Azerbaycan'da İş Kurmak - Azerbaycan'da Nasıl İş Kurulur?
25.03.2020 11:46 27655 Görüntülendi

Azerbaycan'da İş Kurmak - Azerbaycan'da Nasıl İş Kurulur?

Güçlü İş Fırsatları
Azerbaycan, enerji üretimi, kamu hizmetleri, ulaşım ve inşaat projeleri de dahil olmak üzere altyapı projelerine büyük yatırımlar yaparken, tüketim malları için büyümeye devam etmekte ve birçok batı mağazası ülkede vardır. Azerbaycan’ın başkenti Bakü, şu anda bir inşaat patlaması yaşıyor ve bu da mimari hizmetler ve proje yönetimi gibi alanlarda güçlü iş fırsatları oluşturuyor.
Azerbaycan’a yatırım yapmak isteyenler için, en yaygın olanı limitet şirket (LLC) olan dikkate alınması gereken birkaç iş yapısı vardır. LLC iş yapmanın en uygun ve yaygın yoludur. Azerbaycan Medeni Kanun’u, asgari ve azami sermaye miktarını belirtir; 50 kişiye kadar kurucu olabilir. Kayıtlı sermaye beyanı yapılırsa, ödeme şirketin tescil edildiği anda derhal yapılmalıdır. Bir Anonim Şirket veya bir temsilci veya şube açmayı da düşünebilirsiniz. Azerbaycan yasalarına göre, bir temsilci veya şube tüzel kişilik değildir.
Azerbaycan’da tüzel kişilerin (şirketlerin) kaydedilmesine ilişkin son yasal gelişme, girişimcilik ortamını cazip hale getirdi. Azerbaycan’daki esnek ve modern düzenlemelere bağlı mevcut iş fırsatları, onu yabancı işletmeler ve yatırımcılar için çekici kılmaktadır ancak, işin açılması ve işletilmesinde profesyonel danışmanlık olmadan gelişigüzel kararlar, gelecekte potansiyel sorunlara neden olabilir. Bu sebeple yeni bir işe başlamak için bir işletmenin en uygun biçimini ve sonunda varlık yönetimini seçmek önemlidir. Maliyetleri mümkün olan en iyi yasal yoldan kurtarmak için bir istişare yapılmasını gerektirir.
Kuruluş belgelerinin, şirket yapısının, şirket içi politikaların/kuralların yürürlükte olmasını, mevzuata uymasını ve işletmenin ve işletme sahibinin çıkarlarına uygun olmasına dikkat etmek gerekir.
Firma, başlangıçtan (kayıttan) küçük işletmelere kadar çeşitli büyüklükteki şirketlerin tasfiyesine ve çeşitli endüstrilerde orta ve büyük çokuluslu şirketlere kadar, Azerbaycan’da şube veya iştirakler kurarak, şirketin hazırlanmasında profesyonel yardım da dahil olmak üzere danışmanlık hizmeti almak iyi olur. Kanunlar, genel şartlar, uyumluluk kuralları. CLC ekibi, Azerbaycan’daki şirketlerin tasfiyesi ile iflas ve iflas davalarında hem şirketlerin hem de alacaklılarının çıkarlarını savunmak için önemlidir.
Azerbaycan’da Şirket Tescili
Yabancılar, açacakları şirket türünü seçerken yasal adres (sanal ofis) hizmeti, kurumsal banka hesapları (çevrimiçi bankacılık araçlarıyla) ve pratik danışmanlık da dahil olmak üzere tam yasal destekle Azerbaycan’da bir şirketi en kısa sürede kaydettirmek için yabancı bir vatandaştan bir şirket açmak için sadece bir pasaport gereklidir. CLC, şirket kurmak, Azerbaycan’da bir şirket açmak, banka hesaplarını açmak için şirket ortağı adına tüm kuruluş belgelerini hazırlamak gerekir.

Şirketin Resmi Kaydını Tamamlamak İçin Aşağıdaki Belgeler Ve Adımlar Gereklidir: Azerbaycan’da Limitet Şirket: Başvuru Formu- Vergi Bakanlığı (tüzel kişilerin kayıt yetkilisi) tarafından sağlanan form. Bu belgenin noterle onaylanması gerekmektedir. Böyle bir form, usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş kişi tarafından uygulanabilir.
