SQL QUICK REFERENCE Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım
16.02.2021 10:12 2619 Görüntülendi

SQL QUICK REFERENCE Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım

AND / OR

SELECT sütun_adı
FROM tablo_adı
WHERE şart1 AND|OR şart2

 

ALTER TABLE

ALTER TABLE tablo_adı
ADD sütun_adı veri_türü (text,varchar,int…)

or

ALTER TABLE tablo_adı
DROP SÜTUN sütun_adı

 

 

 

AS (alias)

SELECT sütun_adı AS sütun_takmaAdı
FROM tablo_adı

or

SELECT sütun_adı
FROM tablo_adı AS tablo_ takmaAdı

 

BETWEEN

SELECT sütun_adı
FROM tablo_adı
WHERE sütun_adı
BETWEEN değer1 AND değer1

CREATE DATABASE

CREATE DATABASE veritabanı_adı

 

 

 

CREATE TABLE

CREATE TABLE tablo_adı

(
sütun1_adı veri_türü,

sütun2_adı  veri_türü,
sütun3_adı veri_türü,
...
)

 

 

 

 

CREATE INDEX

CREATE INDEX indeks_adı
ON tablo_adı (sütun_adı)

or

CREATE UNIQUE INDEX indeks_adı
ON tablo_adı (sütun_adı)

 

CREATE VIEW

CREATE VIEW görünüm_adı AS
SELECT sütun_adı
FROM tablo_adı
WHERE şart

 

 

 

 

 

DELETE

DELETE FROM tablo_adı
WHERE sütun=değer(5,’a’,’deneme’,12 vs)

or

DELETE FROM tablo_adı
//tüm tabloyu siler

DELETE * FROM tablo_adı
//tüm tabloyu siler

DROP DATABASE

DROP DATABASE veritabanı_adı

 

 

DROP INDEX

DROP INDEX tablo_adı.index_name (SQL Server)
DROP INDEX index_name ON tablo_adı (MS Access)
DROP INDEX index_name (DB2/Oracle)
ALTER TABLE tablo_adı
DROP INDEX index_name (MySQL)

DROP TABLE

DROP TABLE tablo_adı

 

 

 

EXISTS

IF EXISTS (SELECT * FROM tablo_adı WHERE id = ?)
BEGIN
// değer mevcutsa yapılmak istenilen
END
ELSE
BEGIN
// değer mevcut değilse yapılmak istenilen
END

 

 

GROUP BY

SELECT sütun_adı, toplama işlevleri (sütun_adı)
FROM tablo_adı
WHERE sütun_adı operator değer
GROUP BY sütun_adı

 

 

 

HAVING

SELECT sütun_adı, aggregate_function(sütun_adı)
FROM tablo_adı
WHERE sütun_adı operator? değer
GROUP BY sütun_adı
HAVING toplama işlevleri (sütun_adı) operator değer

 

IN

SELECT sütun_adı
FROM tablo_adı
WHERE sütun_adı
IN (değer1,değer2,..)

 

 

INSERT INTO

INSERT INTO tablo_adı
VALUES (değer1, değer2, değer3,....)

or

INSERT INTO tablo_adı
(sütun1, sütun2, sütun3,...)
VALUES (değer1, değer2, değer3,....)

INNER JOIN

SELECT sütun_adı(s)
FROM tablo_adı1
INNER JOIN tablo_adı2
ON tablo_adı1.sütun_adı=tablo_adı2.sütun_adı

LEFT JOIN

SELECT sütun_adı
FROM tablo_adı1
LEFT JOIN tablo_adı2
ON tablo_adı1.sütun_adı=tablo_adı2.sütun_adı

RIGHT JOIN

SELECT sütun_adı
FROM tablo_adı1
RIGHT JOIN tablo_adı2
ON tablo_adı1.sütun_adı=tablo_adı2.sütun_adı

FULL JOIN

SELECT sütun_adı
FROM tablo_adı1
FULL JOIN tablo_adı2
ON tablo_adı1.sütun_adı=tablo_adı2.sütun_adı

LIKE

SELECT sütun_adı
FROM tablo_adı
WHERE sütun_adı LIKE model(a%,%a,a_%)

ORDER BY

SELECT sütun_adı
FROM tablo_adı
ORDER BY sütun_adı [ASC|DESC]

SELECT

SELECT sütun_adı
FROM tablo_adı

SELECT *

SELECT *
FROM tablo_adı

SELECT DISTINCT

SELECT DISTINCT sütun_adı
FROM tablo_adı

SELECT INTO

SELECT *
INTO yeni_tablo_adı
FROM eski_tablo_adı

or

SELECT sütun_adı
INTO yeni_tablo_adı
FROM eski_tablo_adı

SELECT TOP

SELECT TOP number|percent sütun_adı
FROM tablo_adı

TRUNCATE TABLE

TRUNCATE TABLE tablo_adı

UNION

SELECT sütun_adı FROM tablo_adı1
UNION
SELECT sütun_adı FROM tablo_adı2

UNION ALL

SELECT sütun_adı FROM tablo_adı1
UNION ALL
SELECT sütun_adı FROM tablo_adı2

UPDATE

UPDATE tablo_adı
SET sütun1=değer, sütun2=değer,...
WHERE herhangibir_sütun= herhangibir_değer

WHERE

SELECT sütun_adı
FROM tablo_adı
WHERE sütun_adı operator değer