SQL SELECT INTO Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım
31.01.2021 23:40 5503 Görüntülendi

SQL SELECT INTO Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım

SELECT INTO komutu, tablodaki verileri yeni bir tabloya taşımamız yarar. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

SELECT *
INTO yenitablo FROM eskitablo
WHERE koşul;

Sadece bazı sütunları yeni tabloya taşımak istediğimizde ise:

SELECT sürun1, sütun2, sütun3, ...
INTO yenitablo FROM eskitablo
WHERE koşul;

NOT: Yukarıda anlaşılır olması için türkçe karakter kullanılmıştır.Kod yazımlarında Türkçe karakter kullanmayınız.

Yeni tablo, eski tablodaki sütun adlarını kullanmak istemiyorsanız AS ifadesi ile yeni sütun adları oluştura bilirsiniz.

SQL SELECT INTO

Aşağıdaki SQL ifadesi, Müşterilerin yedek bir kopyasını oluşturur:

SELECT * INTO Musteriler2021         
FROM Musteriler;

Aşağıdaki SQL komutu, tablodan yalnızca birkaç sütunu yeni tabloya kopyalar.

SELECT KullaniciID, Ad INTO Musteriler2021          
FROM Musteriler;

Aşağıdaki SQL komutu yalnızca Alman Müşterileri yeni bir tabloya kopyalar.

SELECT * INTO MusterilerAlmanya               
FROM Musteriler  
WHERE Ulke = 'Almanya';

Birden fazla tablodaki verileri yeni tabloya eklemek için gerekli SQL kod aşağıdadır.

SELECT Musteriler.Ad, Siparisler.SiparisID
INTO Musteriler2021
FROM Musteriler
LEFT JOIN Siparisler ON Musteriler.KullaniciID = Siparisler.KullaniciID;

 

İçerik: Yusuf Erdoğan