1-Kuruluş Belgeleri: Şirket tüzüğü, LLC kuruluşuna ilişkin hissedarların kararı ve yasal temsilcinin atanması.
2-Hissedarlar, Kurucular Hakkında Bilgiler: Kimlikler, kurucuların pasaportları. Sahiplerin (hissedarların) yabancı tüzel kişiler olması halinde, Esas Sözleşme, Muhtıra ve Ticaret Sicil Belgesi gerekmektedir.
Hissedarın şirketin yasal temsilcisinin (direktör) görevinde bulunmadığı yasal temsilcinin noter onayı.
Devlet kayıt ücreti ve charter sermaye ödemelerini gösteren makbuz- yeni LLC için resmi kayıt ücreti 11 manattır (AZN) ve kuruluştan önce peşin olarak ödenmelidir. Yabancı tüzel kişiliğin temsilcilik ve şube kayıtlarına ilişkin devlet vergisi 220 manattır (AZN). Ancak, tüzük sermayesi, tüzük tarafından öngörülmüş olması kaydıyla, şirket kaydından itibaren üç ay içinde ödenmelidir.
Bu belgelerin tümü, Vergi Bakanlığı’ndaki Tüzel Kişi Kayıt Departmanına sunulmalıdır.
Resmi Kayıt Üzerine, Ticari Faaliyetlerin Fiilen Başlatılmasından Önce Aşağıdaki Pratik Adımlar Atılmalıdır:
1. Adım: Yasal temsilci için ASAN İmza’nın (Mobil İmza) alınması;
2. Adım: Şirket için kurumsal mühür elde edilmesi;
3. Adım: Vergi belgesinin bir kopyasını seçilen bankaya e-vergi sistemi üzerinden göndererek banka hesabının açılması;
4. Adım: Yasal temsilcinin (Müdür) iş sözleşmesinin iş sözleşmesi bildirimlerinin devlet kayıt defterine kaydedilmesi.
Anonim Şirket (JSC)
Azerbaycan’da JSC’ler açık anonim şirketlere ve kapalı anonim şirketlere ayrılmıştır. Açık bir JSC için minimum sermaye en az 4.000 AZN’dir (yaklaşık 5.100 ABD Doları), kapalı bir JSC için ise en az 2.000 AZN’dir (yaklaşık 2.550 ABD Doları). Temsilci veya Şube Azerbaycan yasalarına göre, bir temsilci veya şube tüzel kişilik değildir. Ana şirket faaliyetlerinden sorumludur ve ana şirket tarafından kendisine verilen bir vekalet esasına göre bir müdür tarafından yönetilir. Bununla birlikte, temsilcilikler ve şubeler ile tüzel kişiler yalnızca yürütme işlevlerini yerine getirmekle kalmayıp, aynı zamanda Azerbaycan mevzuatı tarafından yasaklanmayan herhangi bir ticari faaliyette bulunma hakkına sahiptir.
Kayıt sekiz iş günü içinde yapılabilir. Azerbaycan’da temsilcilikler veya yabancı bankaların şubeleri için uygun işletme ruhsatı almak için kayıt hizmeti verebilecek şirketler bulunmaktadır.
 • Şirketi Adlandırma
 • Bir işletme yapısı seçtikten sonra, şirket adı için birkaç seçeneğe ihtiyaç vardır. Azerbaycan'da bir tüzel kişinin adı benzersiz olmalıdır. Yabancı dilde unvan kullanan yabancı katılımlı tüzel kişilerin adı Azeri diline çevrilmelidir.
  Azerbaycan’da Ticari Kayıt İçin Beş Adım Vardır:
 • Gerekli işletme kayıt formlarının alınması
 • Formların doldurulması (Azerice)
 • Yabancı belgelerin yasallaştırılması ve tercüme edilmesi
 • Kayıt belgelerinin ve şirket sertifikalarının verilmesi
 • Azerbaycan banka hesabı açmak ve sermayeyi yatırmak.
