SQL NULL FUNCTIONS Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım
08.02.2021 16:35 3410 Görüntülendi

SQL NULL FUNCTIONS Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım

SQL IFNULL (), ISNULL (), COALESCE () ve NVL () komutları

Aşağıdaki “Ürünler” tablosuna bakın:

UrunID

UrunAdi

Adet

Fiyat

SiparisSayısı

1

Süt

23

115

12

2

Su

46

46

23

3

Meşrubat

18

90

9

4

Bal

5

200

 

 

SiparisSayısı sütununun isteğe bağlı olup null değerini içerebilir.

Aşağıdaki SQL komutu bakalım.

SELECT UrunAdi, Fİyat * (Adet + SiparisSayısı)
FROM Urunler;

 

Yukarıdaki Örnekte, SiparisSayısı değerinden herhangi biri null ise sonuç null olacaktır.

MySQL Çözümü

MySQL IFNULL() komutu, bir veri null ise alternatif bir değer çağırmamıza olanak sağlar:

SELECT UrunAdi, Fİyat * (Adet +IFNULL(SiparisSayısı, 0))
FROM Urunler;

ve ya COALESCE() aynı işlevi görmesi için kullanabiliriz.

SELECT UrunAdi, Fİyat * (Adet + COALESCE(SiparisSayısı, 0))
FROM Urunler;

 

SQL Server Çözümü

SQL server ISNULL() komutu, bir veri null ise alternatif bir değer çağırmamıza olanak sağlar:

SELECT UrunAdi, Fİyat * (Adet +ISNULL(SiparisSayısı, 0))
FROM Urunler;

 

ORACLE Çözümü

ORACLE NVL komutu aynı işlevi görür.

SELECT UrunAdi, Fİyat * (Adet + NVL(SiparisSayısı, 0))
FROM Urunler;

 

İçerik: YUSUF ERDOĞAN