CONSTRAINTS Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım

SQL kısıltlamaları, bir tablodaki veriler için kurallar belirtir.

SQL Constraints(Kısıtlamaları) Oluşturmak

Tablo, CREATE TABLE komutu oluşturulduğunda veya ALTER TABLE komutu ile tablo oluşturulduktan sonra kısıtlamalar belirtilebilir.

Kullanımı:

CREATE TABLE tablo_adı (
  sütun1 veritipi constraint,
  sütun2 veritipi constraint,
  sütun3 veritipi constraint,
  ....
);

SQL CONSTRAİNT(kısıtlamaları)

SQL CONSTRAİNT bir tablodaki veriler için kurallar belirler. Kısıtlamalar, bir tabloya girilecek veri türü gibi değerleri sınırlamak için kullanılabilir. Bu tablodaki verilerin doğruluğunu sağlar.

Kısıtlamalar sütuna yâda tablonun tamamına uygulana bilir.

 • NOT NULL - Bir sütunun değere sahip olmamasını sağlar.
 • UNİQUE -bir sütundaki tüm değerlerin farklı olmasını sağlar.
 • PRIMARY KEY -bir tablodaki her satırı benzersiz şekilde tanımlar. NOT NULL VE UNİQUE ‘ in birleşimidir.
 • FOREIGN KEY -Başka bir tablodaki bir satırı / kaydı benzersiz şekilde tanımlar.
 • CHECK - Bir sütundaki tüm verilerin belirli bir koşulu karşılamasını sağlar.
 • DEFAULT -Değer belirtilmediğinde bir sütun için varsayılan değer atar.
 • INDEX -veritabanından çok hızlı bir şekilde veri almak için kullanılır.