SQL Sorgu Örnekleri
09.11.2017 11:47 155710 Görüntülendi

SQL Sorgu Örnekleri

musterino ad soyad dtarih sehir cinsiyet puan
1 Ahmet Cansever 1956-02-19 00:00:00.000 İstanbul E 64
2 Mehmet Aydın 1976-02-19 00:00:00.000 Samsun E 55
3 Aliye Seven 1966-06-10 00:00:00.000 Konya K 45
4 Burak Sayın 1996-02-19 00:00:00.000 İstanbul E 23
5 Beyza Kılıç 1955-12-30 00:00:00.000 Manisa K 85

SQL SELECT 

musteri tablosunda bulunan ad, soyad sütunlarını listelemek için;

musteri tablosunda bulunan tüm kayıtları listelemek için;

SQL SELECT DISTINCT

Bir tabloda bir sütun yinelenen değerleri içerebilir. Distinct ile farklı değerleri listeleyebiliriz.

SQL WHERE

Where anahtar sözcüğü ile sadece belirlenen kurala uygun olan kayıtların listelenmesini sağlayabiliriz. Örneğin musteri tablosunda sehir sütunu İstanbul olan kayıtları listelemek için;

yada cinsiyet “K” olan kayıtları listelemek için;

Where ile kullanabileceğimiz operatörler;

Operator Açıklama
= Eşit
<> EşitDeğil. Note: Bazı versiyonlarda “!=” kullanılabilir.
> Büyüktür
< Küçüktür.
>= Büyük Eşit
<= Küçük Eşit
BETWEEN arasında
LIKE Örüntü arama
IN Bir sütun için birden çok olası değerleri belirtmek için

SQL AND – OR Kullanımı

AND Operatörü 1. Koşul ve 2. Koşulun doğru olması durumunda çalışır. Örneğin musteri tablosunda  Cinsiyeti “E” ve Şehri “İstanbul” olanları listelemek için;

OR operatörü 1. Koşul yada 2. Koşulun doğru olması durumunda çalışır. Örneğin musteri tablosunda şehri İstanbul yada Samsun olanları listelemek için;

AND ve OR operatörü birliktede kullanılabilir. Örnek olarak musteri tablosunda cinsiyeti ‘K’ olan ve Şehri “Konya” yada “Manisa” olanları listelemek için.

SQL Where kullanımı ile ilgili daha fazla örnek için tıklayın.

 

SQL ORDER BY Kullanımı

ORDER BY, varsayılan olarak artan düzende kayıtları sıralar. Azalan kayıtları sıralamak için DESC anahtar sözcüğünü kullanabilirsiniz. Örnek olarak musteri tablosundaki kayıtları ad sütünuna göre artan ve azan olarak sıralayalım.

Azalan sıralama örneği;

INSERT INTO Kullanımı

Kayıt eklemek için kullanılır. örnek olarak musteri tablosuna bir kayıt ekleyelim.

SQL UPDATE kullanımı

Kayıtlar üzerinde değişiklik güncelleme yapmak için kullanılır. Örnek olarak musterino su 3 olan kaydın puanını 90 olarak değiştirelim.

SQL DELETE Kullanımı

Tablodan kayıt silmek için kullanılır. Örnek olarak musterino su 4 olan kaydı silmek için

musteriler tablosundaki tüm kayıtları silmek için

SQL SELECT TOP Kullanımı

Belirtilen sayıda kaydı görüntülemek için kullanılır. örnek olarak musteriler tablosundaki ilk 5 kaydı listeleylim.

SQL LIKE Kullanımı

Belirtilen bir değeri aramak için kullanılır. Örnek olarak musteriler tablosunda şehri S ile başlayan kayıtları listeleyelim.

Şehri s ile biten kayıtları listelemek için;

Şehrin içerisinde “tan” bulunan kayıtları listelemek için;

SQL YER TUTUCU KARAKTERLER

musteriler tablosunda adı “al” ile başlayan kayıtları listelemek için;

musteriler tablosunda adı “al” ile biten kayıtları listelemek için;

musteriler tablosunda ismi A ile başlayıp ondan sonraki 2 karakteri herhangi bir harf olan ve e ile devam eden ve ondan sonraki harfi belli olmayan kayıtları listeleyelim.(Adı Ahmet olanları listeleyeceğiz. :))

Adı a ile b ile yada s ile başlayan kayıtları listeleyelim.

