SQL COUNT(), AVG() ve SUM() Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım
08.02.2021 11:40 13509 Görüntülendi

SQL COUNT(), AVG() ve SUM() Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım

COUNT() işlevi, belirli koşulda eşleşen verilerin sayısının gösterir.

AVG() işlevi, sayısal bir sütunun ortalamasını gösterir.

SUM() sayısal bir sütundaki değerlerin toplamını gösterir.

COUNT() komutunun kullanımı:

SELECT COUNT(sütun)
FROM tablo_adı
WHERE koşul;

AVG() komutunun kullanımı:

SELECT AVG(sütun)
FROM tablo_adı
WHERE koşul;

AVG() komutunun kullanımı:

SELECT SUM(sütun)
FROM tablo_adı
WHERE koşul;

Örnek veritabanı üzerinde kullanalım.

UrunID

UrunAdi

Adet

Fiyat

TedarikYeri

UrunID

UrunAdi

1

Süt

23

115

Kütahya

1

Süt

2

Su

46

46

Bursa

2

Su

3

Meşrubat

18

90

İzmir

3

Meşrubat

4

Bal

5

200

Muğla

4

Bal

 

COUNT() Komutuna ÖRNEK

Aşağıdaki SQL ifadesi tabloda kaç kayıtlı olduğunu bulur:

SELECT COUNT(UrunID)
FROM Urunler;

 

AVG () Komutuna ÖRNEK

Aşağıdaki SQL ifadesi tüm ürünlerin ortalama fiyatını bulur:

SELECT AVG(Fiyat) 
FROM Urunler;

 

SUM() Komutuna ÖRNEK

SELECT SUM(Adet) 
FROM Urunler;