SQL PRIMARY KEY Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım
09.02.2021 15:18 15294 Görüntülendi

SQL PRIMARY KEY Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım

SQL PRIMARY KEY (BİRİNCİL ANAHTAR)Kısıtlaması

PRIMARY KEY kısıtlaması, bir tablodaki seçilen değerleri benzersiz şekilde tanımlar.

PRIMARY KEY(birincil anahtar) olarak atanan sütunlar null değer içeremez. Bir tabloda yalnızca bir Primary key olabilir ve tabloda, bu birincil anahtar bir veya birden fazla sütundan oluşabilir.

CREATE TABLE üzerinde PRİMARY KEY

Aşağıdaki SQL, “Kisiler” tablosu oluşturulduğunda “ID” sütununu birincil anahtar olarak atar.

MySQL:

CREATE TABLE Kisiler (
  ID int NOT NULL,
  Ad varchar(255) NOT NULL,
  Soyad varchar(255),
  Yas int,
  PRIMARY KEY (ID)
);

SQL SERVER/Oracle/MS Erişimi

CREATE TABLE Kisiler (
  ID int NOT NULL PRIMARY KEY,
  Ad varchar(255) NOT NULL,
  Soyad varchar(255),
  Yas int
);

Bir PRIMARY KEY kısıtlamasını adlandırmak ve birden fazla sütunda bir PRIMARY KEY  tanımlamak için Aşağıdaki SQL komutu kullanılır.

CREATE TABLE Kisiler (
  ID int NOT NULL,
  Ad varchar(255) NOT NULL,
  Soyad varchar(255),
  Yas int,
  CONSTRAINT PK_Kisiler PRIMARY KEY (ID,Ad)
);

NOT: Yukarıdaki örnekte İki sütuna PRIMARY KEY atanmasının sebebi PRIMARY KEY ’in değerinin iki sütundan oluşmasından dolayıdır.

ALTER TABLE üzerinde PRİMARY KEY

Tablo oluşturulduğunda “ID” sütununa bir PRIMARY KEY kısıtlaması atamak için aşağıdaki SQL kodu kullanılır.

ALTER TABLE Kisiler
ADD PRIMARY KEY (ID);

Bir PRIMARY KEY kısıtlamasını adlandırmak ve birden fazla sütunda bir PRIMARY KEY tanımlamak için Aşağıdaki SQL komutu kullanılır.

ALTER TABLE Kisiler
ADD CONSTRAINT PK_Kisiler PRIMARY KEY (ID,Ad);

PRİMARY KEY i DROP ile Kaldırmak

Bir PRIMARY KEY kısıtlamasını kaldırmak için aşağıdaki SQL kodu kullanılır.

MySQL:

ALTER TABLE Kisiler
DROP PRIMARY KEY;

SQL SERVER/Oracle/MS Erişimi:

ALTER TABLE Kisiler
DROP CONSTRAINT PK_Kisiler;

 

İçerik: YUSUF ERDOĞAN