şimdide tam tersi a ile b ile yada s ile başlamayan kayıtları listeleyelim.

SQL IN Kullanımı

IN operatörü, WHERE yan tümcesinde birden fazla değer belirlemenizi sağlar. Örnek olarak şehri İstanbul ve Konya olan kayıtları listeleyelim.

SQL BETWEEN KULLANIMI

Between operatörü belirli kriterler arasındaki kayıtları listelemek için kullanılır. Sayı metin yada tarih aralığı verilebilir. Örnek olarak musteriler tablosunda puanı 70 ile 90 arasında olan kayıtları listeleyelim.

Doğum tarihi 01/01/1996 ile 01/01/2006 arasındaki kişileri listelemek için;

musteriler tablosunda adı C ve E arasında olan kayıtları listeleyelim.

SQL ALIASES Kullanımı

SQL tablosunda yer alan sütunlara geçici bir ad vermek için kullanılır.

SQL JOIN Kullanımı

Orders ve Customers tablolarını kullanarak oluşturulan örneği inceleyelim.

OrderID CustomerID OrderDate
10308 2 1996-09-18
10309 37 1996-09-19
10310 77 1996-09-20

 

CustomerID CustomerName ContactName Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mexico

Sorgumuzu çalıştırdığımızda

OrderID CustomerName OrderDate
10308 Ana Trujillo Emparedados y helados 9/18/1996
10365 Antonio Moreno Taquería 11/27/1996
10383 Around the Horn 12/16/1996
10355 Around the Horn 11/15/1996
10278 Berglunds snabbköp 8/12/1996

SQL LEFT JOIN Kullanımı

SQL RIGHT JOIN Kullanımı

SQL SELECT INTO Kullanımı

SELECT INTO deyimi bir tablodan veri seçer ve yeni bir tabloya ekler. örnek olarak musteriler tablosunun musterilerbackup isimli yedeğini oluşturabiliriz.

Sadece şehri “İstanbul” olan kayıtları eklemek için;

SQL CREATE Kullanımı

Yeni bir database oluşturmak için;

SQL CREATE TABLE Kullanımı

Yeni tablo oluşturmak için kullanılır.

 

SQL AVG  Kullanımı

AVG () işlevi sayısal bir sütunun ortalama değerini döndürür. Örnek olarak musteriler tablosunda puan ortalamasını bulalım.

Aşağıdaki sorguda ise musteriler tablosunda puanı, puan ortalamasının üstünde yer alan kayıtlara ait ad ve soyad verileri listelenmektedir.

SQL COUNT Kullanımı

COUNT () işlevi, belirtilen ölçütlerle eşleşen satır sayısını döndürür. Örnek olarak musteriler tablosundaki toplam kayıt sayısını bulalım.

Şimdide musteriler tablosunda kaç farklı şehir olduğunu bulalım.

Şimdi de Şubat ayında doğan Müşterileri sayısını bulalım.

Aşağıdaki SQL Deyimi ise “Orders” tablosundan “CustomerID” = 7 ye ait siparişlerin sayısını bulur.

SQL ROUND Kullanımı

Ondalıklı sayıyı yuvarlamak için kullanılır.

SQL LEN() KULLANIMI

LEN () işlevi, bir metin alanındaki değerin uzunluğunu döndürür. Örnek olarak musteriler tablosunda ad alanını yanına soyad uzunluklarını yazdıralım.

SQL NOW() Kullanımı

NOW fonksiyonu sistem tarih ve saatini döndürür. Örnek olarak Aşağıdaki SQL deyimi “Products” tablosundan bugün için ürün adını ve fiyatını seçelim.

SQL MAX Kullanımı

MAX () işlevi, seçilen sütunun en büyük değeri döndürür. Örnek olarak musteriler tablosunda en yüksek puanı görüntüleyelim.

Şimdide en yüksek puana sahip müşterileri ad ve soyadı ile listeleyelim.

SQL MIN Kullanımı

MIN() işlevi, seçilen sütunun en küçük değeri döndürür. Ogrenciler tablosunda en düşük puanı görüntüleyelim.

Şimdide en düşük puana sahip ogrencileri ad ve soyadı ile listeleyelim.