 • Adım 1: Gerekli işletme kayıt formlarının alınması. Bir işletmeyi tescil ettirmek için bizzat eksiksiz gönderim aşağıdakileri içerir:
 • İşletme oluşturmak için resmi bir niyet mektubu
 • MMC'yi kaydettirme formu (Azerice: Kommersiya hüquqi şəxsinin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə)
 • Kurucunun / kurucuların kimliğini doğrulayan bir form (Azerice: Kommersiya hüquqi şəxsinin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə)
 • Şirketin tüzüğü (Azerice: Nizamnaməsi)
 • Şirket ikamet izni ve belgesi (Azerice: Raziliq ərizəsi)
 • Mesleki faaliyetlerin teyidi
 • Kayıt ücreti ödemesinin onaylanması.
 • 1–5 arası belgeler, Azerbaycan Şirket Tescil Merkezi’nden (Vergi Bakanlığının bölünmesi) 105, G. Aliyev Beklentisi’nden Pazartesi-Cuma günleri, açılış saatleri: 10-18 saat (13-14 saat kapalı) olarak alınabilir. Formlar http://bit.ly/azdocumentsrequired adresinden de indirilebilir.
 • Belge 6 (Mesleki faaliyetin teyidi) yerel bir işverenden veya tercihen önceki bir işverenden alınabilir. Bu, şimdiki ve geçmişteki mesleki faaliyetleri kanıtlar ve Azerice’ye çevrilmelidir. Merkez tercüme konusunda yardımcı olabilir.
 • Doküman 7 (Kayıt ücreti ödemesinin onayı)
 • Adım 2: Formların doldurulması (Azerice)
  Tüm MMC kayıt belgeleri Azerice olup yardım talep edilmesi önerilmektedir.
  Formların şirket sermayesinin beyanını belirttiğini lütfen unutmayın. Bu, şirket kaydından sonraki üç ay içinde bir Azerbaycan banka hesabına yatırılmalıdır.
  Belge 5’i (Şirket ikamet yetkisi) tamamlarken, şirketin yasal adresini vererek, şirket kira sözleşmesinin (Azerice) bir kopyasıyla birlikte şirket sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış bir yetki mektubunun olması veya şirket mülküne sahipse, satın alma sözleşmesinin bir kopyası. Bazı izin veren acenteler, ikamet izni belgelerini imzalamak konusunda isteksizdir. Eğer bunu başaramazlarsa, Mali İdare makamları bulundukları yer hakkında bilgilendirilecek ve genellikle kiralayan acenteye bir yerleşim vergisi tahsil edecektir.
  Adım 3: Yabancı belgelerin yasallaştırılması ve tercüme edilmesi.
  1-3 ve 5 numaralı belgelerin noter tarafından onaylanması gerekmektedir.
  4. Adım: Kayıt belgelerini ve şirket sertifikalarını göndermek.
  Kayıt dosyası Azerbaycan Şirket Kayıt Merkezi’ne sunulmalıdır. Merkezde yapılan başvurunun eksiksizliğini doğrulamak gerekir. Bir hafta sonra Merkez ile temasa geçilmeli ve gönderici, kayıt sertifikası görevi gören benzersiz bir kayıt numarası içeren plastik bir kart almalıdır.
  Adım 5: Azerbaycan banka hesabı açmak ve sermayeyi yatırmak.
  Şirket kaydının ardından üç ay içinde bir banka hesabı açmak ve şirket sermayesinin %100’ünü yatırmak gerekir.

 • Web Sitenizi Güncelleyin
 • Bir Web siteniz varsa, web sitesinin Azeri diline uygun olduğundan emin olun. Web sitesi sahiplerinin eksik bir bilgi veya yanlış ilişkilendirilmiş fotoğrafları olduğu için olumsuz hikayeleri var.
 • Bu adımları takip ederek, Azerbaycan’da kurmuş olduğunuz şirketinizin domain ve hostinglerinizi www.atakdomain.com adresinden uluslararası domainlerinizi çok rahatlıkla tescil edebilir veya transfer edebilirsiniz. Firmamız size atak çözümler sunmaya devam edecektir.