SQL UNIQUE Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım
09.02.2021 15:21 7739 Görüntülendi

SQL UNIQUE Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım

SQL UNIQUE Kısıtlaması

UNIQUE Kısıtlaması, bir sütundaki tüm değerlerin farklı olmasını sağlar.

Hem UNIQUE hem de PRIMARY KEY kısıtlamaları, bir sütun veya sütunlara benzersizlik sağlar. Bir PRİMARY KEY ‘in otomatik olarak UNİQUE kısıtlaması vardır. Yalnız bir tabloda bir PRİMARY KEY bulunabilirken birden fazla UNIQUE bulunabilir.

CREATE TABLE üzerinde UNIQUE kısıtlaması

Aşağıdaki SQL “Kisiler” tablosunda “ID” sütununda bir UNIQUE kısıtlaması oluşturur.

SQL SERVER/Oracle/MS erişimi

CREATE TABLE Kisiler (
  ID int NOT NULL UNIQUE,
  Ad varchar(255) NOT NULL,
  Soyad varchar(255),
  Yas int
);

MySQL

CREATE TABLE Kisiler (
  ID int NOT NULL,
  Ad varchar(255) NOT NULL,
  Soyad varchar(255),
  Yas int,
  UNIQUE (ID)
);

Bir UNIQUE kısıtlamasını adlandırmak ve birden fazla sütunda UNIQUE kısıtlaması kullanmak için aşağıdaki SQL komutu kullanılır.

CREATE TABLE Kisiler (
  ID int NOT NULL,
  Ad varchar(255) NOT NULL,
  Soyad varchar(255),
  Yas int,
  CONSTRAINT UC_Kisiler UNIQUE (ID,Soyad)
);

ALTER TABLE üzerinde UNIQUE kısıtlaması

Tablo oluşturulduğunda “ID” sütununda UNIQUE kısıtlaması oluşturmak için aşağıdaki SQL ’i kullanın:

ALTER TABLE Kisiler
ADD UNIQUE (ID);

Bir UNIQUE kısıtlamasını adlandırmak ve birden fazla sütunda UNIQUE kısıtlaması kullanmak için aşağıdaki SQL komutu kullanılır.

ALTER TABLE Kisiler
ADD CONSTRAINT UC_Kisiler UNIQUE (ID,Soyad);

UNIQUE Kısıtlamasını DROP ile Kaldırmak

UNIQUE kısıtlamasını kaldırmak için aşağıdaki SQL ’i kullanın:

SQL SERVER/Oracle/MS Erişimi

ALTER TABLE Kisiler
DROP CONSTRAINT UC_ Kisiler;

MySQL

ALTER TABLE Kisiler
DROP INDEX UC_ Kisiler;

 

İçerik: YUSUF ERDOĞAN