SQL Where Kullanımı
25.01.2021 11:41 23753 Görüntülendi

SQL Where Kullanımı

SQL Where komutu belirtilen koşula göre verileri filtrelemek için kullanılır. Where cümleciği koşul belirtmek için kullanılan bir komuttur. Where komutu, aşağıdaki SQL ifadeleriyle birlikte kullanılır;

  • SELECT komutu kullanımı
  • UPDATE
  • DELETE

SQL WHERE kullanımına örnek;

SELECT "sutun_adi"
FROM "tablo_adi"
WHERE "kosul";

ÖRNEK VERİ TABANI

Tablo adı: Musteriler

KullaniciID

Ad

Soyad

Adres

Sehir

Postakodu

Ulke

1

Safa

dedeoğlu

Necmettin Erbakan Cad. no 8/1

İstanbul

34000

Türkiye

2

Fatih

Turab

İskele Cad. hastane sok.

Artvin

08300

Türkiye

3

Alexander

Doupoint

Claremont Rd no:8/3

Newcastle

NE2 4AA

İngiltere

4

Gustavo

Alfaro

Cuero y Caicedo, Quito

Kito

170129

Ekvator

5

Abel

Gigli

Dagmada Waaberi 324/5

Mogadişu

Jh09010

Somali

6

Yonis

Farah

Unnamed Road

Kismayo

Jk07320

Somali

7

Osman

Ebuselim

Shara Zaviya Dahmani PO:928

Trablus

243512

Libya

WHERE koşuluna örnekler;

SELECT * FROM Musteriler
WHERE Sehir='Artvin';

şehir verisi ‘Artvin’ olan müşterileri gösterir.

Burada * tablo içindeki bütün bilgileri içerir.

SELECT * FROM Musteriler
WHERE KullaniciID=1;

KullaniciID’si 1 olan müşteriyi gösterir.

Yukarıda ki örneklerde görüldüğü gibi metin değerlerinde tek tırnak işareti içine alınırken sayısal değerlerde bu kısıtlama bulunmamaktadır.

WHERE ile kullanılan operatörler

Operatör

Açıklama

=

Eşit

<> 

Eşit Değil.

Büyüktür

Küçüktür.

>=

Büyük Eşit

<=

Küçük Eşit

BETWEEN

Arasında

LIKE

Örüntü arama

IN

Bir sütun için birden çok olası değerleri belirtmek için

SQL WHERE AND & OR kullanımı

Where koşulunu kullanırken birden fazla koşul belirtmek mümkündür. Bunu yapabilmek için AND ya da Or kullanılır. AND kullanıldığında belirtilen koşulların tamamının sağlanması beklenirken OR kullanıldığında koşullardan herhangi birinin sağlanması yeterlidir.

Aşağıdaki SQL ifadesi Şehri İstanbul ve Ülkesi Türkiye olan müşterileri listeler;

SELECT * FROM Musteriler 
WHERE Sehir='İstanbul' AND Ulke='Türkiye'

Aşağıdaki SQL ifadesi şehri İstanbul olanlar ile Ülkesi Türkiye olan herkesi listeler;

SELECT * FROM Musteriler 
WHERE Sehir='İstanbul' OR Ulke='Türkiye'

NOT parametresi AND ve OR gibi WHERE içinde şart olarak kullanılır. Belirtilen şartları karşılamayanları gösterir.

Aşağıdaki SQL kodunda ülkesi Türkiye olmayanları listeler;

SELECT * FROM Musteriler
WHERE NOT Ulke='Türkiye';

AND, OR ve NOT koşullarının birlikte kullanılması

Aşağıdaki örneklerde AND, OR ve NOT koşullarının birlikte çalıştığı SQL kodlarını inceleyeceğiz.

SELECT * FROM Musteri
WHERE Ulke='Somali' AND (Sehir='Mogadişu' OR Sehir='Kismayo');

Burada müşteriler tablosundan ülkesi Somali olup şehri Mogadişu ya da Kismayo olan herkesi listeler.

SELECT * FROM Musteri 
WHERE NOT Ulke='İngiltere' AND NOT Ulke='Ekvator';

Burada ise müşteri tablosundan ülkeleri İngiltere ve Ekvator olmayanları listeler.

İçerik: Yusuf Erdoğan

Hemen 1,08$'a bir Hosting Satın Al ve SQL Kullanmaya Başla!