SQL CREATE TABLE Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım
09.02.2021 12:55 8308 Görüntülendi

SQL CREATE TABLE Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım

CREATE TABLE komutu bir veritabanında yeni bir tablo oluşturmamızı sağlar.

CREATE TABLE Kullanımı:

CREATE TABLE Tablo_Adı (
  sütun1 veritipi,
  sütun2 veritipi,
  sütun3 veritipi,
  ...
);

Sütun parametreleri, tablonun sütunlarının adlarını belirtir.

Veri türü parametresi, sütunun geçerli veri türünü belirler.(Örnek olarak Varchar, int vs)

SQL CREATE TABLE Örneği

Aşağıdaki örnek, beş sütun içeren “Kişiler” adlı bir tablo oluşturur:

CREATE TABLE Kisiler (
  KisiID int,
  Soyad varchar(255),
  Ad varchar(255),
  Adres varchar(255),
  Sehir varchar(255)
);

KisiID sütunu int türündedir ve bir tamsayıya sahip olucaktır.

Diğer 4 sütun ise Varchar türünde 255 karakter barındıra bilir.

CREATE TABLE Başka Bir Tablo Kullanmak

Mevcut bir tablonun kopyasında CREATE TABLE ile oluşturulabilir. Yeni tablo aynı sütun tanımlarına sahip olur. Tüm sütunlar veya belirli sütunlar seçilebilir.

Kullanımı:

CREATE TABLE YeniTablo_Adı AS
  SELECT sütun1, sütun2,...
  FROM KopyanacakTabloAdi
  WHERE ....;

Aşağıdaki SQL komutu, “Test1” adında yeni bir tablo oluşturur.

CREATE TABLE Test1 AS
SELECT Ad, Soyad
FROM Musteriler;