Helpdesk
22.09.2021 15:22 1264 Görüntülendi

.me Domain Uzantısı ve Yaşam Periyodu

.me Domain Uzantısı Hakkında 

.me Domain Uzantısı ve Yaşam Periyodu | Atak Domain Hosting

Bugün genel kullanım yapısı ile birlikte gTLD seçenekleri arasında bulunan .me domain uzantısı, aslında kişisel olarak kurulacak sayfalarda kullanılabilecek bir yapıya sahiptir. Öte yandan ICANN tarafından uluslararası şekilde Karadağ yani Montenegro için tahsis edilmiş alan adı uzantısıdır.

Kişisel sayfalarda kullanımı bağımsız olarak tüm dünyada yaygın bir hale gelmiş olmak ile birlikte .me uzantısı, bugün sanatçılar, web tasarımcıları, fotoğrafçılar, yazarlar veya sporcular açısından web sayfaları kurulurken tescil edilmektedir. Bağımsız yapısı ile kullanılabilecek veya Karadağ halkına hitap edebilecek şekilde hem Karadağ sınırlarında bulunan kişi ve kuruluşlar hem de yabancı kişi ve kuruluşlar tarafından bu alan adı tescil edilebilir.

.me uzantısı tescil işlemleri için 10 yıla kadar imkan sunmak ile birlikte bu alan adı uzantısında 3 ile 63 karakter arasında domain kaydı yapılabilir. Bu alan adında IDN desteği yer almamakla birlikte whois koruması da yer almaz. Alan adının tescil edilmesi için herhangi bir belge koşulu veya özel koşul bulunmamak ile birlikte 1-13 arasında NS adresi gerekirken, transfer imkanı bulunarak kayıt yapılabilir.

.me Domain Yaşam Periyodu

Alan adı müsait durumda olduğunda 10 yıl süreye kadar tescil edilebilir ve sonrasında yaşam periyodu aşağıdaki gibi şekillenir. 

Aktif süreç: İlk aşamada 10 yıla kadar yapılan ve sonrasında isteğe bağlı yenileme süreci ile kullanım süresinin sonuna kadar geçen süreçtir.

Domain Muhasebe Dönemi : 0 gün

Domain Sonlandırma Süresi : 44 gün

Domain Hataya Düşme Süresi : 44 gün

Domain Ödeme Süresi : -61 gün

Silinirken Kurtarılabilme Süresi : 30 gün

Silme Bekletme Süresi : 5 gün

.me Domain .me Domain Uzantısı