SQL VIEWS Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım
09.02.2021 17:55 14133 Görüntülendi

SQL VIEWS Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım

SQL CREATE VIEW Komutu

SQL'de View, bir veya daha fazla tablonun alanlarından oluşan sanal bir tablo yani View ’deki alanlar gerçek tablolardaki verilere karşılık gelmekte. Tıpkı tablolarda olduğu gibi satır ve sütunlardan oluşur.  View SQL özelliği, WHERE ve JOIN komutlarıyla kullanılabilir böylelikle şartladığınız verileri tek tablo içinde tanımlayabiliriz.

Kullanımı:

CREATE VIEW view_Adı AS
SELECT sütun1, sütun2, ...
FROM tablo_adı
WHERE (oluşturmak istediğiniz şart);

SQL CREATE VIEW Örnekleri

CREATE VIEW [Erkek Musteriler] AS
SELECT Ad
FROM Musteriler
WHERE Cinsiyet = 'Erkek';

Bu yapıyı oluşturduktan sonra yukarıdaki sorguyu sadece view’i sorgulayarak da ulaşabiliriz.

SELECT * FROM [Erkek Müsteriler];

SQL VİEW Güncellme

Bir görünüm CREATE OR REPLACE VIEW komutuyla güncellene bilir.

SQL CREATE OR REPLACE VIEW Komutu

CREATE OR REPLACE VIEW view_Adı AS
SELECT sütun1, sütun2, ...
FROM tablo_Adı
WHERE (oluşturmak istediğiniz şart);

Aşağıdaki SQL komutu, "Erkek Müşterileri" View’ine "Yaş" sütununu ekler:

CREATE OR REPLACE VIEW [Erkek Müsteriler] AS
SELECT Ad,Yas,
FROM Müsteriler
WHERE Yas =>21;

 

SQL View Bırakma

Oluşturduğumuz View’leri silmek için aşağıdaki SQL komutu kullanılır.

DROP VIEW view_Adı;

Örneğin yukarıdaki örneklerde oluşturduğumuz Erkek Müsteriler View’ini silmek istersek,

DROP VIEW [Erkek Müsteriler];