SQL MIN ve MAX Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım
08.02.2021 10:54 12391 Görüntülendi

SQL MIN ve MAX Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım

SQL MIN () ve MAX () Fonksiyonu

MIN() işlevi, seçilen sütunun en küçük değeri çağırır.

MAX() işlevi, seçilen sütunun en büyük değeri çağırır.

MIN() komutunun kullanımı:

SELECT MIN(sütun)
FROM tablo_adı
WHERE koşul;

MAX() komutunun kullanımı:

SELECT MAX(sütun)
FROM tablo_adı
WHERE koşul;

Örnek veritabanı üzerinde kullanalım.

UrunID

UrunAdi

Adet

Fiyat

TedarikYeri

UrunID

UrunAdi

1

Süt

23

115

Kütahya

1

Süt

2

Su

46

46

Bursa

2

Su

3

Meşrubat

18

90

İzmir

3

Meşrubat

4

Bal

5

200

Muğla

4

Bal

 

MIN() Komutuna ÖRNEK

Aşağıdaki SQL ifadesi fiyat en küçük olanı bulur:

SELECT MIN(Fiyat) AS EnKucukFiyat
FROM Urunler;

 

MAX() Komutuna ÖRNEK

Aşağıdaki SQL ifadesi fiyatı en büyük olanı bulur:

SELECT MAX(Fiyat) AS EnBuyukFiyat
FROM Urunler;

 

 

İçerik: YUSUF ERDOĞAN